Yayın İlkeleri ve Telif Hakları

Gaziantep University Journal of Social Sciences Makale Yayın İlkeleri

 

1. GAUN JSS'de yayınlanmak üzere gönderilen makaleler daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır. Yazar(lar), benzer içerikli yayınlanmış ya da yayın aşamasında olan çalışmaları varsa editöre bildirmek zorundadır.

2. Gönderilen çalışmalar MS Windows işletim sistemi ile yazılmalı ve. doc ya da. docx uzantılı olmalıdır. Yazarlar, sisteme yükledikleri makalede kişisel bilgilere (ad, soyad, çalıştığı kurum vs.) yer vermemelidirler. Kişisel bilgileri ayrı bir dosya olarak hazırlamalı ve sisteme yüklemelidirler.

3. Çalışmalar 3,000 kelimeden az olmamalı, 10,000 kelimeyi geçmemelidir. Çalışma özeti 250 kelimeden fazla olmamalıdır.

4. İngilizce metinlerde İngiliz ya da Amerikan yazım kuralları kullanılabilir ancak, metin kendi içinde tutarlı olmalıdır.

5. Gönderilen makalelerin alıntılama ve referans standartı ve yazım tarzı Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.) formatında olmalıdır. APA formatı ile ilgili bilgi American Psychological Association stil sayfasından edinilebilir. Bkz: http://www.apastyle.org/. Yeni APA formatında referanslarda DOI numarası verilmesi gerekmektedir. DOI numarası kullanan kaynaklarda bu numaranın kaynaklarda belirtilmesi gerekmektedir.

6. Makaleler A4 kağıda satır arası tek boşluk olacak şekilde yazılmalıdır. Kenar boşlukları 4 yandan 2,5 cm. olacak şekilde ayarlanmalıdır. Bütün bölümler, kaynakça da dâhil, aynı uzunluk ve genişlikte olmalıdır. Özel bir durum olmadıkça iki yana yaslı şekilde olmalıdır.

7. Makalenin fontu Times New Roman olmalıdır. Ana metin 12 punto, uzun alıntılar ise 10 punto ile yazılmalıdır. Sadece çalışmanın başlığı ve bazı bölüm başlıkları kalın yazılmalıdır. Metin içinde vurgulanmak istenen kelime(ler) italic yazılmalıdır. Lütfen vurgulamak istediğiniz yerde altçizgi veya kalın karakter kullanmayınız.

8. Başlıklar ve metin düzeni bağlantıdaki dosyada belirtildiği gibi olmalıdır: Makale Format Dosyası.

9. Makalenizdeki her referans için kaynak listenizde bir satır ayrılmalıdır. APA metin içi atıf stili yazarın soyadını ve metnin yayın tarihini kullanır, örneğin: (Field, 2005). Doğrudan alıntı yaptığınız zaman, lütfen sayfa numarasını da belirtiniz, örneğin: (Field, 2005, s. 14). Makale metninde geçen atıflar şu modeli takip etmelidir:

Wilson’ın (1999) bir makalesinde belirttiği üzere; Wilson ve Wild (1997c, s. 22) şöyle derler...[sayfa numarası gerekli olduğu durumlarda]; Smith vd.’nin (2010) gösterdiği üzere...[üç veya daha fazla yazarın olduğu durumlarda]. Bu hususta daha ayrıntılı çalışmalara rastlanabilir (örn: Bright & Snow, 1992; Jones, 1993; Littlewood, 1995a) [burada atıflar alfabetik sırayı gözetmelidir].

10. Kırk kelime ve/veya üç satırdan daha uzun alıntılar için blok alıntı kullanmalısınız. Alıntıya yeni bir satırda başlamalı, takip eden paragrafı sol kenardan  1.25 cm (genellikle bir tab) içeride olarak düzenlemelisiniz. Alıntı 10 punto olmalı, alıntı paragrafının üstünde ve altında bir satır boşluk bulunmalıdır. Blok alıntıda “alıntı işareti” kullanılmaz. Alıntılamanın yapıldığı yazarın soyadı, çalışmanın yılı ve alıntının yapıldığı sayfa numarası mutlaka eklenmelidir.

