YAYIN KURALLARI - 20 Kasım 2017

YAYIN KURALLARI

1. Gönderilecek yazılar metin, tablo, şekil (grafik, fotoğraf, vb.)  kısımları ile birlikte A4 formunda beyaz kağıda, 20 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

2. Metin sayfanın tek yüzüne, Microsoft Office Word programında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto kullanılarak, 1.5 satır aralıklarla yazılmalıdır. Metin her iki yana yaslanarak yazılmalıdır.

3. Kenarlarda (alt, üst, sağ ve sol)  2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.

4. Başlıkların sadece başharfleri büyük diğerleri küçük olmalıdır.

5. Makalenin kapak kısmında, makalenin adı, yazar / yazarların adı-soyadı, ünvanı, görev yeri, e-posta adresi ve orcid bilgisi sayfa sonu notu olarak; makalede kullandığı verilerin başkaları tarafından kullanılmasına izin verip vermediği bilgileri yer almalıdır. Eğer birden fazla yazarlı bir makale ise, her yazar için e-posta adresi ve orcid bilgisi mutlaka yer almalıdır.

6. Kör hakemlik sistemi, Dergipark üzerinden uygulandığı için, yazara ait bilgiler kapakta yer almalı, kapak dergipark sistemine ayrı bir dosya halinde yüklenmelidir. Makalenin içinde yazara ait bilgiler yer almamalıdır.

7. Bilimsel makalenin yazımında, yazının düzenlenmesi aşağıdaki sıraya göre yapılmalıdır.

 

a)BAŞLIK :

Yazının konusu hakkında bilgi veren, kısa, sayfanın sol üst kenarından başlayarak 6 cm boşluk kalacak şekilde yazılmalıdır. Başlık, hem Türkçe, hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

 

b) ÖZ : 
Türkçe başlıktan sonra Türkçe öz bölümü yazılır. Türkçe özü İngilizce başlık takip eder. İngilizce başlığı ise İngilizce öz (Abstract) izler.

Türkçe ve Yabancı dilde özler çalışmanın amacını, uygulanan metot/metotları, bulguları ve sonucu açıklamalıdır. Öz Türkçe için 100, İngilizce için 100 kelime olmak üzere 200 kelimeyi geçemez.

c) ANAHTAR KELİME: 
Türkçe ve İngilizce özlerin sonuna yazının içeriğini en iyi anlatan dört adet anahtar kelime (key words) verilmelidir. Anahtar kelimeler Türkçe için ayrı, İngilizce için ayrı verilir.

d) GİRİŞ : 
Çalışmanın önemi ve amacı belirtilmeli ve yapılan çalışmaların bir özetleri verilmelidir. Makalenin yazım kısmında 
Giriş, I.GİRİŞ olarak gösterilir.

e) TEŞEKKÜR : 
Gerek görülüyorsa çalışmaya maddi ve manevi katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilir.

f) ŞEKİLLER ve TABLOLAR: 
Metin içerisinde kullanılacak tüm şekil ve tabloların metin içerindeki ilgili yere yerleştirilmeli ve ayrıca numaralandırılmalıdır. Tablo başlıkları üst tarafta, şekil altları ise alt tarafta yer almalıdır. Orijinal olmayan tablo ve şekillerin alındığı kaynak belirtilmelidir.

g) KAYNAK GÖSTERME:

1. METİN İÇİNDE:

1.   Metin içinde kaynak gösterimi, kaynak olarak kullanılan eserin künyesinin cümlenin tamamlayıcı bir öğesi olup olmamasına göre farklı şekillerde yapılabilir.

Eserin künyeci, cümlenin ögesi ise, yazarın Soyadı ve parantez içerisinde tarih yazılır. 

Örnek:

Sharpe (2005)’e göre ….;

 

 İki yazar olması durumunda: Altınok ve Eken (2005); ikiden fazla yazar olması durumunda: Altınok ve diğerleri (2005) şeklinde yazılmalıdır.

 

Cümlenin içerisinde eserin künyesine ait bilgi yer almadan cümle kurulmuş ise, cümlenin sonunda (Sharpe, 2005) şeklinde gösterilebilir. Yazar sayısı iki ise (Altınok ve Eken, 2005) şeklinde gösterilebilir.

 

Örnek:

…………………. (Sharpe, 2005).

 

Aynı cümlenin içeriğinde birden fazla esere atıf yapıldığında, ortak parantezin içindeki eserler noktalı virgül ile ayrılmalıdır.

 

Örnek:

 

………………. (Sharpe, 2005; Koy, 2017)

 

2.   Sayfa belirtilmek istenmesi durumunda, yılın devamına virgül ile ayrılarak eklenebilir. Örnek; bakınız Ensari (2007, s. 126.)

3.   Atıf yapılan yazarın aynı yıl yayınlanmış eserleri olması durumunda, bu eserleri ayırmak için a, b, c harfleri kullanılır. Örnek İlseven (2005 a) ya da İlseven (2005 a); Kaptan (2004 b)

4.   Kurumlara ilişkin çalışmalara atıfta bulunulmak istendiğinde kısaltmalar kullanılabilir. Bazı durumlarda eserin kısa ismi açıklayıcı bilgi olarak kullanılmalıdır. Örnek (SPK xxx No’lu Tebliğ 2004)

5.   Kanunlara, Tebliğ, Yönetmeliklere vbg atıfta bulunulması durumunda, kanun sayı ve/veya numarası ile madde numarası açıkça yazılmalıdır. Örnek (3167 s. Çek K. m. 16)

2. KAYNAKÇA OLARAK METİN SONUNDA

1.   Kaynakça’da yer alan eserler, doğrudan yararlanılan ve dolaylı yararlanılan eserler olarak bölümlendirilmelidir.

3.   Doğrudan yararlanılan eserler, makale içinde atıfta bulunulan tüm kaynakları kapsamalıdır.

4.   Makalelerde kaynak gösterme APA sistemine göre yapılmalıdır.

Örnekler:

Kitap:

 

Krolzig, H. M. (1998), Markov Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Berlin: Springer-Verlag.

 

Bildirici, M.E., Aykaç Alp, E., Ersin, Ö.Ö. and Bozoklu, Ü. (2010). İktisatta Kullanılan Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Yöntemleri, Türkmen Kitabevi.

 

 

Makale:

 

Davies, R. B. (1987), Hypothesis Testing when a Nuisance Parameter is Present Only Under the Alternatives. Biometrika Trust, 74(1), 33-43.

 

Koy, A. (2017). Modelling Nonlinear Dynamics of Oil Futures Market. Econometric Research in Finance, 2(1), 23-42.

 

Eken, M. H., Kale, S. (2011). Measuring Bank Branch Performance Using Data Envelopment Analysis (DEA): The Case of Turkish Bank Branches.
African Journal of Business Management, 5(3), 889–901. doi: 10.5897/AJBM10.584

 

Marcucci, J. (2005), Forecasting Stock Market Volatility with Regime-Switching GARCH Models. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 9(4): 1-55.