Amaç

İktisat Araştırmaları Dergisi, eski adıyla Marmara İktisat Dergisi, konusunda uzman yerli ve yabancı araştırmacıların çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, maliye ve ekonometri alanları dahil iktisadın tüm alanlarına ilişkin teorik ve uygulamalı araştırma makalelerini yayınlamayı hedeflemektedir.

Kapsam

İktisat Araştırmaları Dergisi, Marmara Üniversitesi tarafından yılda iki kez yayın yapan kapalı çift hakem sürecine sahip akademik bir dergidir. İktisat Araştırmaları Dergisi sayılarına ücretsiz olarak web adresinden erişilebilir. Dergimiz 2017 yılı ikinci sayısından itibaren American Economic Association bünyesindeki ECONLIT endeksi tarafından taranmaktadır. İktisat Araştırmaları Dergisi makale gönderimi ya da basımı için herhangi bir ücret talep etmemektedir.