Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisine yayınlanmak üzere göndereceğiniz makalelerin yazım kurallarına uygun olarak yazılmasına dikkat ediniz.


Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 2 - Ara 2017