Aim

Online Turkish Journal of Health Sciences (OTJHS) is a scientific journal aiming scientific studies done in national and international subjects  in health sciences  to announce to scientists, experts and public .

Scope

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi (OTJHS) sağlık bilimleri alanlarında yayın kabul eden hakemli bir dergidir. İngilizce ve Türkçe yazıların kabul edildiği dergimiz üç ayda bir (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayınlanmaktadır.

Ulusal ve uluslararası, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Ebelik,Spor Bilimleri ve insan sağlığı ile ilgili diğer alanlardaki orijinal makale, derleme, olgu sunumu ve kısa bildiriler yayınlanmak üzere değerlendirilmektedir. Kabul edilen tüm yazılar ücretsiz yayınlanır, okunup indirilebilir. Sağlık alanlarında düzenlenen bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler veya toplantı konuşmaları ek sayılar şeklinde yayınlanabilir.

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler en az 2 hakem tarafından değerlendirilir. Hakem değerlendirme sonuçları editör tarafından incelenerek yazara makale ile ilgili karar bildirilir. Yazıları değerlendiren hakemlerin adları yazarlara bildirilmez. Hakemler de yazarların adlarını göremez. Yeterli görülmeyen yazıların hakem önerileri doğrultusunda geliştirilmesi genel esastır. Amaçlanan düzeye varamayan yazılar, bilimsel açıdan yeterli görülmeyen çalışmalar gerekçesi açıklanmadan editör tarafından reddedilir.