Yıl 2015, Cilt 21, Sayı 6, Sayfalar 239 - 247 2016-01-02

COD and Color Removal from Wastewaters: Optimization of Fenton Process
Atıksulardan KOİ ve Renk Giderimi: Fenton Prosesinin Optimizasyonu

Elçin Güneş [1] , Mehmet Timur Cihan [2]

143 468

In this study, COD and color removal from wastewaters by Fenton’s oxidation were investigated. In the study the response variables of Y1 and Y2 were selected as COD removal rate (%) and color removal rate(%), and efficacy variables of A, B, anc C were selected as H2O2 concentration (mmol/L), reaction time (h) and H2O2/Fe2+. The experimental design was used as a two-level factorial design. In the corner points 23 = 8, in the center points 3 and a total of 3(8+3)=33 experiments were conducted. Effect of H2O2 concentration (mmol/L), reaction time (h) and H2O2/Fe2+ molar ratio on COD removal rate and color removal rate were investigated. The optimum conditions for maximum COD removal rate and color removal rate were at H2O2 concentration 8 mmol/L, reaction time 3 h and H2O2/Fe2+ molar ratio 2.6. At optimum conditions 82% COD removal rate and 93% color removal rate were achieved.
Bu çalışmada, atıksulardan Fenton prosesi ile KOİ ve renk giderimi için gerekli şartların optimizasyonu sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmada, tepki değişkenleri Y1 ve Y2 sırasıyla KOİ giderim verimi (%) ve renk giderim verimi (%), etki değişkenleri A, B ve C sırasıyla H2O2 miktarı (mmol/L), reaksiyon süresi (sa) ve H2O2/Fe2+ oranı olarak seçilmiştir. Deneysel tasarım olarak iki düzeyli faktöriyel tasarım kullanılmıştır. Köşe noktalarda 23=8, merkez noktasında 3 ve toplamda 3.(8+3)=33 deneme noktasında ölçüm gerçekleştirilmiştir. H2O2 miktarı (mmol/L), reaksiyon süresi (saat) ve H2O2/Fe2+ oranı olmak üzere üç değişkenin KOİ giderim ve renk giderim verimlerine etkisi araştırılmıştır. KOİ giderme verimi ve renk giderme verimi birlikte dikkate alındığında optimum şartlar H2O2 konsantrasyonu 8 mmol/L, temas süresi 3 sa ve H2O2/Fe2+ oranı 2.6 olarak seçilmiştir. Bu şartlarda en yüksek KOİ giderim verimi ve renk giderim verimi sırasıyla %82 ve %93 olarak bulunmuştur.
Fenton, Tepki yüzey yöntem bilgisi, Optimizasyon
 • Güneş E, Talınlı İ. “Deşarj-Bağımlı ve Deşarj-Ağırlıklı Sistemlerde Zehirlilik ile Kirletici Parametreler Arasındaki İlişki”. İTÜ Dergisi/e, 19(1-2), 53-62, 2009.
 • Mandal T, Maity S, Dasgupta D, Datta S. “Advanced Oxidation Process and Biotreatment: Their Roles in Combined Industrial Wastewater Treatment”. Desalination, 250(1), 87-94, 2010.
 • Ahmadi M, Vahabzadeh B, Bonakdarpour B, Mofarrah E, Mehranian M. “Application of the Central Composite Design and Response Surface Methodology to the Advanced Treatment of Olive Oil Processing Wastewater Using Fenton’s Peroxidation”. Journal of Hazardous Materials, 123(1-3), 187-195, 2005.
 • Gökkuş Ö, Çiner F. “Dispers Sarı 119 ve Dispers Kırmızı 167 İçeren Atıksuların Fenton Oksidasyon Prosesi ile Renk ve KOİ Giderimlerinin İncelenmesi”. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 25(1), 49-55, 2010.
 • Benatti CT, Tavares CRG, Guedes TA. “Optimization of Fenton’s Oxidation of Chemical Laboratory Wastewaters Using the Response Surface Methodology”. Journal of Environmental Management, 80(1), 66-74, 2006.
 • Demirci C. Pamuklu Tekstil Endüstrisi Atık Sularındaki Rengin Foto-Fenton Prosesiyle Giderimi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye, 2007.
 • Ishak, S, Malakhamad A. “Optimization of Fenton Process for Refinery Wastewater Biodegradability Augmentation”. Korean Journal of Chemical Engineering, 30(5), 1083-1090, 2013.
 • Myers RH, Montgomery DC, Anderson-Cook CM. Response Surface Methodology, Process and Product Optimization using Designed Experiments. 3rd ed. Canada, USA. John Wiley & Sons, 2009.
 • Box GE, Draper RN. Response Surfaces, Mixtures, and Ridge Analyses. 2nd ed. New Jersey, Hoboken, USA, John Wiley & Sons, 2007.
 • American Public Health Association. “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”. 18th ed. American Public Health Association, Washington, USA. 1992.
 • International Organization for Standardization. “Water Quality-Examination and Determination of Colour”. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, EN ISO 7887, 2011.
 • Türeli G, Arslan Alaton İ. Ölmez Hancı T. “Azo Boyar Madde Üretimi Atıksuların Foto-Fenton-Benzeri İleri Oksidasyon Prosesi ile Arıtımı”. İTÜ Dergisi/e, 18(2-3), 2008.
 • Alima MA, Leeb JH, Akohb CC, Choic MS, Jeona MS, Shina JA, Lee KT. “Enzymatic Transesterification of Fractionated Rice Bran oil with Conjugated Linoleic Acid: Optimization by Response Surface Methodology”. LWT-Food Science and Technology, 41(5), 764-770, 2008.
 • Index of /~dvance. “Ref Regression Tutorial”. http://crab.rutgers.edu/~dvance/Ref%20Regression%2 0Tutorial.doc (12.02.2014).
 • Long ER, Sloane GM, Carr RS, Scott KJ, Thusby GB, Wade TL. “Sediment Toxicity in Boston Harbor: Magnitude, Extent and Relationships with Chemical Toxicants”. National Oceanic and Atmospheric Administration Technical Memorandum NOS ORCA 96, Silver Spring, Maryland, 1996.
 • Ghosh P, Samanta AN, Ray S. “COD Reduction of Petrochemical Industry Wastewater Using Fenton’s Oxidation”. The Canadian Journal of Chemical Engineering, 88(6), 1021-1026, 2010.
 • Gürtekin E, Şekerdağ N. “Bir İleri Oksidasyon Prosesi: Fenton Proses”. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(3), 229-236, 2008.
 • Lee H, Shoda M. “Removal of COD and Color from Livestock Wastewater by the Fenton Method”. Journal of Hazardous Materials, 153(3), 1314-1319, 2008.
 • Yetilmezsoy K, Sakar S. “Improvement of COD and Color Removal from UASB Treated Poultry Manure Wastewater using Fenton’s Oxidation”. Journal of Hazardous Materials, 151(2-3), 547–558, 2008.
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Makale
Yazarlar

