DERGİ HAKKINDA

Yönetim Akademisi Dergisi, başta kamu yönetimi ve işletme yönetimi olmak üzere "yönetim" ile ilgili teorik ve uygulamalı bilimsel/özgün makaleleri kabul etmektedir. Bu kapsamda;

·         Yönetim Bilimleri

·         Yerel Yönetimler

·         Kırsal Alan Yönetimi

·         Dağlık Alan Yönetimi

·         Özel Koruma Bölgeleri Yönetimi

·         Çevre Yönetimi ve Politikaları

·         Kent Politikaları

·         Afet Yönetimi

·         Yönetim Hukuku

·         Kamu Personel Yönetimi

·         İnsan Kaynakları Yönetimi

·         İşletme Yönetimi

·         Yönetim ve Organizasyon

·         Süreç Yönetimi

·         Büro Yönetimi

·         Protokol Yönetimi

·         Yönetim Tarihi

·         Siyasi Coğrafya

·         Enerji Yönetimi

·         Turizm Yönetimi

·         Sağlık Yönetimi

·         Eğitim Yönetimi

·         Mali Yönetim

·         Ekonomi Yönetimi

·         Uluslararası İlişkiler

·         Kamu Politikaları, vd.

 

bilim dalları içerisinde yönetim ile ilgili hazırlanan ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik çalışmaları yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergi ile multidisipliner bir çalışma alanı tesis edilerek  literatüre ve uygulamaya katkı sağlanılması hedeflenmektedir.

 

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Yönetim Akademisi, yılda üç sayı (Nisan - Ağustos - Aralık) olarak yayınlanmaktadır. Makalelerin başvuru aşamasından yayın aşamasına kadar olan tüm süreçleri Dergi Park sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sisteme gelen yayın talepleri öncelikle içerik ve yazım kurallarına uygunluk açısından ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Editörler tarafından yapılan ön değerlendirmeyi geçen çalışmalar, kör hakem sistemine göre seçilen en az iki hakem tarafından incelenmektedir. Hakem raporlarına göre "kabul", "düzeltme şartlı kabul" ya da" ret" kararı verilecektir. Hakem raporlarının farklı yönde olması halinde üçüncü bir hakem değerlendirilmesine gidilerek süreç sonuçlandırılacaktır. Makale değerlendirme süreci toplamda 2-3 ay (max.) ile sınırlandırılmıştır.

 

Dergimize gönderilen makalelerin daha önce hiçbir fiziksel ve elektronik ortamda yayınlanmamış olması gerekmektedir. Aynı anda birden fazla dergiye gönderilen bir yayının tespit edilmesi halinde ilgili yazara/yazarlara ait tüm makale değerlendirmeleri iptal edilerek süreç sonlandırılacaktır. Bu nedenle başka bir bilimsel/aktüel dergiye gönderilen ve sonuçlandırılmayan çalışmaların sisteme yüklenmemesi önemle rica edilir.

 

Dergimize gönderilen makalelerin yazar ve kurum bilgileri süreç boyunca gizli tutulmaktadır. Sayı hakemlerinin hangi makaleyi değerlendirdiği bilgisi de gizlilik politikası kapsamındadır. Yazarların ortaya koymuş oldukları veri, bilgi, belge, ifade ve değerlendirmeler kendi sorumluluklarındadır. Bu nedenle ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan dolayı yayın, hakem, bilim ve değerlendirme kurulu ile diğer çalışanlarımızın sorumlu tutulamaz. Her yazarın makalelerini sisteme yüklemekle birlikte tüm bilimsel, hukuki ve etik kuralları bildiğini ve bu kurallara uygun bir şekilde yayınını oluşturduğunu beyan ve taahhüt ettiği kabul edilmektedir.

 

Yönetim Akademisi, ücretsiz yayın yapan hakemli bir dergidir. Yazarlardan çalışmalarının yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca yazarlara ve hakemlere de bir ücret ödemesi yapılmamaktadır.