Amaç

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, dil, edebiyat, folklor, kültür, çeviribilim, dil ve edebiyat eğitimi alanında, akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir. 

Kapsam

Dil: Eş zamanlı ve art zamanlı olarak bütün dillere dair çalışmalar, dillerle ilgili disiplinler arası çalışmalar.

Edebiyat: Başta Türk edebiyatı, Batı edebiyatı, Doğu edebiyatları ve karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları.

Folklor: Başta Türk folkloru ve dünya halklarının folklorik çalışmaları.

Kültür: Dil, kültür ve edebiyat bağlamında ortaya konan çalışmalar.

Çeviribilim: Bütün diller kapsamında çeviribilim çalışmaları.

Dil eğitimi: Ana dili ve yabancılara dil eğitimi çalışmaları. 

Edebiyat eğitimi: Sanat olarak edebiyatın eğitimi çalışmaları.

Makalelerin dili Türkçedir; ancak İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, Arapça ve Farsça makaleler de kabul edilir.