Yıl 2017, Cilt , Sayı 108, Sayfalar 87 - 103 2017-10-01

An Analysis of EV/EBITDA and P/E Multiples in Borsa Istanbul
Borsa İstanbul’da ŞD/FAVÖK (Şirket Değeri/Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) ve F/K (Fiyat/Kazanç) Çarpanları Üzerine Bir Analiz

Hakkı Öztürk [1]

128 2069

The objective of this study is to examine the relationship between BIST100 stock returns and P/E, EV/EBITDA multiples over the period 2005-2016 by employing panel data analysis with random effects model. According to results, P/E multiple is statistically insignificant with stock returns where the relationship between EV/EBITDA multiple and stock returns is significant. EM is a strong determinant of stock returns and stocks with low EV/EBITDA multiples have higher returns for the next period.

Bu çalışmanın amacı, BIST100 hisse senedi getirileri ile F/K ve ŞD/FAVÖK çarpanları arasındaki ilişkiyi 2005-2016 yılları arasında panel veri analizinde rassal etkiler modeli uygulayarak incelemektir. Sonuçlara göre, F/K çarpanı ile hisse senedi getirileri istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki içinde değilken ŞD/FAVÖK çarpanı ve hisse getirileri arasında anlamlı bir ilişki vardır. ŞD/FAVÖK çarpanı hisse senedi getirilerinin güçlü bir belirleyicisi olup, düşük ŞD/FAVÖK çarpanı olan hisseler önümüzdeki dönem için daha yüksek getirilere sahiptirler.

 • Aydoğan, K. ve Guney A. 1997. “Hisse senedi Fiyatlarının Tahmininde F/K Oranı ve Temettü Verimi”, İMKB Dergisi, 1 (1). Baker, M. ve Ruback, R. S.1999. “Estimating Industry Multiples,” Working Paper, Harvard University,Cambridge, MA.
 • Basu, S. 1977.“Investment Performance of Common Stock in Relation to Their Price-Earning ratios: A Test of Efficient Market Hypothesis” , Journal of Finance, 32 (3), 663–682
 • Basu, S. 1983. “The relationship between earnings' yield, market value and return for NYSE common stocks: Further evidence” , Journal of Financial Economics, 12 (1) , 129-156.
 • Chastenet, E. ve Marion A. 2015. “Valuation Using Industry Multiples: How to Choose the Most Relevant Multiples”, American Society of Valuation Review, 34 (4), 173-183.
 • Çıtak, L. 2004. “F/K Oranları İle İMKB 100 Endeksi Getirileri Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 5 (1),73-87.
 • Damodaran, A. 2002. “Investment Valuation, Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset”, New York: John Wiley & Sons.
 • Fun, P. L ve Basana R. S. 2012. “Price Earnings Ratio and Stock Return Analysis (Evidence from Liquidity 45 Stocks Listed in Indonesia Stock Exchange”, Journal Manajemen Dan Kewırausahaan, 14 (1), 7−12.
 • Gray, W. R. ve Vogel J., 2012. “Analyzing Valuation Measures: A Performance Horse Race over the Past 40 Years”, The Journal of Portfolio Management, 39 (1) ,112–12.
 • Greene, W. H. 2003. “Econometric Analysis”, Prentice Hall.
 • Güngör, B. ve Kaygın Yerdelen C. 2015. “Dinamik Panel Veri Analizi İle Hisse Senedi Fiyatını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, 6 (9), 149 168.
 • Karan M. B. 1996. “Hisse Senetlerine Yapılan Yatırımların Performanslarının Fiyat/Kazanç Oranına Göre Değerlendirilmesi:İMKB Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, İktisat İşletme ve Finans,119, 26-35
 • Kim, M., ve Ritter J. R. 1999. “Valuing IPOs.” Journal of Financial Economics, 53, 409–437.
 • Koller, T., Goedhart, M., ve Wessels, D. 2005. “Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies”, 4th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 • Lie, E. ve Lie H. J. 2002. “Multiples Used to Estimate Corporate Value”, Financial Analysts Journal, 58 (2),44-54
 • Loughran, T. ve Wellman J. W. 2011. “New Evidence on the Relation between the Enterprise Multiple and Average Stock Returns”, Journal Of Fınancıal And Quantitative Analysis, 46 (6), 1629–1650.
 • Mukherji S., Dhatt S. M. ve Kim Y. H. 1997. “ A Fundamental Analysis of Korean Stock Returns”, Financial Analysis Journal, 53 (3), 75- 80.
 • Nargelecekenler, M. 2011. “Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı İlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz” , Business and Economics Research Journal, 2 (2), 165 184.
 • Öztürk H. 2009. “Şirket Değerlemesinin Esasları, Teorik ve Pratik Yaklaşımlar”, Türkmen Kitabevi.
 • Trevino, R. ve Fiona, R. 2002. “P/E Ratios and Stock Market Returns”, Journal of Financial Planning, 15(2), 76–84.
 • Tseng K.C. 1998. “Low Price, Price-Earnings Ratio, Market Value and Abnormal Stock Returns”, The Financial Review, 23 (3), 333- 343.
 • Wooldridge, J. M. 2002. “Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data”, Cambridge, Mass: MIT Press.
 • http://www.nasdaq.com/article/5-value-stocks-with-amazingly-low-evebitda-ratios-cm731463
 • http://www.stata.com/manuals13/xtxtregar.pdf
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0003-4546-838X
Yazar: Hakkı Öztürk (Sorumlu Yazar)
Kurum: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI FİNANS BÖLÜMÜ

