Yıl 2017, Cilt , Sayı 108, Sayfalar 143 - 165 2017-10-01

Davranışsal Finans Açısından Altın Yatırımcılarının Davranışlarının İncelenmesi: Gaziantep Örneği
To Investigate of Gold Investors Behaviours in View of Behavioural Finance: Case of Gaziantep

MERYEM GÜL [1]

331 1466

Yatırımcılar yatırım kararlarında bir takım içsel ve dışsal faktörlerden etkilenmektedir. Dolayısıyla davranışsal finans teorisi yatırım kararlarının nasıl verimli olabileceğini açıklamaya yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada, davranışsal finansman teorisi perspektifinden Gaziantep’teki kuyumcuların davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, yatırımcı davranışları, “aşırı güven, aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil etme eğilimi” olmak üzere toplam 5 boyut altında incelenmiştir. Araştırma sonucunda yatırımcı davranışlarının medeni duruma, yaşa ve sermaye tutarına göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bununla beraber yatırımcı davranışlarının eğitim, firmanın yaşı ve mesleki tecrübeye göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

In the study, investor behaviors were examined under a total of 5 dimensions including “excessive trust, excessive optimism, avoidance from remorse, loss avoidance and tendency to represent”. As a result of the research, it was determined that investor behaviors did not differ according to marital status, age and amount of capital. However, it has been determined that investor behaviors differ according to education, age of company and professional experience.

