Amaç

  • Misyonumuz
Muhasebe ve Vergi Alanındaki nitelikli bilimsel çalışmaların etik değerlere ve yayın koşullarına bağlı olarak değerlendirilmesi ve içerdiği görüşler yazarlarına ait olmak kaydıyla bilim camiası ve uygulamacılarla paylaşılmasıdır. 

  • Vizyonumuz 
Muhasebe ve Vergi alanlarında, uluslararası, saygın ve kaliteli bir bilim dergisi olmaktır. 

Kapsam

  • Kapsam
Bu çerçevede Muhasebe ve Vergi ile ilişkili (disiplinlerarası dahil) çalışmalar kabul edilmektedir.