Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-4561 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Kilis 7 Aralık Üniversitesi |

Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2146-4561 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Kilis 7 Aralık Üniversitesi |
Kapak Resmi

25.011

58.010
Cilt 8/Sayı 16, Volume 8/ Issue 16 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 16 - Ara 2018
 1. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİYE YÖNELİK TUTUM, ÖZ-YETERLİK VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 170 - 187
  Ali Derya ATİK, ŞEREF TAN, YAKUP DOĞAN, FİGEN ERKOÇ
 2. BAYINDIRLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİNDE TÜRKİYE MADENCİLİĞİNİN ETKİLERİ
  Sayfalar 188 - 200
  Özkan Demir
 3. DKAB ÖĞRETMENLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİ KULLANMA DÜZEYİ
  Sayfalar 201 - 225
  PERVİN KARBEYAZ
 4. ÖĞRETMENLERİN ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK, SOSYAL SORUMLULUK TEMELLİ LİDERLİK VE POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 226 - 242
  Fatime Erol, Fatih Bozbayındır
 5. ERZURUM KONSOLOSLUK RAPORLARINA GÖRE 20. YÜZYIL BAŞLARINDA DİYARBAKIR TİCARETİ
  Sayfalar 243 - 261
  Kemal Saylan
 6. HALEB ZENGÎ ATABEGLİĞİ’NİN HAÇLILAR İLE MÜCADELESİNDE MANEVİYATIN ROLÜ
  Sayfalar 262 - 274
  Abdulcelil IŞIK
 7. AMASYA VAKIFLARI ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER (1800-1875)
  Sayfalar 275 - 291
  Muhammet OKUDAN
 8. ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE DEMOGRAFİK RESTORASYON: LOZAN MÜBADİLLERİ
  Sayfalar 292 - 311
  Metin KOPAR
 9. İSLÂM CEZA HUKUKU AÇISINDAN ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR
  Sayfalar 312 - 331
  Üzeyir KÖSE
 10. POLİTİKA FAİZ ORANININ BANKALARIN KÂRLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 332 - 348
  Ahmet ŞİT, Memet Cem DANACI, Mustafa ŞİT
 11. INVESTIGATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY AWARENESS OF WORKERS IN METAL INDUSTRY (KONYA PROVINCE EXAMPLE)
  Sayfalar 349 - 364
  Murat Köklü
 12. SAĞLIK HARCAMALARI EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ (2000-2015)
  Sayfalar 365 - 380
  GÜLİSTAN ZENGİN, Gökçen ÖZKAN
 13. YÖRÜKLERDE BİR AZIK TÜRÜ: ÇÖREK
  Sayfalar 381 - 392
  Mehmet ALPTEKİN
 14. OSMANLI ORDUSU VE SEFER LOJİSTİĞİ 1453-1789
  Sayfalar 393 - 397
  Abdullah Bayındır
 15. ELECTION OF THE PARLIAMENT MEMBERS IN TURKEY
  Sayfalar 398 - 406
  Mehmet Temel