Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2459-1467 | Periyot Yıllık , Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi | http://www.dergipark.gov.tr/otjhs

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi (OTJHS) sağlık bilimleri alanlarında yayın kabul eden hakemli bir dergidir. İngilizce ve Türkçe yazıların kabul edildiği dergimiz üç ayda bir (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayınlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Ebelik, Spor Bilimleri ve insan sağlığı ile ilgili diğer alanlardaki orijinal makale, derleme (yalnızca davetli derlemeler), olgu sunumu ve kısa bildiriler yayınlanmak üzere değerlendirilmektedir. Dergimiz, yayınları değerlendirme süreci ya da kabul edilen yayınların yayınlanması süreçleri için bir ücret talep etmemektedir. Tüm yayınlar ücretsiz yayınlanır, okunup indirilebilir. Ayrıca, sağlık alanlarında düzenlenen bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler veya toplantı konuşmaları ek sayılar şeklinde yayınlanabilir. 

DİZİNLER: Directory of Open Access Journals (DOAJ),TÜRKİYE ATIF DİZİNİ, Google Scholar, TÜRK MEDLINE, Kaynakça.info, Eurasian Scientific Journal Index, Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB), Zeitschriftendatenbank (ZDB), LIVIVO-The Search Portal for Life Sciences, ROAD, ASOS Index, Rootindexing, WorldCat, Hinari- Research for Health, ScopeMed,  JournalTOCs, CAB Abstract, Index Copernicus, Araştırmax,International Institute of Organized Research (I2or)


Makale gönderme süreçleri hakkında yardım almak için tıklayınız

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2459-1467 | Periyot Yıllık , Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi | http://www.dergipark.gov.tr/otjhs
Kapak Resmi

20.649

65.539

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi (OTJHS) sağlık bilimleri alanlarında yayın kabul eden hakemli bir dergidir. İngilizce ve Türkçe yazıların kabul edildiği dergimiz üç ayda bir (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayınlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Ebelik, Spor Bilimleri ve insan sağlığı ile ilgili diğer alanlardaki orijinal makale, derleme (yalnızca davetli derlemeler), olgu sunumu ve kısa bildiriler yayınlanmak üzere değerlendirilmektedir. Dergimiz, yayınları değerlendirme süreci ya da kabul edilen yayınların yayınlanması süreçleri için bir ücret talep etmemektedir. Tüm yayınlar ücretsiz yayınlanır, okunup indirilebilir. Ayrıca, sağlık alanlarında düzenlenen bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler veya toplantı konuşmaları ek sayılar şeklinde yayınlanabilir. 

DİZİNLER: Directory of Open Access Journals (DOAJ),TÜRKİYE ATIF DİZİNİ, Google Scholar, TÜRK MEDLINE, Kaynakça.info, Eurasian Scientific Journal Index, Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB), Zeitschriftendatenbank (ZDB), LIVIVO-The Search Portal for Life Sciences, ROAD, ASOS Index, Rootindexing, WorldCat, Hinari- Research for Health, ScopeMed,  JournalTOCs, CAB Abstract, Index Copernicus, Araştırmax,International Institute of Organized Research (I2or)


Makale gönderme süreçleri hakkında yardım almak için tıklayınız

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 4 - Ara 2018
 1. Genç erişkinlerde yeme bağımlılığı ile dürtüsellik arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Sayfalar 171 - 178
  Atilla TEKİN, Ayşegül YETKİN, Çağla GÜRSOY
 2. How could we detect circulating tumor cells in lung cancer patients? A brief study by flow cytometry
  Sayfalar 179 - 189
  Özen ÖZENSOY GÜLER, Tuğba Kevser UYSAL, Ender ŞİMŞEK, Ahmet ÇARHAN
 3. Sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları iş stresi ile iş doyumu ilişkisinin incelenmesi: Bir meta-analiz çalışması
  Sayfalar 190 - 205
  Sait SÖYLER
 4. Çocuk yoğun bakım hastalarında hiponatreminin klinik önemi
  Sayfalar 206 - 214
  Fatih AYGÜN, Seda ARAS, Fatih VAROL, Ahmet İRDEM
 5. Breast lump excision: histopathological analysis
  Sayfalar 215 - 224
  Gurmeet SINGH SARLA
 6. Mass-spectrometric mapping of VDAC (voltage dependent anion channel) from mouse brain membranes with high sequence coverage
  Sayfalar 225 - 248
  Natalia AKENTIEVA
 7. Motivasyonel görüşmenin çocuk ve adölesanlarda kullanımı
  Sayfalar 249 - 257
  İlknur YILDIZ, Meral BAYAT
 8. Erysipelothrix rhusiopathiae’nın etken olduğu nadir bir osteomiyelit olgusu
  Sayfalar 258 - 262
  Tuğba AYHANCI, Hüseyin Agah TERZİ, Mehmet KÖROĞLU, Alper ERKİN, Mustafa ALTINDİŞ