Gaziantep University Journal of Social Sciences
Kapak Resmi
ISSN 1303-0094 | e-ISSN 2149-5459 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Gaziantep Üniversitesi |
Sayın Yazarlar, sistemimizdeki yoğunluktan dolayı İşletme alanından Ocak 2019'a kadar yayın kabul edemiyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (GAUN-JSS) yılda dört kez yayınlanan (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim), kör hakemlik yöntemi ile gözden geçirilen uluslararası akademik bir dergidir. GAUN-JSS, Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olan Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır ve bilginin serbest dolaşımı ve yaygınlaştırılması için çalışan açık erişimli bir dergidir. 

Derginin amacı teorik ve araştırma odaklı çalışmaları desteklemek, araştırmalarda kaliteyi arttırmak ve ulusal ve uluslararası akademik araştırmaların karşılıklı paylaşımını teşvik etmektir. GAUN-JSS, büyük oranda akademisyenlerin katkı sağladığı çok disiplinli bir yayın olmasına rağmen, alanında uzman olan araştırmacılardan gelen yayınları da teşvik etmektedir.

Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçedir. Hukuk alanında Fransızca yayınlar da kabul edilmektedir. GAUN-JSS şu alanlardan yayın kabul etmektedir.

 • Arkeoloji
 • Coğrafya 
 • Edebiyat
 • Dilbilim  
 • Felsefe  
 • Hukuk
 • İşletme, İktisat, Ekonomi
 • İletişim
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Uluslararası Ticaret
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yayınların incelenmesi için çalışmaların içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre en az iki hakem editör(ler) tarafından atanır. Tüm hakem değerlendirme raporları elektronik ortamda isimsiz olarak gönderilir. Değerlendirmeyi yapan hakemlerin isimleri çifte körleme yöntemi gereği raporlarda ve dergide belirtilmemektedir. Talep edilmesi halinde, hakem olarak dergiye katkı sağlanıldığına ilişkin yazılı bir belge hakemlere verilebilir. Dergide yayın yapmış tüm yazarlar, gelecek sayılarda hakem olarak dergiye katkı sağlamayı kabul etmiş sayılırlar.

Yayın etiği gereği dergimize gönderilen her çalışma intihal denetiminden geçirilir. İntihal denetimi Turnitin ve iThenticate yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilir. Sonucu %20'nin üzerinde olan tüm çalışmalar otomatik olarak reddedilir.

Sunulan tüm makaleler, derginin gönderim talimatlarında belirtilen APA 6 yazı ve alıntı standartlarına uymalıdır. Yazım standartlarına uyulmaması, otomatik reddin yapılmasını gerektirir. Dergimiz yazım kuralları ve şablonunu içeren Word dosyasını indirmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz:   GAUN JSS Yazım Kılavuzu  Hukuk alanında dipnot eklenebilir. Bu alan için Hukuk Yazım Kılavuzu'nu inceleyiniz.

Yayıncı, tüm akademik çalışmalara açık erişim sağlamayı taahhüt eder ve bu nedenle yayınlanan içeriğin kalıcı olarak serbestçe erişilebilir olacağını kabul eder. Yayıncı, dergiye gönderilen makelerin yayınlanması için herhangi bir maddi manevi ücret talep etmez. Aynı zamanda yayıncı, yayınlanan içeriğin ücretsiz ve evrensel bir şekilde erişimde olacağı taahhüdünde bulunur.

ÖNEMLİ DUYURULAR

1. Sevgili yazarlar, birden fazla yazarı olan makalelerde, yazar sıralaması makale yüklenirken yazar(lar) tarafından girilen sıralamadır ve Dergipark sisteminde daha sonra hiçbir değişiklik yapılamamaktadır. Bu nedenle, yazar sıralaması sisteme girilirken dikkatli olunmalıdır.

2. Bir yazar aynı yıl içinde dergimizde sadece bir yayın yapabilir. Çalışmalarının ret alması durumunda dilerlerse başka bir çalışmayı değerlendirme için yollayabilirler.

