Maliye ve Finans Yazıları
Kapak Resmi
ISSN 1308-6014 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Maliye ve Finans Yazıları Yayıncılık Ltd. Şti. | dergipark.gov.tr/mfy

Maliye ve Finans Yazıları Dergisi,  Maliye Finans Yazıları Yayımcılık Ltd. Adına Türkiye Ekonomik ve Mali Araştırmalar Vakfı tarafından altı ayda bir yayınlanır.

Derginin amacı, Maliye ve Finans konularında literatüre belirli katkısı olan ve özgün araştırma niteliği taşıyan makaleleri yayınlamaktır. Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, aynı zamanda uygulamada ortaya çıkan sorunlara ilişkin çözüm önerileri içeren çalışmalara da yer vermeyi amaçlamaktadır.

Maliye Finans Yazıları EBSCO, ULAKBİM ve ASOS endeksleri tarafından taranmaktadır.

Maliye ve Finans Yazıları

ISSN 1308-6014 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Maliye ve Finans Yazıları Yayıncılık Ltd. Şti. | dergipark.gov.tr/mfy
Kapak Resmi

40.776

111.805

Maliye ve Finans Yazıları Dergisi,  Maliye Finans Yazıları Yayımcılık Ltd. Adına Türkiye Ekonomik ve Mali Araştırmalar Vakfı tarafından altı ayda bir yayınlanır.

Derginin amacı, Maliye ve Finans konularında literatüre belirli katkısı olan ve özgün araştırma niteliği taşıyan makaleleri yayınlamaktır. Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, aynı zamanda uygulamada ortaya çıkan sorunlara ilişkin çözüm önerileri içeren çalışmalara da yer vermeyi amaçlamaktadır.

Maliye Finans Yazıları EBSCO, ULAKBİM ve ASOS endeksleri tarafından taranmaktadır.

Sayı 110 Son Sayı
Sayı 110 - Kas 2018
 1. Türkiye’de Dolaylı Vergilerin Enflasyon Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 9 - 20
  Adil Akıncı, Özer Özçelik
 2. Muhasebe Meslek Mensuplarında Muhasebe Denetiminin Vergi Uygulamaları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması: Burdur İli Örneği
  Sayfalar 21 - 36
  Ali Apalı, Özge ACUN
 3. Firmalar arası Ticari Alacak Kredisini Açıklayan Teoriler: Borsa İstanbul’da bir Uygulama
  Sayfalar 37 - 70
  Arzu Şahin
 4. MINT Ekonomilerinin Makroekonomik Performansı Ve Sigortacılık Sektörünün Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 71 - 94
  FARUK AKIN
 5. Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Ekonomik Aktiviteler Üzerindeki Simetrik ve Asimetrik Etkileri
  Sayfalar 95 - 110
  Hüseyin Karamelikli
 6. Finansal Başarının Tahmininde Finansal Başarısızlık Modellerinin Kullanılması: BIST XELKT Endeksine Dahil Firmalar Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 111 - 134
  Mehmet İslamoğlu, Samet Çankaya
 7. Kefalet Sigortası'nın Türk Finansal Kesiminde Uygulanması ve Muhtemel Etkileri
  Sayfalar 135 - 160
  Ali Polat, Mehmet Yeşilyaprak
 8. Çin Sanayi Sektörünün Yapısal Değişimi: Gelişmekte Olan Ülkeler için Dersler
  Sayfalar 161 - 174
  Mete Han Yağmur, Gencay Karakaya
 9. Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Alanında Yayınlanmış Tezlerin Analizi
  Sayfalar 175 - 198
  Mustafa Tevfik Kartal
 10. A Comparative Analysis Of Socially Responsible Investing For Borsa Istanbul Stock Market
  Sayfalar 199 - 216
  Nalan Ece
 11. Çevreye Duyarlılığın Rekabet Gücüne Etkisi: Yeşil Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 217 - 233
  Öznur Doğan, Fatih Coşkun Ertaş