Dergi İletişim
Ad: Sakarya University Journal of Science
E-posta: saujs@sakarya.edu.tr
Telefon: +90 264 295 7323
Adres: Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Esentepe Kampüsü 54187, Adapazarı / SAKARYA
Teknik İletişim
Ad: Arş.Gör. Caner Erden
E-posta: cerden@sakarya.edu.tr
Telefon: +902642957323
Başeditör
Ad: Prof.Dr. Emrah Doğan
E-posta: emrahd@sakarya.edu.tr
Creative Commons License