Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-466X | e-ISSN 2148-4651 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi |

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan "Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" Fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanındaki tüm disiplinleri ile birlikte disiplinler arası çalışmaları da kapsayan, fen bilimleri, mühendisliğin ve doğa bilimlerinin hem deneysel hem de kuramsal çalışmalarını kendisine konu edinen bir dergidir.

"Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanındaki gelişmelerin takip edilmesi, bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunulması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bilimsel yayına dönüştürülmesi ve fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanında akademik bir kaynak oluşturulması amacıyla yayımlanmaktadır. "Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" kapsamında bilimsel ve özgün araştırma makaleleri, güncel derlemeler ve teknik notlar yayınlanır. Dergi bilimsel ve hakemli bir dergi olup, yılda iki kez (Haziran-Aralık) elektronik ortamda ve basılı olarak yayınlanır. "Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir.

ISSN No     : 2148-4651  (Online)

ISSN No     : 2148-466X  (Basılı)

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi

ISSN 2148-466X | e-ISSN 2148-4651 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi |
Kapak Resmi

48.589

149.365

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan "Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" Fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanındaki tüm disiplinleri ile birlikte disiplinler arası çalışmaları da kapsayan, fen bilimleri, mühendisliğin ve doğa bilimlerinin hem deneysel hem de kuramsal çalışmalarını kendisine konu edinen bir dergidir.

"Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanındaki gelişmelerin takip edilmesi, bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunulması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bilimsel yayına dönüştürülmesi ve fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanında akademik bir kaynak oluşturulması amacıyla yayımlanmaktadır. "Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" kapsamında bilimsel ve özgün araştırma makaleleri, güncel derlemeler ve teknik notlar yayınlanır. Dergi bilimsel ve hakemli bir dergi olup, yılda iki kez (Haziran-Aralık) elektronik ortamda ve basılı olarak yayınlanır. "Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir.

ISSN No     : 2148-4651  (Online)

ISSN No     : 2148-466X  (Basılı)

Cilt:7 Sayı:1 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. Annelerin Çocuk Besleme Uygulamaları ve Çocukların Yemek Yeme Davranışları
  Sayfalar 1 - 13
  Serap BALABAN, Yahya ÖZDOĞAN, Aslı UÇAR
 2. Fren Sürtünme Malzemelerinde Aşındırıcıların (Alümina, Silika, Zirkon) Tribolojik Özellikleri
  Sayfalar 14 - 23
  Banu SUGÖZÜ, Behcet DAĞHAN
 3. Vinclozolin’ in Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)’ nın Erginleşme Süresi ve Eşey Oranı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 24 - 31
  Rahile ÖZTÜRK, Yunus AKDOĞAN
 4. Effect of Different Metal Oxides On Vickers Hardness of the Frit Based Crystalline Glazes
  Sayfalar 32 - 40
  Keriman Pekkan, Yalçın Gün
 5. Effect of Barium Carbonate Addition on the Properties of Porcelain Ceramic Tile
  Sayfalar 41 - 48
  Hülya Kaftelen Odabaşı, Ümit Engin Anıl, Akın Odabaşı, Battal Kadir Kocabıyık
 6. Biyomedikal Uygulamalar İçin Titanyum Esaslı Gözenekli TiNb Alaşımının Üretimi
  Sayfalar 49 - 59
  Mehmet Kaya, Abdurrahman Yolun, Ömer Çakmak, Fahrettin Yakuphanoğlu, Ebru Elibol, Mustafa Köm, Mehmet Güvenç
 7. Kapadokya Bölgesi Nevşehir Yöresi Kültürel Varlıklarının Bozulmalarına Neden Olan Etmenler
  Sayfalar 60 - 74
  Bilal BİLGİLİ
 8. Etlik Piliç Kümeslerinde, Isıtma ve Soğutma Derece Gün Değerlerinin Derece Gün Yöntemiyle Belirlenmesi: Kırşehir İli Örneği
  Sayfalar 75 - 82
  sedat boyacı
 9. Günlenmeye Bağlı Oluşan Şekiller ve Yerleşme Üzerine Etkileri, Gümüşhane Örneği
  Sayfalar 83 - 99
  Ali İMAMOĞLU, Selim Eraslan, Halil ÇOT
 10. 3 Fazlı Evirici Devresi için SDGM, SHEDGM, HIDGM ve UVDGM Tekniklerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 100 - 110
  Ayşe Kocalmış Bilhan, Sedat Sünter
Makale Gönder
Dergimizin Eski Adı

Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

 Arşive buradan ulaşabilirsiniz.