Maliye Finans Yazıları

ISSN 1308-6014 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı | http://www.finanskulup.org.tr/html/maliyefinans/maliyefinans.html
Kapak Resmi

27.575

50.034

Maliye Finans Yazıları Dergisi,  Maliye Finans Yazıları Yayımcılık Ltd. Adına Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı  ve  Türkiye Ekonomik ve Mali Araştırmalar Vakfı tarafından altı ayda bir yayınlanır.

Derginin amacı, Maliye ve Finans konularında literatüre belirli katkısı olan ve özgün araştırma niteliği taşıyan makaleleri yayınlamaktır. Maliye Finans Yazıları Dergisi, aynı zamanda uygulamada ortaya çıkan sorunlara ilişkin çözüm önerileri içeren çalışmalara da yer vermeyi amaçlamaktadır.

Maliye Finans Yazıları EBSCO, ULAKBİM ve ASOS endeksleri tarafından taranmaktadır.

Sayı - 108 Son Sayı
Sayı 108 - Eki 2017
 1. Editörden (Sayı 108)
  Sayfalar 1 - 8
  Mehmet Hasan Eken
 2. Türk Sermaye Piyasasında Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Suçu Düzenlemelerinin İrdelenmesi
  Sayfalar 9 - 25
  Aysel Gündoğdu
 3. Parasal Aktarım Mekanizması Döviz Kuru Kanalının VAR Modeli Yöntemine Göre Analizi: Türkiye, Meksika ve Endonezya Ülke Örnekleri
  Sayfalar 27 - 48
  Musa Atgür, N. Oğuzhan Altay
 4. Rüzgâr Enerjisi Santral Yatırımlarının Değerlendirilmesinde Monte Carlo Simülasyonunun Kullanılması
  Sayfalar 49 - 70
  Şakir Sakarya, Hasan Hüseyin Yıldırım
 5. CDS Primleri ile Ülke Kredi Riski Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi; Türkiye Örneği
  Sayfalar 71 - 85
  Esra N. Kılcı
 6. Borsa İstanbul’da ŞD/FAVÖK (Şirket Değeri/Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) ve F/K (Fiyat/Kazanç) Çarpanları Üzerine Bir Analiz
  Sayfalar 87 - 103
  Hakkı Öztürk
 7. Türkiye’de Cari Açık Sorununun Reel Döviz Kuru ve İhracatın İthalata Bağımlılığı Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 106 - 120
  Gökhan Sönmezler, Umut Akduğan, İ. Orçun Gündüz
 8. Küresel Gelişmeler Bağlamında Enerjide Dışa Bağımlı Gelişmekte Olan Ülkelerde Birincil Enerji Tüketimiyle Finansal Gelişme Arasındaki İlişki
  Sayfalar 123 - 142
  SELİM GÜNGÖR, ÖZGE KORKMAZ, SÜLEYMAN SERDAR KARACA, YASEMİN KESKİN BENLİ
 9. Davranışsal Finans Açısından Altın Yatırımcılarının Davranışlarının İncelenmesi: Gaziantep Örneği
  Sayfalar 143 - 165
  MERYEM GÜL
 10. İşletmelerde Hile Denetiminin Önemi
  Sayfalar 167 - 187
  SAİME DOĞAN, Dilek KAYAKIRAN
 11. Finansal Krizlerin Şirket Sermaye Yapıları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği
  Sayfalar 189 - 222
  Fatih Yiğit