Kapak Resmi
80.361     |     179.935
Dergi Sayıları

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (GAUN-JSS) üç ayda bir çıkar ve çifte-kör hakemlik sürecinden geçen bilimsel makalelerin yayınlandığı uluslararası ve hakemli bir akademik dergidir. GAUN-JSS, Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olan Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır.

Derginin amacı teorik ve araştırma odaklı çalışmaları desteklemek, araştırmalarda kaliteyi arttırmak ve ulusal ve uluslararası akademik araştırmaların karşılıklı paylaşımını teşvik etmektir. GAUN-JSS, bilginin serbest dolaşımı ve yaygınlaştırılması için çalışan açık erişimli bir dergidir. GAUN-JSS,  büyük oranda akademisyenlerin katkı sağladığı çok disiplinli bir yayın olmasına rağmen, alanında uzman olan veya lisansüstü düzeyde çalışmalar yapan öğrencilerden gelen yayınları da teşvik etmektedir.

Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçedir. Hukuk alanında Fransızca yayınlar da kabul edilmektedir.

GAUN-JSS, Antropoloji, Arkeoloji, İşletme, İktisat, Ekonomi, İletişim, Eğitim Bilimleri, Coğrafya, Tarih, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Dilbilim, Edebiyat, Felsefe ve Sosyoloji alanlarından yayın kabul etmektedir. 

GAUN-JSS'nin amacı, Türkiye'de sosyal ve beşeri bilimlerde yapılan çalışmalarda kaliteyi arttırmayı hedefleyen ve en son gelişmeleri takip eden bir dergi olmanın yanı sıra, küçük şehirlerde görev yapan akademisyenlerin de kaliteli yayınlar yapmalarına imkân veren bir ortam sağlamaktır.

Yayınların incelenmesi için çalışmaların içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre en az iki hakem editör(ler) tarafından atanır. Tüm hakem değerlendirme raporları elektronik ortamda isimsiz olarak gönderilir. Değerlendirmeyi yapan hakemlerin isimleri çifte körleme yöntemi gereği raporlarda ve dergide belirtilmemektedir. Talep edilmesi halinde, hakem olarak dergiye katkı sağlanıldığına ilişkin yazılı bir belge hakemlere verilebilir. Dergide yayın yapmış tüm yazarlar, gelecek sayılarda hakem olarak dergiye katkı sağlamayı kabul etmiş sayılırlar.

GAUN JSS'ye gönderilen makaleler, makale yayın ilkelerinde belirtildiği üzere, APA yazım ve atıf standartlarını takip etmelidir.

Yayıncı, dergiye açık erişim sağlamayı taahhüt eder; bu nedenle yayınlanan içeriğin tüm bölümlerini dünya çapında akademik çevrelere kalıcı ve serbestçe erişilebilir hale getirme görevini kabul etmiş sayılır. Yayıncı, makalelerin başvuru sürecindeki işlemleri ve basımı için herhangi bir ücret talep etmez. Yayıncı, dergi içeriğinin sürekli ve ücretsiz olarak kullanıma açtığını taahhüt eder.

GAUN JSS, Ulakbim Sosyal Bilimler Veritabanı, EBSCO Academic Search Complete, EBSCO MLA International Bibliography  ve Türk Eğitim İndeksi'nde taranmaktadır.

ÖNEMLİ DUYURULAR:

1. 25 Mayıs 2017'den itibaren geçerli olmak üzere dergimiz Eğitim Bilimleri alanında makale kabul etmemektedir. Dergimiz Ocak 2018'den itibaren de Eğitim Bilimleri alanında makale yayınlamayacaktır.

2. Yazarlarımız burada ekli dosyaya tıklayarak dergimiz formatına uygun Word dosyası indirebilirler ve yazılarını bu dosyadaki stil galerisine göre biçimlendirebilirler: GAUN JSS Formatlı Word Dosyası

3. GAUN JSS 16. Cilt, 3. Sayı'dan itibaren geçerli olmak üzere, bütün bölümlerimiz, Tarih ve Hukuk dahil, APA yazım ve atıf standardına uymak zorundadır. Yazım standartlarına uymayan makaleler doğrudan reddedilirler. 

4. Değerli yazarlarımız, makalenizi dergipark'a gönderdiğiniz esnada girdiğiniz yazar sıralaması, yayının kabulünden sonra yer alacak ve atıfta bulunacak yazar sıralamasıdır. Lütfen tercihlerinizi buna göre yapınız. GAUN-JSS sistem bilgisini verili kabul eder, bu hususta yapılacak değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.Cilt 16 Sayı 3 Son Sayı
Cilt 16 - Sayı 3 - Tem 2017
Çok Önemli Duyuru

Sayın okuyucularımız,

Dergimize makale gönderirken lütfen APA alıntı stili hakkında yeterli bilgi sahibi olunuz. Sayfa numaraları şu şekilde kısaltılmaktadır: (Gülhan, 2016, s. 187). Hiçbir şekilde şu şekilde kısaltma kullanmayınız: (Gülhan, 2016: 187). 

Önümüzdeki sayıdan itibaren, Hukuk ve Tarih makalelerimiz, Dipnot (Chicago Manual of Style) tarzını kullanabileceklerdir. Lütfen bu hususta ayrıntılı bilgi edininiz. 

Bir diğer yenilik ise, dergimizin artık MLA International Periodicals başlığı altında taranıyor olması. Bu sevindirici gelişmenin ışığında edebiyat ve beşeri alanlarımızın kaliteli makale girdisinin artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz.

Saygılarımızla, 

Sinan T. Gülhan, Yrd. Doç. Dr.

Başeditör