Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-8376 | e-ISSN 2149-7966 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2012 | Yayıncı T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı |

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi

ISSN 2147-8376 | e-ISSN 2149-7966 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2012 | Yayıncı T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı |
Kapak Resmi

43.254

96.261
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 10. Sayı Son Sayı
Sayı 10 - Ara 2017
 1. SERMAYE PİYASASI KANUNU BAKIMINDAN PİYASA DOLANDIRICILIĞI (MANİPÜLASYON) DÜZENLEMESİ
  Sayfalar 1 - 41
  MEHMET MURAT AKTAŞ
 2. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ VE TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDE GÖREV VE YETKİYE İLİŞKİN SORUNLAR
  Sayfalar 43 - 95
  Yrd. Doç. Dr. Hakan ALBAYRAK
 3. TÜZEL KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞU TARTIŞMALARI
  Sayfalar 97 - 110
  Doç. Dr. Devrim AYDIN
 4. HAKEM SÖZLEŞMESİNDE ESASA UYGULANACAK HUKUK
  Sayfalar 111 - 156
  Mehmet Rifat BACANLI
 5. FARKLI COĞRAFYA VE SİSTEMLERDE ANAYASA YARGISININ DOĞUŞU
  Sayfalar 157 - 187
  Yrd. Doç. Dr. Taylan BARIN
 6. ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN ONAYLANMASINI UYGUN BULAN KANUNLARIN İPTALİ İSTEMLERİ HAKKINDA TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ’NİN TUTUMU
  Sayfalar 189 - 217
  Sezai ÇAĞLAYAN, Firdes YÜZBAŞI
 7. İTALYA’DA İDARİ SUÇ VE CEZALARDA KANUNİLİK İLKESİ VE ALINACAK DERSLER
  Sayfalar 219 - 257
  Dr. (Iur.) Hasan DURSUN
 8. SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNUN GÖREV ALANININ İDARENİN REGÜLASYON FAALİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 260 - 292
  Yrd. Doç. Dr. Sırrı DÜĞER
 9. TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN İLAMIN MEVZUUNU OLUŞTURAN TAŞINMAZ MÜLKİYET HAKKINA VAZİYET EDEN TAKYİDATLARA ETKİSİ
  Sayfalar 293 - 407
  Dr. Ahmet Cahit İYİLİKLİ
 10. İDARİ YARGILAMA USULÜNDE ISLAH
  Sayfalar 409 - 443
  Dr. Seyfettin KARA
 11. 6754 SAYILI BİLİRKİŞİLİK KANUNU NELER GETİRDİ?
  Sayfalar 445 - 454
  Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK
 12. MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI TARAFLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  Sayfalar 455 - 473
  Prof. Dr. Huriye KUBİLAY, Av. Pınar AKDEMİR
 13. EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ
  Sayfalar 475 - 505
  Arş. Gör. Elif ŞEN
 14. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNA GÖRE İŞTİRAK HÂLİNDE İŞLENEN SUÇLARDA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME (TCK M.41)
  Sayfalar 507 - 552
  Yrd. Doç. Dr. Cem ŞENOL
 15. DEĞİŞEN DÜNYADA VATANDAŞLIK
  Sayfalar 553 - 595
  Yrd. Doç. Dr. Nazlı TÖRE
 16. MÜDAFİNİN SORUŞTURMA DOSYASINI İNCELEME YETKİSİNE GETİRİLEN KISITLAMANIN SAVUNMA HAKKI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 597 - 619
  Dr. Hüseyin TURAN, Fatih ŞAHİN