Yıl 2017, Cilt , Sayı 108, Sayfalar 167 - 187 2017-10-01

İşletmelerde Hile Denetiminin Önemi

SAİME DOĞAN [1] , Dilek KAYAKIRAN [2]

259 1826

Son yıllarda yaşanan hile ve yolsuzluklar işletmelerin varlığı ve geleceği açısından bir tehdit oluışturmaktadır. Bu sebeple hilenin önlenmesi ve ortaya çıkartılması işletmeler açısından bir gereklilik haline gelmiştir. Bu gereklilikten yola çıkarak hile denetimi kavramı denetim literatüründe yer edinmeye başlamıştır. Hile denetimi, mali tabloların hile, hata ya da yanlışlık içerip içermediğini anlamaya yönelik makul bir güvence sağlamak amacıyla gerçekleştirilen planlanmış bir faaliyettir. Bu çalışmada, öncelikle hile ve hile ilgili kavramlar teorik olarak anlatıldıktan sonra, hilenin önlenmesinde önemli bir araç olan hile denetimi kavramı açıklanmıştır.

Hata, Hile, Hile Üçgeni
 • Albrecht, W. S, C.C. Albrecht, C.O. Albrecht. 2009. Fraud Examination.. South- Western Cengage Learning.
 • Albrecht, W., 2011. Fraud Examination. Stamford: South Western.
 • Altıntaş, N. 2010. “Denetimde Hata Ve Hile”, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:1, 151-161.
 • Bayrakli, H., Erkan, M. ve Elitaş, C. 2012. Muhasebe Ve Vergi Denetiminde Muhasebe Hata ve Hileleri, Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım.
 • Bircan, N. G. 2013. “Kar Amaçsız İşletmelerde Hile Denetimi”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bozkurt, N., 2009. İşletmelerin Kara Deliği Hile. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Çalıyurt, K., 2007.“Muhasebede Hile Eğitiminde Uluslararası Gelişmeler Ve Türkiye Açısından Değerlendirme”. XXVI. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu. Antalya.
 • Çankaya, F. ve Gerekan, B. 2009. Hile Denetçiliği Mesleği Ve Sertifikalı Hile Denetçiliği Mesleki Standartları Ve Ahlâk Kuralları, Muhasebe Ve Denetim Bakış, 93-108.
 • Chong, G. 2013. “Detecting Fraud: What Are Auditors’ Responsibilities?”, TheJournal Of Corporate Accounting & Finance, 24 (2), 47-53.
 • Coakley, J.R., Brown, C.E. 2000. “Artificial Neural Networks In Accounting And Finance: Modeling Issues”, International Journal Of Intelligent Systems İn Accounting, Finance & Management, 9(2), 119-144.
 • Colbert, J. 2000. “International and US Standards: Error and Fraud”. Managerial Auditing Journal. 15(3), 97-107.
 • Coşkun, A, Bener Güngör ve M. Yasin Çodur. 2015. “Yapay Sinir Ağı Yöntemi Ile Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 19 (2), 333-350.
 • Coso. 2010. Fraudulent Financial Reporting: 1998-2007, An Analysis Of U.S. Public Company
 • Emir M. Mart Nisan 2008. “Hile Denetimi”, Mali Çözüm, Sayı: 86.
 • Gönen S. ve Mithat Rasgen. 2016. “Hile Denetiminde Benford Yasası: Borsa İstanbul Örneği”, Yalova Üniversitesi Uluslararası Ticaret, Finans Ve Lojistik Dergisi, Cilt:1, Sayı:1
 • Gullkvista, B., Annukka Jokipii. 2013.“Perceived Importance Of Red Flags Across Fraud Types”, Critical Perspectives On Accounting, Vol:24, 44–61.
 • Güredin, E. 2010.Denetim. 15.Baskı, İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Hesap Uzmanları Derneği. 2004.Denetim İlke ve Esasları, 3. Baskı.
 • Huang Y. S., Chi-Chen Lin, An-An Chiu, David C.Yen. 2016. "Fraud Detection Using Fraud Triangle Risk Factors", Information System Frontiers, 1-14.
 • Kandemir, C ve Şenol Kandemir. Mayıs Haziran 2012. “Muhasebe Hilelerini Önlemede Çözüm Yolu Olarak Kullanılacak Stratejilerin Bileşenleri”, Mali Çözüm, 15-42.
 • Karabınar, S. ve Akyel, N. 2009. Hileler Ve Muhasebe Denetimindeki Yeri,1.Uluslararası Balkanlarda Tarih Ve Kültür Kongresi, 10-16 Mayıs, Kosova-Priştine.
 • Karacan S. ve Rahmi Uygun.2012. Denetim Ve Raporlama,İzmit: Umuttepe Yayınları.
 • Karapınar S. ve Nermin Akyel, 2009, “Hileler Ve Muhasebe Denetimindeki Yeri,” 1.Uluslararası Balkanlarda Tarih Ve Kültür Kongresi, 691-704.
 • Kostovaı, S. 2013. “Audit Procedures For Disclosure Of Errors And Fraud inFinancial Statements”, Ekonomske Teme, 51 (2), 355-375.
 • Kranacher M. R. ve R., Joseph T. Wells. 2010. Forensic Accounting And Fraud Examination, John Wiley&Sons, USA.
 • Manning A. G, 2005."Financial Investigation And Forensic Accounting", Taylor&Francis Group, Second Edition, 2005, USA.
 • Mengi T. B. ve Sibel Yılmaz Türkmen. 2013. "Yatırım Hileleri", Öneri, 31-39.
 • Mironiuc, M, Ioan-Bogdan Robu, Mihaela-Alina Robu. 2012. “The Fraud Auditing: Empirical Study Concerning The Identification Of The Financial Dimensions Of