11. Word’ün otomatik düzeltmeleri konusunda dikkatli olunuz, örneğin, her noktadan sonra büyük harfle başlamak veya internet adreslerine hyperlink eklemek gibi. İnternet hyperlink formatı yazılarınızda, kaynakça kısmı da dahil olmak üzere, yer almamalıdır. Yani, http://www.gantep.edu.tr yanlış format olup, doğrusu http://www.gantep.edu.tr’dur. Bunun için, hyperlink verilen kısmı seçip, hyperlink’i kaldır’ı seçmelisiniz.

12. Lütfen son not ve dipnot eklemekten kaçınınız. Eğer kullanılması elzem ise son not olarak sayfa sonuna eklenmelidir. Referanslar hiçbir şekilde dipnot olarak verilmemelidir.

13. Referanslar, makalenin sonundaki kaynakça kısmında alfabetik sırayla düzenlenmelidir. Makalenin geri kalanında olduğu gibi, kaynakça da tek satır aralığı ve iki yana yaslanmış olmalıdır.

14. Metnin içerisinde, sadece tarihler (1648, 1453 gibi) rakamla ifade edilmeli, bunun dışında bütün nicel çokluklar, harfle yazılmalıdır: 3 kişi değil, üç kişi; 10’dan fazla araştırma değil, ondan fazla araştırma, gibi. Matematiksel denklemler ve ifadeler bu duruma dahil değildir.

15. Grafik, şekil, resim, fotoğraf ve tablolar siyah-beyaz veya renkli olabilir. Tabloların açıklayıcı yazısı aşağıdaki şekilde, tablonun üstünde yer almalı, takip eden tablolar bu örneği uygulamalıdır. Açıklama yazısıyla tablo arasında boşluk bırakılmaz.

Şekil, resim, grafik ve fotoğrafların açıklayıcı yazısı ise altta yer almalı, 10 punto, başlık kısmı kalın, geri kalan kısmı ise normal olmalıdır.

16. Matematiksel denklemler, resim formatında kopyala-yapıştır biçeminde olmamalıdır. Word’ün (veya OpenOffice’in) denklem formatları kullanılmalıdır.

17. Zotero, Endnote, F1000 vs. gibi kaynakça düzenleme yazılımlarının kullanılmasını dergimiz teşvik eder. Fakat yazılımın makalenizdeki bağlantılarının kontrolü sizin sorumluluğunuzdadır.

18. Telif hakkı ve izinler
Kullandıkları kaynak ve materyallerin (resim, fotoğraf, şekil, tablo vs.) telif hakkı ve kullanım izinlerini kontrol etmek yazar(lar)ın sorumluluğudur. Bir metin ya da resmin internet ortamında erişiminin kolay olması onun istenildiği gibi kullanılabileceği anlamına gelmemektedir.  Telif hakları ve izinler konusunda sorunuz varsa lütfen son düzeltmenizi yollamadan önce editörünüze danışınız. Gaziantep University Journal of Social Sciences telif hakları konusunda doğacak sıkıntılardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu konuda sorumluluğu yazılarını sisteme yükledikleri ve/veya gönderdikleri zaman kabul etmiş olurlar.

19. Makalenin telif hakkı:
Gaziantep University Journal of Social Sciences, açık kaynak erişimini akademik faaliyetin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eder. Bu nedenle makale gönderimi, değerlendirme süreçleri ve yayınlanması için herhangi bir ücret talep etmez. Dergide yayınlanan bütün makaleler Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lisansına tabidir. 
Lisans hakkında daha fazla bilgi almak için bkz: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.tr
Bütün yazarlar, makaleleri hakem sürecini geçtikten sonra yayınlandığında, açık kaynak erişimini ve CC BY-NC-SA 4.0’ın koşullarını kabul ederler. 
Yayınlanan makalenin bütün fikri mülkiyet hakları, yeniden yayınlama, yeniden kullanma da dahil olmak üzere, yazarlara aittir.

20. Yayın için makalesini gönderen yazar(lar)  editörlerin kararlarını uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Yazarlar, yazıları kabul edildiği takdirde gerekli düzeltmeleri en kısa sürede yapıp yayın kuruluna yollamalıdırlar.