Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-4899 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |

Pamukkale Üniversitesi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  (e-ISSN: 2148-4899)

Pamukkale Üniversitesi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Haziran  ve Aralık  aylarında, Bahar ve Güz sayıları olarak yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

Dergide, din ve ahlak ile ilgili ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam yedi bin beş yüz kelimeyi (dipnotlar hariç) geçmemesi gerekir. Makale formatı taşımayan kitap, tez, konferans, panel ve sempozyum değerlendirmeleri ise bin beş yüz kelimeyi geçmemelidir.

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nde yayımlanması istenen yazılar, dergi sayfasında ve her sayının sonunda yer alan Yayın Esasları'na ayrıca dipnotlar ile kaynakça oluşturmada İSNAD ATIF SİTEMİ'ne uygun olmalıdır.  https://www.isnadsistemi.org/dosyalar/Isnad_Atif_Sistemi_12-3-2018.pdf

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2148-4899 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |
Kapak Resmi

20.614

55.027

Pamukkale Üniversitesi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  (e-ISSN: 2148-4899)

Pamukkale Üniversitesi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Haziran  ve Aralık  aylarında, Bahar ve Güz sayıları olarak yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

Dergide, din ve ahlak ile ilgili ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam yedi bin beş yüz kelimeyi (dipnotlar hariç) geçmemesi gerekir. Makale formatı taşımayan kitap, tez, konferans, panel ve sempozyum değerlendirmeleri ise bin beş yüz kelimeyi geçmemelidir.

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nde yayımlanması istenen yazılar, dergi sayfasında ve her sayının sonunda yer alan Yayın Esasları'na ayrıca dipnotlar ile kaynakça oluşturmada İSNAD ATIF SİTEMİ'ne uygun olmalıdır.  https://www.isnadsistemi.org/dosyalar/Isnad_Atif_Sistemi_12-3-2018.pdf

GÜZ 2018 Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 10 - Ara 2018
 1. Kapak
  Sayfalar 1 - 2
  Osman Mutluel
 2. İçindekiler
  Sayfalar 1 - 2
  Osman Mutluel
 3. Editörden
  Sayfalar 3 - 5
  Osman Mutluel
 4. EBÛ HANÎFE'NİN İCTİHAD METODUNDA İSTİHSAN
  Sayfalar 180 - 224
  Mehmet DİRİK
 5. KİNDİ DÜŞÜNCESİNDE İLE ZERDÜŞT İNANCI ARASINDA NEFSİN ARINMASI AÇISINDAN BİR KIYASLAMA. Özet
  Sayfalar 225 - 247
  Osman MUTLUEL, İsmet EŞMELİ
 6. تعدد أقوال الصحابة ومتعلّقاتها
  Sayfalar 248 - 283
  Anas ALKAHWAJI
 7. “ORTA ASYA’DA HANEFİLİĞİN GELİŞİMİ, SADRÜŞŞERÎA UBEYDULLAH B. MES’UD” ADLI ESER HAKKINDA BAZI MÜLAHAZALAR
  Sayfalar 284 - 304
  Mehmet ÜMÜTLİ
 8. İBN SÎNÂ DÜŞÜNCESİNDE ORTAK DUYU(HİSS-İ MÜŞTEREK) KAVRAMI
  Sayfalar 305 - 329
  Kemal GÖZ
 9. KUR'ÂN'A MODERNİST YAKLAŞIMLARIN ELEŞTİRİSİ
  Sayfalar 330 - 338
  Emine ÖZBEK SERT
 10. TASDİK, TEBYİN VE NESİH
  Sayfalar 339 - 344
  Hamdiye ORHAN
 11. DER ISLAM UND DİE NATURWİSSENSCHAFTEN
  Sayfalar 345 - 350
  Özcan TAŞCI
 12. MEDENİYET, İNSAN VE DİN
  Sayfalar 351 - 356
  Ayşenur Tuba ULUDOĞAN
 13. Makale Kabul ve Yayın Şartları
  Sayfalar 357 - 376
  Osman Mutluel