 • Fraud, Journal Of Accounting And Auditing: Research & Practice, Article Id 791778, 10.5171/2012.791778, 1-13.
 • Murphy, P. R., Clinton Free, 2016. "Broadening The Fraud Triangle: Instrumental Climate And Fraud" Behavioral Research İn Accounting, Vol:28, No:1, 41-56.
 • Özkul, U ve Fatma Pektekin, Pınar. 2009. “Muhasebe Yolsuzluklarının Tespitinde Adli Muhasebecinin Rolü Ve Veri Madenciliği Tekniklerinin Kullanılması”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Sayı 4, 57-88.
 • Ramos, M., 2003. “Auditor’s Responsibility For Fraud Detection”. Journal of Accountancy. 195, 28-35.
 • Rezaee, Z., Riley, R., 2010. Financial Statement Fraud: Prevention And Detection, Second Edition. John Wiley & Sons, New Jersey.
 • Sandhu N. 2016. “Behavioural Red Flags Of Fraud - Qualitative Assessment”, Journal Of Human Values, 22(3), 221–237, Management Centre For Human Values Sage Publications
 • Spk Seri X. No.22 Tebliği
 • Şengür, D.E. 2010. İşletmelerde Hile, Hilelerin Önlenmesi, Hileli Finansal Raporlama İle İlgili Düzenlemeler ve Bir Araştırma. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, SBE, İşletme Anabilim Dalı.
 • Terzi S, İlker Kıymetli Şen. 2015. “ Adli Muhasebede Hilelerin Tespitinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı”, Uluslararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Dergisi, Sayı: 14, 477-490.
 • Terzi, S. 2012. “Hile Ve Usulsüzlüklerin Tespitinde Veri Madenciliğinin Kullanımı”, Muhasebe Ve Finansman Dergisi, Sayı: 54,
 • Wells, J. T. August 2003, “The First Step In Uncovering Fraud In The Auditor’s Bailiwick: Analyzing Financial Information”, Journal Of Accountancy. 86-90
 • Wolfe, D. T., Hermanson, Dana R. 2004. “The Fraud Diamond: Considering The Four Elements Of Fraud” The Cpa Journal. 74, 38-42.
 • Zager L, Sanja S. Malis, Ana Novak. 2016. "The Role And Responsibility Of Auditors İn Prevention And Detection Of Fraudulent Financial Reporting" Procedia Economics And Finance, Vol:39, 2016, 693-700.
 • Zahra A. S. ve Richard L. Priem, Abdul A. Rasheed. 2005. "The Antecedents And Consequences Of Top Management Fraud", Journal Of Management, Vol.31, No:6, 803-825.
 • Zahra A. S., Richard L. Priem, Abdul A. Rasheed. 2007. "Understanding The Causes And Effects Of Top Management Fraud, Organizational Dynamics, Vol.36, No:2, 122-139.
 • Çevrimiçi Kaynaklar
 • http://www.acfe.com/rttn-report-archives.aspx (Erişim Tarihi: 22.02.2017)
 • http://www.aicpa.org/research/standards/auditattest/downloadabledocuments/au-c-00240.pdf
 • https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/IPPF%202013%20Turkish.pdf,(Erişim Tarihi: 10.02.2017).
 • The Acfe Reports To Nations, Http://Www.Acfe.Com/Rttn-Report-Archives.Aspx, (22.02.2016).
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: SAİME DOĞAN
Kurum: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU, BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Dilek KAYAKIRAN
Kurum: Nişantaşı Üniversitesi, İktisadi be İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finans Yönetimi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { mfy331610, journal = {Maliye ve Finans Yazıları}, issn = {1308-6014}, address = {Maliye ve Finans Yazıları Yayıncılık Ltd. Şti.}, year = {2017}, volume = {}, pages = {167 - 187}, doi = {}, title = {İşletmelerde Hile Denetiminin Önemi}, key = {cite}, author = {DOĞAN, SAİME and KAYAKIRAN, Dilek} }
APA DOĞAN, S , KAYAKIRAN, D . (2017). İşletmelerde Hile Denetiminin Önemi. Maliye ve Finans Yazıları, (108), 167-187. Retrieved from http://www.dergipark.gov.tr/mfy/issue/31542/331610
MLA DOĞAN, S , KAYAKIRAN, D . "İşletmelerde Hile Denetiminin Önemi". Maliye ve Finans Yazıları (2017): 167-187 <http://www.dergipark.gov.tr/mfy/issue/31542/331610>
Chicago DOĞAN, S , KAYAKIRAN, D . "İşletmelerde Hile Denetiminin Önemi". Maliye ve Finans Yazıları (2017): 167-187
RIS TY - JOUR T1 - İşletmelerde Hile Denetiminin Önemi AU - SAİME DOĞAN , Dilek KAYAKIRAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Maliye ve Finans Yazıları JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 187 VL - IS - 108 SN - 1308-6014- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Maliye ve Finans Yazıları İşletmelerde Hile Denetiminin Önemi %A SAİME DOĞAN , Dilek KAYAKIRAN %T İşletmelerde Hile Denetiminin Önemi %D 2017 %J Maliye ve Finans Yazıları %P 1308-6014- %V %N 108 %R %U
ISNAD DOĞAN, SAİME , KAYAKIRAN, Dilek . "İşletmelerde Hile Denetiminin Önemi". Maliye ve Finans Yazıları / 108 (Ekim 2017): 167-187.