Yazar: Elçin Güneş

Yazar: Mehmet Timur Cihan

Bibtex @ { pajes219126, journal = {Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {1300-7009}, eissn = {2147-5881}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {21}, pages = {239 - 247}, doi = {}, title = {COD and Color Removal from Wastewaters: Optimization of Fenton Process}, key = {cite}, author = {Güneş, Elçin and Cihan, Mehmet Timur} }
APA Güneş, E , Cihan, M . (2016). COD and Color Removal from Wastewaters: Optimization of Fenton Process. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 21 (6), 239-247. Retrieved from http://www.dergipark.gov.tr/pajes/issue/20561/219126
MLA Güneş, E , Cihan, M . "COD and Color Removal from Wastewaters: Optimization of Fenton Process". Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 21 (2016): 239-247 <http://www.dergipark.gov.tr/pajes/issue/20561/219126>
Chicago Güneş, E , Cihan, M . "COD and Color Removal from Wastewaters: Optimization of Fenton Process". Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 21 (2016): 239-247
RIS TY - JOUR T1 - COD and Color Removal from Wastewaters: Optimization of Fenton Process AU - Elçin Güneş , Mehmet Timur Cihan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 239 EP - 247 VL - 21 IS - 6 SN - 1300-7009-2147-5881 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi COD and Color Removal from Wastewaters: Optimization of Fenton Process %A Elçin Güneş , Mehmet Timur Cihan %T COD and Color Removal from Wastewaters: Optimization of Fenton Process %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P 1300-7009-2147-5881 %V 21 %N 6 %R %U
ISNAD Güneş, Elçin , Cihan, Mehmet Timur . "Atıksulardan KOİ ve Renk Giderimi: Fenton Prosesinin Optimizasyonu". Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 21 / 6 (Ocak 2016): 239-247.