Baş Editör


Yrd.Doç.Dr. Meltem MUŞLU

Turkey
meltemmuslu@gmail.com
Konular: Dil Bilim,Eğitim Bilimleri
Kurum: GAZIANTEP UNIV

Bölüm Editörü

Doç.Dr. Atınç OLCAY

Turkey
olcay@gantep.edu.tr
Konular: Turizm
Kurum: Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi

Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre TANSÜ

Turkey
ytansu@gmail.com
Konular: Tarih
Kurum: GAZİANTEP üNİVERSİTESİ

Yrd.Doç.Dr. Hasan AKSOY

hasanaks@gmail.com
Konular: İktisadi ve İdari Bilimler

Doç.Dr. Zekiye ANTAKYALİOĞLU

Turkey
zekabe@hotmail.com
Konular: Edebiyat Araştırmaları,Sanat Tarihi,Felsefe,Sosyal ve Beşeri Bilimler,Sanat
Kurum: Gaziantep University

Yrd.Doç.Dr. Meltem MUŞLU

Turkey
meltemmuslu@gmail.com
Konular: Dil Bilim,Eğitim Bilimleri
Kurum: GAZIANTEP UNIV

Yrd.Doç.Dr. Fettah KUZU

Turkey
fettahkuzu@hotmail.com
Konular: Dil Bilim,Edebiyat Araştırmaları
Kurum: Gaziantep Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Nimet Pınar ÖZGÜNER GÜLHAN

Turkey
pozguner@gantep.edu.tr
Konular: Arkeoloji
Kurum: Gaziantep Üniversitesi

Doç.Dr. Rüstem YANAR

Turkey
yanar@gantep.edu.tr
Konular: Ekonomi ve İşletme
Kurum: GAZIANTEP UNIV

Yayın Kurulu

Yrd.Doç.Dr. Meltem MUŞLU

Turkey
meltemmuslu@gmail.com
Konular: Dil Bilim,Eğitim Bilimleri
Kurum: GAZIANTEP UNIV

Yrd.Doç.Dr. Mehmet ULUKÜTÜK

Turkey
ulukutuk27@hotmail.com
Konular: Felsefe
Kurum: Gaziantep Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Mehmet BİÇİCİ

Turkey
bicici@gantep.edu.tr
Konular: Tarih
Kurum: Gaziantep Üniversitesi

Doç.Dr. Zekiye ANTAKYALİOĞLU

Turkey
zekabe@hotmail.com
Konular: Edebiyat Araştırmaları,Sanat Tarihi,Felsefe,Sosyal ve Beşeri Bilimler,Sanat
Kurum: Gaziantep University

Doç.Dr. Rüstem YANAR

Turkey
yanar@gantep.edu.tr
Konular: Ekonomi ve İşletme
Kurum: GAZIANTEP UNIV
Önemli Duyuru


Sayın okuyucularımız,

Dergimiz artık MLA International Periodicals'ta taranmaktadır. Bu sevindirici gelişmenin ışığında edebiyat ve beşeri alanlarımızın kaliteli makale girdisinin artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz.

Saygılarımızla, 

Başeditör