  • Ada, Erhan, Cengiz Erol, Hasan Fehmi Baklacı, Yiğit Kazançoğlu, ve Muhittin Sağnak. «Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi İhtiyaç Analizi; Kuyumculuk Sektörü.»http://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/ekokent.ieu.edu.tr/3979_1394627436.pdf, 2012: 1-75. Akin, Hale. «Menkul Kıymet Portföy Yatırımlarında Davranışsal Finans Yönteminin Kullanılması ve Bir Uygulama Örneği.» Selçuk Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi, 2009: 1-205. Aldemir, Seda. «Davranışsal Finans Açısından Yatırımcı Davranışlarının İncelenmesi: Tokat İli Örneği.» Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2015: 1-113. Altan, Mikail.«Finansal Yatırımların Davranışsal Finans Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma.» Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,2007:1-167. Aslan, Ramazan. «Bireysel Yatırımcıları Finansal Yatırıma Yönlendiren Faktörlerin Davranışsal Finans Açısından Araştırılması: Şanlıurfa İline Bağlı Viranşehir İlçesi Örneği.» Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2016: 1-86. Ateş, Alper. «Finansal Yatırımların Davranışsal Finans Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma.» Selçuj Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007: 1-167. Barak, Osman. «İMKB’de Aşırı Reaksiyon Anomalisi ve Davranışsal Finans Modelleri Kapsamında Değerlendirilmesi.» Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 /1, 2008: 207-229. Bayar, Yılmaz. «Davranışsal Finans Perspektifinden Küresel Finansal Krizin Yatırımcı Davranışlarına Etkileri.» İstanbul Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2012: 1-332. Birgili, Mehmet Emin. «Teknik Analiz Yöntemini Kullanan Yatırımcıların Davranışsal Finans Modelleri ile Açıklanması Türkiye’de Bir Araştırma.» Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi, 2013: 1-114. Eceral, Tanyel Özelçi, Bilge Armatlı Köroğlu, ve Çiğdem Varol. «İhracatçı Firmalar ve Kümeler: İstanbul Kurumculuk Kümesi İhracat Kapasitesi Analizi.» İktisat İşletme ve Finans 27 (317), 2012: 89-114. Ede, Müjdat. «Davranışsal Finans ve Bireysel Yatırımcı Davranışları Üzerine Ampirik Bir Uygulama.» Marmara Üniversitesi, Bankacılıkve Sigortacılık Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007: 1-202. Ege, İlhan, Emre Esat Topaloğlu, ve Dilek Çoşkun. «Davranışsal Finans ve Anomaliler: Ocak Ayı Anomalisinin İMKB’de Test Edilmesi.» Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2012: 175-190. Gümüş, Fatih B., Mustafa Koç, ve Mirsariyya Agalarova. «Bireysel Yatırımcıların Yatırım Kararları Üzerinde Etkili Olan Demografik Ve Psikolojik Faktörlerin Tespiti Üzerine Bir Çalışma: Türkiye Ve Azerbaycan Uygulaması.» Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Cilt 4, Sayı 6, 2013: 71-94. Islamoğlu, Mehmet, Mehmet Apan, ve Adem Ayvali. «Determination of Factors Affecting Individual Investor Behaviours: A Study on Bankers.» International Journal of Economics and Financial, 2015: 531-543. Jagongo, Ambrose, ve Vincent S. Mutswenje. «A Survey of the Factors Influencing Investment Decisions: The Case of Individual Investors at the NSE.» International Journal of Humanities and Social Science,Vol. 4 No. 4, 2014: 92-102. Kengatharan, Lingesiya, ve Navaneethakrishnan Kengatharan. «The Influence of Behavioral Factors in Making Investment Decisions and Performance: Study on Investors of Colombo Stock Exchange, Sri Lanka.» Asian Journal of Finance & Accounting, Vol. 6, No. 1, 2014: 1-23. Küçük, Ayhan. «Bireysel Yatırımcıları Finansal Yatırım Kararına Yönlendiren Faktörlerin Davranışsal Finans Açısından Ele Alınması: Osmaniye Örneği.» Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 2014: 104-122. Küçüksille, Engin. « Optimal Portföy Oluşturmaya Davranışsal Bir Yaklaşım.» Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,2004:1-145. Küden, Murat. « Davranışsal Finans Açısından Bireysel Yatırım Tercihlerinin Değerlendirilmesi.» Gediz Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi, 2014: 1-129. Mien, Nguyen Thi Ngoc, ve Tran Phuong Thao. «Factors Affecting Personal Financial Management Behaviors:Evidence from Vietnam.» Proceedings of the Second Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Financeand Social Sciences , 2015: 1-16. Phan, Khoa Cuong, ve Jian Zhou. « Factors Influencing Individual Investor Behavior: An Empirical Study of the Vietnamese Stock Market.» American Journal of Business and Management,Vol. 3, No. 2, 2014: 77-94. Sadi, Rasoul, Hassan Ghalibaf Asl, Mohammad Reza Rostami, Aryan Gholipour, ve Fattaneh Gholipour. «Behavioral Finance: The Explanation of Investors’ Personality and Perceptual Biases Effects on Financial Decisions.» International Journal of Economics and Finance, Vol. 3, No. 5, 2011: 234-241. Yahyazadehfar, Mahmood, Mohammad Reza Zali, ve Hooman Shababi. «Determinants of Investors Financial Behavior in Tehran Stock Exchange.» Iranian Economic Review, Vol.14, No.23, 2009: 61-77.
  • http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK051176;jsessionid=GjEA0gcbiLj0KkfXknzr9tuaOOTGhCcFdLsHg48v5j2IT7sicFnT!970811848 (03.03.2017) http://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/1382/mod_resource/content/2/B9_Normal%20Da%C4%9F%C4%B1l%C4%B1m.pdf)(07.03.2017)
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: MERYEM GÜL
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { mfy313955, journal = {Maliye ve Finans Yazıları}, issn = {1308-6014}, address = {Maliye ve Finans Yazıları Yayıncılık Ltd. Şti.}, year = {2017}, volume = {}, pages = {143 - 165}, doi = {}, title = {Davranışsal Finans Açısından Altın Yatırımcılarının Davranışlarının İncelenmesi: Gaziantep Örneği}, key = {cite}, author = {GÜL, MERYEM} }
APA GÜL, M . (2017). Davranışsal Finans Açısından Altın Yatırımcılarının Davranışlarının İncelenmesi: Gaziantep Örneği. Maliye ve Finans Yazıları, (108), 143-165. Retrieved from http://www.dergipark.gov.tr/mfy/issue/31542/313955
MLA GÜL, M . "Davranışsal Finans Açısından Altın Yatırımcılarının Davranışlarının İncelenmesi: Gaziantep Örneği". Maliye ve Finans Yazıları (2017): 143-165 <http://www.dergipark.gov.tr/mfy/issue/31542/313955>
Chicago GÜL, M . "Davranışsal Finans Açısından Altın Yatırımcılarının Davranışlarının İncelenmesi: Gaziantep Örneği". Maliye ve Finans Yazıları (2017): 143-165
RIS TY - JOUR T1 - Davranışsal Finans Açısından Altın Yatırımcılarının Davranışlarının İncelenmesi: Gaziantep Örneği AU - MERYEM GÜL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Maliye ve Finans Yazıları JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 165 VL - IS - 108 SN - 1308-6014- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Maliye ve Finans Yazıları Davranışsal Finans Açısından Altın Yatırımcılarının Davranışlarının İncelenmesi: Gaziantep Örneği %A MERYEM GÜL %T Davranışsal Finans Açısından Altın Yatırımcılarının Davranışlarının İncelenmesi: Gaziantep Örneği %D 2017 %J Maliye ve Finans Yazıları %P 1308-6014- %V %N 108 %R %U
ISNAD GÜL, MERYEM . "Davranışsal Finans Açısından Altın Yatırımcılarının Davranışlarının İncelenmesi: Gaziantep Örneği". Maliye ve Finans Yazıları / 108 (Ekim 2017): 143-165.