Baş Editör


Yrd.Doç.Dr. Meltem MUŞLU

Turkey
meltemmuslu@gmail.com
Konular: Dil Bilim,Eğitim Bilimleri
Kurum: GAZIANTEP UNIV

Bölüm Editörü

Doç.Dr. Zekiye ANTAKYALİOĞLU

zekabe@hotmail.com
Konular: Edebiyat Araştırmaları,Sanat Tarihi,Felsefe,Sosyal ve Beşeri Bilimler,Sanat

Doç.Dr. Mehmet EROL

merol@gantep.edu.tr
Konular: Edebiyat Araştırmaları

Yrd.Doç.Dr. Meltem MUŞLU

meltemmuslu@gmail.com
Konular: Dil Bilim,Eğitim Bilimleri

Yrd.Doç.Dr. Hasan AKSOY

hasanaks@gmail.com
Konular: İktisadi ve İdari Bilimler

Yrd.Doç.Dr. Fettah KUZU

fettahkuzu@hotmail.com
Konular: Dil Bilim,Edebiyat Araştırmaları

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ŞÖHRET

sohretmesut@yahoo.com
Konular: Hukuk,Sosyal ve Beşeri Bilimler,Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler,Sosyal Bilimler (Genel)

Yayın Kurulu

Yrd.Doç.Dr. Meltem MUŞLU

Turkey
meltemmuslu@gmail.com
Konular: Dil Bilim,Eğitim Bilimleri
Kurum: GAZIANTEP UNIV

Doç.Dr. Zekiye ANTAKYALİOĞLU

Turkey
zekabe@hotmail.com
Konular: Edebiyat Araştırmaları,Sanat Tarihi,Felsefe,Sosyal ve Beşeri Bilimler,Sanat
Kurum: Gaziantep University

Meltem KARADAĞ

Turkey
meltemkaradag@gmail.com
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOİ BÖLÜMÜ

Doç.Dr. Rüstem YANAR

Turkey
yanar@gantep.edu.tr
Konular: Ekonomi ve İşletme
Kurum: GAZIANTEP UNIV

Yrd.Doç.Dr. Mehmet BİÇİCİ

Turkey
bicici@gantep.edu.tr
Konular: Tarih
Kurum: Gaziantep Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Mehmet ULUKÜTÜK

Turkey
ulukutuk27@hotmail.com
Konular: Felsefe
Kurum: Gaziantep Üniversitesi