Mediterranean Agricultural Sciences
Kapak Resmi
e-ISSN 2528-9675 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Akdeniz Üniversitesi |

MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergi, tarım ve yaşam bilimleri ile ilgili alanlardaki araştırmaları Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlayarak bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşımını amaçlamaktadır. Dergide öncelikli olarak bahçe bitkileri, bitki koruma, biyoenerji, biyometri ve genetik, doğal kaynaklar, gıda bilimi ve teknolojisi, hayvancılık, peyzaj ve doğa koruma, tarım ekonomisi, tarım makinaları, tarımsal biyoteknoloji, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme alanlarındaki özgün araştırma makaleleri basılmakta ve sınırlı sayıda çağrılı derlemeye yer verilmektedir.


 


MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES Nisan, Ağustos ve Aralık ayları olmak üzere yılda üç kez online yayınlanan açık erişimli bir dergidir. Dergiye sunulan makale, dergi editörler kurulunca ön değerlendirmeye tabii tutulur. Kurul, yazım kuralları ve içerik açısından dergide basılabilecek nitelikte bulmadığı makaleyi hakemlere göndermeden iade etme hakkına sahiptir. Dergide basılabilecek nitelikteki makaleler ise incelenmek üzere ait olduğu bilim alanında uzman üç hakeme gönderilir. Dergi makale gönderimi, değerlendirilmesi ve basım aşamalarında herhangi bir basım ücreti almamaktadır. MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES, 1988 yılından beri düzenli olarak yayınlanan eski adı "Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (ISSN 1301-2215)” olan derginin devamıdır.


TELİF HAKLARI
MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES dergisinde basılan makalelerin telif hakları Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesine aittir.

 


Mediterranean Agricultural Sciences

e-ISSN 2528-9675 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Akdeniz Üniversitesi |
Kapak Resmi

121.178

399.489

MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergi, tarım ve yaşam bilimleri ile ilgili alanlardaki araştırmaları Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlayarak bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşımını amaçlamaktadır. Dergide öncelikli olarak bahçe bitkileri, bitki koruma, biyoenerji, biyometri ve genetik, doğal kaynaklar, gıda bilimi ve teknolojisi, hayvancılık, peyzaj ve doğa koruma, tarım ekonomisi, tarım makinaları, tarımsal biyoteknoloji, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme alanlarındaki özgün araştırma makaleleri basılmakta ve sınırlı sayıda çağrılı derlemeye yer verilmektedir.


 


MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES Nisan, Ağustos ve Aralık ayları olmak üzere yılda üç kez online yayınlanan açık erişimli bir dergidir. Dergiye sunulan makale, dergi editörler kurulunca ön değerlendirmeye tabii tutulur. Kurul, yazım kuralları ve içerik açısından dergide basılabilecek nitelikte bulmadığı makaleyi hakemlere göndermeden iade etme hakkına sahiptir. Dergide basılabilecek nitelikteki makaleler ise incelenmek üzere ait olduğu bilim alanında uzman üç hakeme gönderilir. Dergi makale gönderimi, değerlendirilmesi ve basım aşamalarında herhangi bir basım ücreti almamaktadır. MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES, 1988 yılından beri düzenli olarak yayınlanan eski adı "Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (ISSN 1301-2215)” olan derginin devamıdır.


TELİF HAKLARI
MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES dergisinde basılan makalelerin telif hakları Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesine aittir.

 


Cilt: 31 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 31 - Sayı 2 - Ağu 2018
 1. Determination of the chemical components, antioxidant and antifungal activities of essential oil and plant extract of Salvia candidissima Vahl.
  Sayfalar 93 - 99
  Yusuf BAYAR, Nusret GENC
 2. Akdeniz meyve sineği Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae)’nın Kırşehir’deki ilk kaydı ve barkodlaması
  Sayfalar 101 - 105
  Kahraman İPEKDAL, Tayfun KAYA
 3. Pamukkale/Hierapolis dünya miras alanı’nda ziyaretçi taşıma kapasitesinin belirlenmesi
  Sayfalar 107 - 115
  Veysel DAĞ, Sibel MANSUROĞLU
 4. Is price significant in planning for sugar beet production? An example from Turkey
  Sayfalar 117 - 122
  Figen CEYLAN, Eda İLBASMIŞ, Burhan ÖZKAN
 5. İyi tarım uygulamalarına geçen işletmelerin gelirlerindeki değişimin ve iyi tarım desteğinin yeterlilik düzeyinin belirlenmesi
  Sayfalar 123 - 127
  Gamze AYDIN ERYILMAZ, Osman KILIÇ
 6. Kırşehir ilindeki sera ve yüksek tünellerin mevcut durumu üzerine bir araştırma
  Sayfalar 129 - 136
  Sedat BOYACI
 7. Şeker mısırda kardeş ve ikinci koçanın koparılmasının taze/körpe koçanın verimine ve bazı özelliklerine etkisi
  Sayfalar 137 - 140
  Burhan KARA, Hülya GÜL, Halef DİZLEK
 8. Botanical composition, forage yield and quality under different improved Mediterranean rangeland
  Sayfalar 141 - 147
  Altıngül ÖZASLAN PARLAK, Ahmet GÖKKUŞ, Fırat ALATÜRK
 9. Farklı dozlarda uygulanan selenyumun sorgum bitkisinde tane verimi ve yem kalitesi üzerine etkisi
  Sayfalar 149 - 153
  Dilara YILDIZ, Mahmut KAPLAN, Rıdvan TEMİZGÜL, Yusuf Murat KARDEŞ
 10. Influence of salinity and drought stresses on seed germination and seedling growth characteristics in sesame (Sesamum indicum L.)
  Sayfalar 155 - 160
  Sibel KIZIL, Engin YOL
 11. Identification and evaluation of alveograph dough parameters of some bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes
  Sayfalar 161 - 168
  Mustafa Erkan BAYRAM, Kayıhan Z. KORKUT
 12. Antalya-Finike yöresi portakal bahçelerinde kullanılan sulama sularının kalitelerinin belirlenmesi
  Sayfalar 169 - 173
  Filiz ÖKTÜREN ASRİ, Elif Işıl DEMİRTAŞ, Nuri ARI
 13. Toprağa arıtma çamuru uygulamasının gül üretiminde bitki gelişimi, verim ve klorofil içeriğine etkileri
  Sayfalar 175 - 180
  Hakan ALTUNLU, Hülya AKAT, Özlem AKAT SARAÇOĞLU
 14. Japon bıldırcınları (Coturnix coturnix japonica) rasyonlarına humat ve maya hücre duvarı eksraktı ilavesinin besi performansı, bağırsak mikroflorası ve kan parametrelerine etkisi
  Sayfalar 181 - 187
  Görkem YANIK, Mevlüt GÜNAL, Serkan ÖZKAYA
 15. Kuluçkalık yumurtalarda bulunan bakteriyel izolatların morfolojik özelliklerinin belirlenmesi
  Sayfalar 189 - 192
  Sezai ALKAN, Ömer ERTÜRK, İsmail TÜRKER
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1301-2215 1988-2016