Accepted Submissions

 • A "Global" Strategy on Constructing "Regional" Advantage By RIS
  Ayşegül Baykul, Selen IŞIK MADEN Feb 22, 2019
 • DEREGÜLASYON VE EKONOMİK ETKİLERİ: ABD VE TÜRKİYE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI DENEYİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  AYŞE MERAL UZUN Mar 27, 2019
 • RESOURCE CONSUMPTION ACCOUNTING: CASE STUDY IN A PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTION
  Mehmet Emin Karabayır, Ömer Koç Apr 8, 2019
 • DESTİNASYON İMAJININ TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: KARS İLİ ÖRNEĞİ
  ALPASLAN YÜCE, ÇAĞLAR SAMSA, KAMİLE MERİÇ Apr 8, 2019
 • FİNANSAL İSTİKRAR VE EKONOMİK BÜYÜME AMAÇLARI BAĞLAMINDA OPTİMAL FİNANSAL REGÜLASYON ÇERÇEVESİNİN OLUŞTURULMASI
  Özkan Zülfüoğlu Apr 8, 2019
 • THE INFLUENCES OF EMOTIONAL LABOR MECHANISMS ON THE PROJECT TEAM’S CREATIVITY AND PERFORMANCE
  Mehmet ÇELİKYAY, Ali Ekber AKGÜN Apr 10, 2019