Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2636-8048 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Mehmet MECEK | http://dergipark.gov.tr/mana

Yönetim Akademisi Dergisi, başta kamu yönetimi ve işletme yönetimi olmak üzere "yönetim" ile ilgili teorik ve uygulamalı bilimsel/özgün makaleleri kabul etmektedir. Yönetim Akademisi, yönetim ile ilgili hazırlanan ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik çalışmaları yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergi ile multidisipliner bir çalışma alanı tesis edilerek  literatüre ve uygulamaya katkı sağlanılması hedeflenmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Yönetim Akademisi, yılda üç sayı (Nisan - Ağustos - Aralık) olarak yayınlanmaktadır. Makalelerin başvuru aşamasından yayın aşamasına kadar olan tüm süreçleri Dergi Park sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yazarlardan çalışmalarının yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca yazarlara ve hakemlere de bir ücret ödemesi yapılmamaktadır. ISSN Numarası: 2636-8048

Sosyal Medya Sayfası: https://www.facebook.com/groups/417028645447471/

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi

ISSN 2636-8048 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Mehmet MECEK | http://dergipark.gov.tr/mana
Kapak Resmi

2.229

10.279

Yönetim Akademisi Dergisi, başta kamu yönetimi ve işletme yönetimi olmak üzere "yönetim" ile ilgili teorik ve uygulamalı bilimsel/özgün makaleleri kabul etmektedir. Yönetim Akademisi, yönetim ile ilgili hazırlanan ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik çalışmaları yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergi ile multidisipliner bir çalışma alanı tesis edilerek  literatüre ve uygulamaya katkı sağlanılması hedeflenmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Yönetim Akademisi, yılda üç sayı (Nisan - Ağustos - Aralık) olarak yayınlanmaktadır. Makalelerin başvuru aşamasından yayın aşamasına kadar olan tüm süreçleri Dergi Park sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yazarlardan çalışmalarının yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca yazarlara ve hakemlere de bir ücret ödemesi yapılmamaktadır. ISSN Numarası: 2636-8048

Sosyal Medya Sayfası: https://www.facebook.com/groups/417028645447471/

Cilt.1 Sayı.3 Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 3 - Ara 2018
 1. En İyi Değer (Best Value) Yaklaşımı ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi: Türkiye’de Yerel Yönetimler İçin Bir Değerlendirme
  Sayfalar 291 - 302
  Selma KARATEPE, Mehmet Seyda OZAN, Abdurrahman Muhammet BANAZILI
 2. İstanbul İlçe Belediyelerinin Dış İlişkileri
  Sayfalar 303 - 316
  Ömer Faruk GENÇKAYA, Kemal KAYA
 3. Ülkelerin Markalaşma Süreci ve Marka Kavramı
  Sayfalar 317 - 331
  Hüsamettin İNAÇ, İbrahim YACAN
 4. Suç Korkusu, Göç ve Suriyeli Sığınmacılar: Şanlıurfa Örneği
  Sayfalar 332 - 347
  Mithat Arman KARASU
 5. Özel Kolluk Kuvveti Olarak Belediye Zabıtası: Zabıtaların Temel Sorunlarının Isparta Ölçeğinde Nitel Bir Analizi
  Sayfalar 348 - 356
  Elvettin AKMAN, Tuğçe BAYRAM
 6. Kamu Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Teknoloji: Gelecek Odaklı Bir Değerlendirme
  Sayfalar 357 - 367
  Volkan GÖÇOĞLU, İpek Didem KURT
 7. Kentleşme ve Markalaşma Olguları Bağlamında Kent Yönetimi
  Sayfalar 368 - 377
  Hüsamettin İNAÇ, Betül YAZICI
 8. Olağanüstü Hal Rejiminde Yürütmenin Düzenleyici Bir İşlemi olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri ile Mukayesesi
  Sayfalar 378 - 395
  Mehmet BOZTEPE
 9. Kent Konseylerinde Kadın Eli: Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi Üzerinden Bir Değerlendirme
  Sayfalar 396 - 410
  Çiğdem AKMAN
 10. Türkiye’deki Merkezi ve Yerel Yönetim İlişkilerinin Yönetişim Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesi
  Sayfalar 411 - 424
  Yusuf UYSAL, Yıldız ATMACA
 11. Pazarlama Muhasebesi ve Müşteri Kârlılık Yönetimine Yönelik Genel Bir Değerlendirme
  Sayfalar 425 - 435
  Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL
 12. Lizbon Stratejisi ve Avrupa 2020 Hedeflerinde Bölgesel Kalkınma ve Sosyal Politikalar
  Sayfalar 436 - 451
  İdil Gülnihal YAZICI
 13. Göç Yönetiminde Yerel Yönetimler ve STK İşbirliği
  Sayfalar 452 - 466
  Kaan AKMAN
 14. Marka Şehir Kavramı ve Türkiye ile Dünyadaki Marka Şehir Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 467 - 479
  Ahmet UYAR
 15. Yeni Kamu İşletmeciliği Paradigmasının Türk Kamu Bürokrasisinde Kamu Personeli İstihdam Şekilleri Üzerine Etkileri
  Sayfalar 480 - 495
  Fatma AKAR