Baş Editör

Prof. Dr. Olcay Ersel CANYURT

Editör Yardımcıları

Doç. Dr. Fatih ÇETİŞLİ

Dr. Öğr. Üyesi Leyla DEMİR

Alan Editörleri

Doç. Dr. Necip ATAR

Dr. Fatma Figen ALTINOĞLU

Prof. Dr. Osman Ozan AVİNÇ

Prof. Dr. Ülker Güner BACANLI

Doç. Dr. Hüseyin CEYLAN

Yrd. Doç. Dr. Meriç ÇETİN

Doç. Dr. Gülbin ERDEN

Yrd.Doç. Dr. Hacer GÜNER GÖREN

Prof. Dr. Fethi HALICI

Yrd. Doç. Dr. Fatma IŞIK

Doç. Dr. Özler KARAKAŞ

Prof. Dr. Tamer KORALAY

Yrd. Doç. Dr. Selim KÖROĞLU

Yrd. Doç. Dr. Olcay POLAT

Yrd. Doç. Dr. Serdar TEZ

Prof. Dr. Sezai TOKAT

Yayın Koordinatörleri


Dr. Engin DEMİRAY

Doç. Dr. Hakan KARACA

Alp ŞENOCAK

Emre KORKMAZ

Ersin Bahar