Dizinler

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi'nin tarandığı dizinler:

İSAM İslam Araştırmaları Merkezi

Türk Eğitim İndeksi

İDEAL ONLINE

Ulakbim TR DİZİN

SOBİAD

Index Copernicus

Open AIRE