Gaziantep University Journal of Social Sciences

ISSN 1303-0094 | e-ISSN 2149-5459 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Gaziantep Üniversitesi |
Kapak Resmi

198.447

617.198
Sayın Yazarlar, sistemimizdeki yoğunluktan dolayı İşletme alanından Ocak 2019'a kadar yayın kabul edemiyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (GAUN-JSS) yılda dört kez yayınlanan (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim), kör hakemlik yöntemi ile gözden geçirilen uluslararası akademik bir dergidir. GAUN-JSS, Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olan Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır ve bilginin serbest dolaşımı ve yaygınlaştırılması için çalışan açık erişimli bir dergidir. 

Derginin amacı teorik ve araştırma odaklı çalışmaları desteklemek, araştırmalarda kaliteyi arttırmak ve ulusal ve uluslararası akademik araştırmaların karşılıklı paylaşımını teşvik etmektir. GAUN-JSS, büyük oranda akademisyenlerin katkı sağladığı çok disiplinli bir yayın olmasına rağmen, alanında uzman olan araştırmacılardan gelen yayınları da teşvik etmektedir.

Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçedir. Hukuk alanında Fransızca yayınlar da kabul edilmektedir. GAUN-JSS şu alanlardan yayın kabul etmektedir.

 • Arkeoloji
 • Coğrafya 
 • Edebiyat
 • Dilbilim  
 • Felsefe  
 • Hukuk
 • İşletme, İktisat, Ekonomi
 • İletişim
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Uluslararası Ticaret
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yayınların incelenmesi için çalışmaların içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre en az iki hakem editör(ler) tarafından atanır. Tüm hakem değerlendirme raporları elektronik ortamda isimsiz olarak gönderilir. Değerlendirmeyi yapan hakemlerin isimleri çifte körleme yöntemi gereği raporlarda ve dergide belirtilmemektedir. Talep edilmesi halinde, hakem olarak dergiye katkı sağlanıldığına ilişkin yazılı bir belge hakemlere verilebilir. Dergide yayın yapmış tüm yazarlar, gelecek sayılarda hakem olarak dergiye katkı sağlamayı kabul etmiş sayılırlar.

Yayın etiği gereği dergimize gönderilen her çalışma intihal denetiminden geçirilir. İntihal denetimi Turnitin ve iThenticate yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilir. Sonucu %20'nin üzerinde olan tüm çalışmalar otomatik olarak reddedilir.

Sunulan tüm makaleler, derginin gönderim talimatlarında belirtilen APA 6 yazı ve alıntı standartlarına uymalıdır. Yazım standartlarına uyulmaması, otomatik reddin yapılmasını gerektirir. Dergimiz yazım kuralları ve şablonunu içeren Word dosyasını indirmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz:   GAUN JSS Yazım Kılavuzu  Hukuk alanında dipnot eklenebilir. Bu alan için Hukuk Yazım Kılavuzu'nu inceleyiniz.

Yayıncı, tüm akademik çalışmalara açık erişim sağlamayı taahhüt eder ve bu nedenle yayınlanan içeriğin kalıcı olarak serbestçe erişilebilir olacağını kabul eder. Yayıncı, dergiye gönderilen makelerin yayınlanması için herhangi bir maddi manevi ücret talep etmez. Aynı zamanda yayıncı, yayınlanan içeriğin ücretsiz ve evrensel bir şekilde erişimde olacağı taahhüdünde bulunur.

ÖNEMLİ DUYURULAR

1. Sevgili yazarlar, birden fazla yazarı olan makalelerde, yazar sıralaması makale yüklenirken yazar(lar) tarafından girilen sıralamadır ve Dergipark sisteminde daha sonra hiçbir değişiklik yapılamamaktadır. Bu nedenle, yazar sıralaması sisteme girilirken dikkatli olunmalıdır.

2. Bir yazar aynı yıl içinde dergimizde sadece bir yayın yapabilir. Çalışmalarının ret alması durumunda dilerlerse başka bir çalışmayı değerlendirme için yollayabilirler.