Bibtex @araştırma makalesi { mfy357668, journal = {Maliye ve Finans Yazıları}, issn = {1308-6014}, address = {Maliye ve Finans Yazıları Yayıncılık Ltd. Şti.}, year = {2017}, volume = {}, pages = {87 - 103}, doi = {}, title = {Borsa İstanbul’da ŞD/FAVÖK (Şirket Değeri/Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) ve F/K (Fiyat/Kazanç) Çarpanları Üzerine Bir Analiz}, key = {cite}, author = {Öztürk, Hakkı} }
APA Öztürk, H . (2017). Borsa İstanbul’da ŞD/FAVÖK (Şirket Değeri/Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) ve F/K (Fiyat/Kazanç) Çarpanları Üzerine Bir Analiz. Maliye ve Finans Yazıları, (108), 87-103. Retrieved from http://www.dergipark.gov.tr/mfy/issue/31542/357668
MLA Öztürk, H . "Borsa İstanbul’da ŞD/FAVÖK (Şirket Değeri/Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) ve F/K (Fiyat/Kazanç) Çarpanları Üzerine Bir Analiz". Maliye ve Finans Yazıları (2017): 87-103 <http://www.dergipark.gov.tr/mfy/issue/31542/357668>
Chicago Öztürk, H . "Borsa İstanbul’da ŞD/FAVÖK (Şirket Değeri/Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) ve F/K (Fiyat/Kazanç) Çarpanları Üzerine Bir Analiz". Maliye ve Finans Yazıları (2017): 87-103
RIS TY - JOUR T1 - Borsa İstanbul’da ŞD/FAVÖK (Şirket Değeri/Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) ve F/K (Fiyat/Kazanç) Çarpanları Üzerine Bir Analiz AU - Hakkı Öztürk Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Maliye ve Finans Yazıları JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 103 VL - IS - 108 SN - 1308-6014- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Maliye ve Finans Yazıları Borsa İstanbul’da ŞD/FAVÖK (Şirket Değeri/Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) ve F/K (Fiyat/Kazanç) Çarpanları Üzerine Bir Analiz %A Hakkı Öztürk %T Borsa İstanbul’da ŞD/FAVÖK (Şirket Değeri/Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) ve F/K (Fiyat/Kazanç) Çarpanları Üzerine Bir Analiz %D 2017 %J Maliye ve Finans Yazıları %P 1308-6014- %V %N 108 %R %U
ISNAD Öztürk, Hakkı . "Borsa İstanbul’da ŞD/FAVÖK (Şirket Değeri/Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) ve F/K (Fiyat/Kazanç) Çarpanları Üzerine Bir Analiz". Maliye ve Finans Yazıları / 108 (Ekim 2017): 87-103.