Kapak Resmi
5.654     |     9.416
Arşiv

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi yılda iki kez yayınlanan Uluslararası hakemli bir dergidir. Bu dergide yayınlanan çalışmaların bilim ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergimize gönderilen çalışmalar, alanında uzman 2 ayrı hakem tarafından incelendikten sonra uygun görülenler yayınlanmaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış olmalıdır. Bu durum tamamen yazarların sorumluluğundadır. Daha önce kongrede sunulmuş ise hangi kongrede sunulduğu, tarihi ve yeri dip not olarak başlık sayfasında belirtilmelidir.

Yazım Kuralları:

Çalışma metni 1.5 satır aralıklı olarak ve her sayfanın sağ ve sol tarafından 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Çalışmanın tamamı Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto olarak yazılmalı ve 16 sayfayı aşmamalıdır. 

Çalışmanın başlığı (bold ve ortada olmalıdır), yazar(lar) ad ve soyadı, e posta adresi, ünvanı, kurum,  ülke olmalıdır. Ayrıca yazışmadan sorumlu yazarın ismi, posta adresi, e-mail adresi, telefon numarası bu kısımda bold olarak açıkça belirtilmelidir. Çalışma yüksek lisans veya doktora tezinden özetlenmiş ve kongrede sunulmuş ise dip not olarak yazılmalıdır.

Çalışmanın başlığı, Öz, Anahtar Kelimeler (Türkçe - ingilizce özet ve anahtar kelimeler), Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç – Öneriler, Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir. Tüm başlıklar ve cümle başlıkları sola yaslı ve kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde düzenlenmelidir.


cilt 2 Sayı 1 Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 1 - Haz 2017