Cilt 17 Sayı 4 Son Sayı
Cilt 17 - Sayı 4 - Eyl 2018
 1. Antikçağ’da Cam Kap Formlarının Kullanımı Üzerine Bir Deneme
  Sayfalar 1248 - 1261
  Fevziye EKER
 2. Epictetus on Death
  Sayfalar 1262 - 1269
  Esra ÇAĞRI MUTLU
 3. Antepli Hasretî ve Şiirleri
  Sayfalar 1270 - 1297
  Suat DONUK
 4. Historicisizing World System Theory: Labor, Sugar, And Coffee In Caribbean And In Chiapas
  Sayfalar 1298 - 1310
  Özgür BALKILIÇ
 5. Solution Oriented Entrepreneurship as an Alternative Public Relations Practice
  Sayfalar 1311 - 1318
  Simge ÜNLÜ KURT
 6. Use of Stance Lexical Bundles by Turkish and Japanese EFL Learners and Native English Speakers in Academic Writing
  Sayfalar 1319 - 1336
  Meltem MUŞLU
 7. Un État Des Lieux Général De La Protection De L’eau En Droit International
  Sayfalar 1337 - 1352
  Mehtap KAYĞUSUZ AKBAY
 8. Viyana Satım Antlaşması’nın (CISG) Tarihsel Gelişimi ve Uygulama Alanı
  Sayfalar 1353 - 1367
  Atakan Adem SELANİK, Orkun BAYRAM, Işılay TALAY DEĞİRMENCİ
 9. Erkeklerin Kadına Yönelik Fiziksel Şiddet Uygulamasına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
  Sayfalar 1368 - 1388
  Sedat AKKUŞ, Şeyda YILDIRIM
 10. Visible Expression of Social Identity: the Clothing and Fashion
  Sayfalar 1389 - 1397
  Nihan AKDEMİR
 11. Karşılaştırmalı Tarihsel Sosyoloji Perspektifinden Sınır, Mekan ve Bellek: Sarp Köyü Örneği
  Sayfalar 1398 - 1414
  Kerem ÖZBEY
 12. Stratejik Oy Verme Davranışı: Sistematik Literatür İncelemesi
  Sayfalar 1415 - 1424
  Betül AYDOĞAN ÜNAL
 13. 360-Degree Performance Appraisal and Feedback System: A Study with Heads of Departments in Çanakkale Onsekiz Mart University
  Sayfalar 1425 - 1437
  Mustafa GÖRÜN, İsmail KAYAR, Burak VAROL
 14. Türkiye-Rusya İlişkilerinde Enerjinin Rolü: Asimetrik Karşılıklı Bağımlılık ve Sınırları
  Sayfalar 1438 - 1455
  Tolga DEMİRYOL
 15. Sponsor Marka Kimlik Uyumunun Marka İmaj Transferi Üzerine Etkisi: Çoklu Fuar Sponsorluğunun Analizi
  Sayfalar 1456 - 1473
  Hasan AKSOY
 16. A Comparative Analysis of Corporate Social Responsibility Activities of Companies in Banking Industry: An Application From Turkey
  Sayfalar 1474 - 1490
  Utku DEMİRCİ
 17. Effect of the Stakeholder Salience Theory on Family Businesses Performance
  Sayfalar 1491 - 1506
  Mehmet Akif ÇİNİ, Hasan Kürşat GÜLEŞ, Mustafa Atilla ARICIOĞLU
 18. Tüketicilerin Diyete Yatkınlıkları, Organik Beslenme ve Çevreye Duyarlı Davranışları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 1507 - 1515
  Güzide Öncü EROĞLU PEKTAŞ, Merve YANAR GÜRCE
 19. Finansal Derinleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi 2001-2016 Yılları Türkiye Örneği
  Sayfalar 1516 - 1535
  Salih ÖZTÜRK, Selen ÇOLTU
 20. Macroeconomic Determinants of Air Transportation: A VAR Analysis on Turkey
  Sayfalar 1536 - 1557
  Kasım KİRACI, Ünal BATTAL
 21. Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi
  Sayfalar 1558 - 1573
  Hacı Hayrettin TIRAŞ, Hüseyin AĞIR
 22. Petrol Tüketimi ve Büyüme: OECD Ülkelerine İlişkin Panel Veri Analizi
  Sayfalar 1574 - 1585
  Tuncer GÖVDELİ, Tuba DİREKÇİ