Yazım Kuralları

Türkçe Başlık (14 punto)

İngilizce Başlık (14 punto)

İsim YAZMAYINIZ*

Öz

Öz Metni 10 Punto Normal En Fazla 250 kelime iki yana yaslanmış Anahtar kelimelerle özet paragrafı arasında boşluk olmayacak.

Anahtar Kelimeler: En az üç kelime, Kelime bir, Kelime iki, Kelime üç

Abstract

Özet Metni 10 Punto Normal En Fazla 250 kelime iki yana yaslanmış. Please do not leave space between the abstract paragraph and the keywords.

Keywords: Keyword a, Keyword b, Keyword c

Giriş

Word’de yukarıdan stil galerisinden Dergi Body stilini paragraflarınızın hepsi için kullanabilirsiniz. Gövde metni, Özet ve Abstract’tan hemen sonra başlar. Gövde metni Times New Roman 12 punto iki yana yaslanmış her paragraf başında 1,25 cm boşluk, satır araları 1,15 boşluk

Çok önemlidir. Paragraflar arasında 6nk boşluk. Sağ tıklayınız, çıkan menüde “Paragraf” başlığını seçip, oradan öncesi ve sonrası için 6nk boşluk ayarlayınız. Yukarıda, stil kısmından, Dergi Body stilini, dergi paragrafları için seçiniz.

Alıntılar üç satırdan uzunsa, tırnak işareti kullanılmadan, soldan paragraph giriş hizasından başlayacak:

Üç satırdan ve, veya 40 kelimeden uzun her alıntı, yukarıdaki dergi block quote stiliyle ya da, iki yandan hizalı, paragrafın hepsi 1,25 cm içeriden, 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Bir alt bölümle arada 6nk ya da 6pt boşluk bulunacak. (Smith, 1990, s. 123)

Smith (1990) şeklinde referans verilebilir. Dikkat edilmesi gereken, APA stilinde, sayfa numarası kısaltmasının mutlaka olmasıdır.

Başlık Kesinlikle Rakamla Başlamaz (1. Düzey)

Sola Yaslı Başlık 12 Punto Kalın İlk Harfleri Büyük (2. Düzey)

Paragraf başlangıcı hizasında 12 punto kalın sadece ilk kelime büyük harfle (3. düzey)

Paragraf başlangıcı hizasında 12 punto kalın italik sadece ilk kelime büyük harfle (4.düzey)

Girintili, italik, başlığın ilk sözcüğü Büyük harfle başlar ve diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter (5.düzey)

 

                Tablo ve Şekil kullanıldığında aşağıda belirtilen yazım kurallarını uygulayınız.

 

Tablo 1: Tablo numarasından sonra nokta değil, iki nokta üst üste bulunmalıdır. Bütün açıklayıcı yazı 10 punto, başlık kısmı kalın, geri kalan kısmı normal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil, resim, grafik ve fotoğrafların açıklayıcı yazısı ise altta yer almalı, 10 punto, başlık kısmı kalın, geri kalan kısmı ise normal olmalıdır. Şekiller ve tablolarla paragraflar arasında 6nk’dan ayrı bir boşluk bırakılmasına gerek yoktur.

Şekil 1: Gaziantep Üniversitesi Logosu


Önemli not:

Yazım standartlarına uyulmaması, otomatik reddin yapılmasını gerektirir. 


Birden fazla yazarı olan makalelerde, yazar sıralaması makale yüklenirken yazar(lar) tarafından girilen sıralamadır ve Dergipark sisteminde daha sonra hiçbir değişiklik yapılamamaktadır. Bu nedenle, yazar sıralaması sisteme girilirken dikkatli olunmalıdır.


                                                                                                          Kaynakça

Kitaplar

“Kaynakça”da sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, (parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır. Kitap adları başlığın ilk harfinden sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük ve eğik harflerle yazılır.

Tek yazarlı ya da editörlü kitap Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekild. Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Ed.). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

İki ya da daha fazla yazarlı ya da editörlü kitap İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri. ve İkinci Yazarın Soyadı, İkinci Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Yer: Yayınevi.

Gözden geçirilmiş ya da genişletilmiş baskılar Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (Gözden geçirilmiş/genişletilmiş x. baskı). Baskı Yeri: Yayınevi.

Yazarı belirsiz kitaplar Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. (Yıl). Yer: Yayınevi.

İki ya da daha fazla ciltten oluşan kitaplar Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (x. cilt). Baskı Yeri: Yayınevi.

Çeviri kitaplar Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. (Çevirmenin Adının İlk Harfleri. Çevirmenin Soyadı, Çev.) Baskı Yeri: Yayınevi.

Derleme kitaptaki yazı Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

Derlemede yer alan bir yazı ya da bölüm Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Editörün adının/adlarının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

Başvuru kitaplarındaki bölüm ya da yazı Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

Örneğin:

Biber, D. (2006). University language: A corpus-based study of spoken and written registers. Amstersam, Philadelphia: John Benjamins.

Cortes, V. (2002). Lexical bundles in freshman composition. In R. Reppen, S. M.

Fitzmaurice and D. Biber (Eds), Using Corpora to Explore Linguistic Variation131-145: Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.

Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S& Finegan, E. (1999). Longman grammar of spoken and written English. London: Longman.

Makaleler

Dergi Makaleleri için

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, varsa ay). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde, Cilt İtalik Şekilde(Sayı), Sayfa Numara Aralığı. doi:X

Örneğin:

Cortes, V.  (2008).  A  comparative  analysis  of  lexical  bundles  in  academic  history writing in English and Spanish. Corpora, 3, 43-57.

Conrad, S. & Biber, B. (2004). The frequency and use of lexical bundles in conversation and academic prose. LEXICOGRAPHICA, 20, 56-71.

Diğer Kaynaklar

Film Yönetmenin Soyadı, Yönetmenin Adının Baş Harfleri. (Yönetmen). (Yıl). Filmin adı italik şekilde. Prodüksiyon şehri: Prodüksiyon şirketi ismi.

Internet kaynakları Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.

Yayımlanmamış yüksek lisans/doktora tezleri Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Kurumun Adı, Kurumun Yeri.

Örneğin:

Bal, B (2010). Analyses of Four-word lexical bundles in published research articles written  by  Turkish  scholars.  Unpublished Master’s Theses. Georgia State University, GeorgiaRetrieved 5 July 2011 from: http://digitalarchive.gsu.edu/alesl_theses/2


Daha detaylı bilgi için APA 6 yazım klavuzuna bakınız.