Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-258X | e-ISSN 2564-7164 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim Ve Dayanışma Vakfı |

GENEL BAKIŞ 

Muhasebe Bilim Dünyası, Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmacılar tarafından yazılan muhasebe ve finans alanındaki bilimsel makalelere ev sahipliği yapmak üzere 1999 yılından beri yılda dört kez (Mart, Haziran, Ekim ve Aralık ayları sonunda) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

AMAÇ ve KAPSAM

Derginin amacı, Türkçe ve İngilizce dillerindeki yüksek bilimsel kalitedeki özgün araştırmaların yayınlanmasına katkı sağlayarak muhasebe ve finans alanında Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmacılara uluslararası kapsamda bir yayın yapma imkanı sunmaktır.   

ARAŞTIRMA KONULARI

Dergide yayınlanan makalelerin araştırma konuları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri kapsamaktadır: 

 • Muhasebe
 • Finansal ve finansal olmayan raporlama
 • Finansal analiz
 • Denetim
 • Muhasebe eğitimi
 • Finans  
 • Muhasebe ile ilişkilendirilmiş disiplinlerarası araştırmalar

HEDEF KİTLESİ

Derginin hedef kitlesi, muhasebe ve finans araştırmacıları ve meslek mensuplarıdır. 

H-indeksi

DİZİN

Muhasebe Bilim Dünyası, halihazırda aşağıdaki dizinler kapsamında yer almaktadır: 

 • ULAKBİM TR Dizin kapsamındaki Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesi,
 • SOBİAD Atıf Dizini,
 • EBSCO Host Academic Search Complete ve 
 • Google Scholar 
   

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

ISSN 1302-258X | e-ISSN 2564-7164 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim Ve Dayanışma Vakfı |
Kapak Resmi

10.498

31.276

GENEL BAKIŞ 

Muhasebe Bilim Dünyası, Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmacılar tarafından yazılan muhasebe ve finans alanındaki bilimsel makalelere ev sahipliği yapmak üzere 1999 yılından beri yılda dört kez (Mart, Haziran, Ekim ve Aralık ayları sonunda) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

AMAÇ ve KAPSAM

Derginin amacı, Türkçe ve İngilizce dillerindeki yüksek bilimsel kalitedeki özgün araştırmaların yayınlanmasına katkı sağlayarak muhasebe ve finans alanında Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmacılara uluslararası kapsamda bir yayın yapma imkanı sunmaktır.   

ARAŞTIRMA KONULARI

Dergide yayınlanan makalelerin araştırma konuları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri kapsamaktadır: 

 • Muhasebe
 • Finansal ve finansal olmayan raporlama
 • Finansal analiz
 • Denetim
 • Muhasebe eğitimi
 • Finans  
 • Muhasebe ile ilişkilendirilmiş disiplinlerarası araştırmalar

HEDEF KİTLESİ

Derginin hedef kitlesi, muhasebe ve finans araştırmacıları ve meslek mensuplarıdır. 

H-indeksi

DİZİN

Muhasebe Bilim Dünyası, halihazırda aşağıdaki dizinler kapsamında yer almaktadır: 

 • ULAKBİM TR Dizin kapsamındaki Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesi,
 • SOBİAD Atıf Dizini,
 • EBSCO Host Academic Search Complete ve 
 • Google Scholar 
   
2018 Cilt 20 Sayı 4 Son Sayı
Cilt 20 - Sayı 4 - Ara 2018
 1. BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI VE TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ AÇISINDAN HASILATIN ÖLÇÜM VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 738 - 760
  BİRSEL SABUNCU
 2. DEVLET TEŞVİKİ KAPSAMINDAKİ DÜŞÜK FAİZLİ KREDİLERİN BOBİ FRS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 761 - 784
  ERGÜN KÜÇÜK
 3. UFRS 13 SEVİYE 1 VE 2 GİRDİLERİNİN GERÇEĞE UYGUNLUĞU: ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE KURAMSAL BİR TARTIŞMA
  Sayfalar 785 - 809
  Soner Gökten
 4. DİJİTAL DENETİM VE DİJİTAL İKİZ YÖNTEMİ
  Sayfalar 810 - 830
  İlkay Erturan, Emre Ergin
 5. MUHASEBE VE DENETİM ÇEVRESİNİN DEĞİŞİMİ VE BU ALANLARIN ÖĞRETİMİNDE YAZILIMIN YERİ
  Sayfalar 831 - 859
  İLKER CALAYOĞLU
 6. TÜRKİYE’DE GRI REHBERİNE GÖRE HAZIRLANAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARININ İÇERİK ANALİZİ
  Sayfalar 860 - 879
  Zeynep ŞAHİN, Fikret ÇANKAYA
 7. KARANLIKTA ÜRETİM: YENİÇAĞDA MALİYETİN KAPSAMI
  Sayfalar 880 - 897
  Pınar Okan Gökten
 8. TMS & TFRS IŞIĞINDA MUHASEBE, VERGİ VE DENETİM AÇISINDAN BİTCOİN VE DİĞER KRİPTO PARA BİRİMLERİ
  Sayfalar 898 - 923
  Osman Nuri ŞAHİN
 9. HALKA ARZDA ARACI KURULUŞ İTİBARININ ETKİSİ
  Sayfalar 924 - 955
  Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU, Nimet ÇAKIR
 10. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ YÜZEN FONLARIN OPTİMAL DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 956 - 979
  Murat Atik
 11. USING FLIPPED CLASSROOM APPROACH IN COMPUTERIZED ACCOUNTING EDUCATION
  Sayfalar 980 - 994
  Murat SERÇEMELİ, Nilgün GÜNBAŞ, Özlem BAYDAŞ
 12. SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSLERİNDEKİ BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER HAKKINDA GÖRÜŞLERİ (CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 995 - 1020
  Enis Baha BİÇER, Ebrar ILIMAN