Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Sinop Üniversitesi |

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2016 yılında yayın hayatına başlamış olup yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler editör ön incelemesinden sonra hakem inceleme ve değerlendirmesinden geçirilmektedir. Dergi Sosyal Bilimler alanında hazırlanmış çalışmaları yayınlamaktadır.             

Gönderilecek makale, dergimizin yazım esaslarına (MLA veya APA) uygun olarak yazılmalı ve içerisinde yazara ait isim veya e-posta adresi bulunmamalıdır. Dergi yazım kurallarına aykırı makaleler  hakemlere gönderilmeden düzeltilmek üzere yazarına iade edilir.

Dergiye makale göndermek için sağ tarafta bulunan menüden makale gönder linkine tıklayınız.       

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Sinop Üniversitesi |
Kapak Resmi

3.412

8.488

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2016 yılında yayın hayatına başlamış olup yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler editör ön incelemesinden sonra hakem inceleme ve değerlendirmesinden geçirilmektedir. Dergi Sosyal Bilimler alanında hazırlanmış çalışmaları yayınlamaktadır.             

Gönderilecek makale, dergimizin yazım esaslarına (MLA veya APA) uygun olarak yazılmalı ve içerisinde yazara ait isim veya e-posta adresi bulunmamalıdır. Dergi yazım kurallarına aykırı makaleler  hakemlere gönderilmeden düzeltilmek üzere yazarına iade edilir.

Dergiye makale göndermek için sağ tarafta bulunan menüden makale gönder linkine tıklayınız.       

Cilt: I, Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. İçindekiler
  Sayfalar 1 - 8
  . .
 2. Editörden
  Sayfalar 9 - 10
  Emrah DİNDİ
 3. SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME NEDİR NEDEN ÖNEMLİDİR (İNSAN İLİŞKİLERİNDE BEŞ DUYGU ALANI)
  Sayfalar 1 - 16
  Hakan UŞAKLI
 4. İRAN TÜRKLERİNİN MANEVİ VARLIĞINI “VARLIK”INDA YAŞATAN CEVAT HEYET
  Sayfalar 17 - 26
  Pervane MEMMEDLİ
 5. SİNOPLU DİYOJEN’İN MODERN TEMSİLCİSİ OLARAK “ERDENER ABİ” ÇİZGİ KARAKTERİ
  Sayfalar 27 - 46
  Uğur KESKİN
 6. GÖÇMENLER ARASINDA ALGILANAN AYRIMCILIK, PSİKOLOJİK İYİ OLMA HALİ VE SOSYAL KİMLİKLER İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 47 - 70
  Nagihan TAŞDEMİR
 7. TÜRK HALK EZGİLERİNİN GİTARA DÜZENLENMESİNDE BİR YÖNTEM: DÖRTLÜ ARMONİ SİSTEMİ
  Sayfalar 71 - 90
  Gökhan YALÇIN
 8. KURUMLAR VE DERNEK YAPILARI İÇİNDE HALKBİLİMİNİN VE HALK EDEBİYATININ TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNE BAKIŞ
  Sayfalar 91 - 114
  Songül ÇEK
 9. DİKKAT EKSİKLİĞİ-HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU YARATICILIĞI TETİKLER Mİ ? PSİKOLOJİK İKLİMİN ARACI ROLÜ
  Sayfalar 115 - 148
  Serdar YENER
 10. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ TASARIM SÜREÇLERİNİN EĞİTSEL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 149 - 178
  Erdinç ASLAN
 11. SORGULAMA BECERİLERİ İLE KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 179 - 214
  Yasemin ABALI ÖZTÜRK, Zehra BİLGEN, Sezgin BİLGEN
 12. KUR’ÂN’DA ZAMANA YAPILAN YEMİNLERİN OLGUYLA İLİŞKİSİ
  Sayfalar 215 - 256
  Faruk ÖZDEMİR
 13. İSLAM GELENEĞİ AÇISINDAN KUDÜS
  Sayfalar 257 - 272
  Rabia MERT
 14. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDA YER ALAN DİL GELİŞİMİYLE İLGİLİ KAZANIMLARIN TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ 1. SINIF KAZANIMLARINI DESTEKLEMESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 273 - 288
  Emine SİLDİR, Müzeyyen SÜMER
 15. BAHŞİŞİN EKONOMİK BOYUTLARI ÜZERİNE TEORİK-ANALİTİK YAKLAŞIM ALTINDA BİR İNCELEME
  Sayfalar 289 - 324
  Gözde SARIÇALI, Ali Kemal GÜRBÜZ
 16. KÜRESEL KAMUSAL MAL OLARAK FİNANSAL İSTİKRAR KAVRAMI
  Sayfalar 325 - 344
  Yasemin YILDIRIM
 17. ETİK DEĞERLER AÇISINDAN ÇEVRE SORUNLARI
  Sayfalar 345 - 358
  Gülbana ÇEKEN
 18. PSİKOLOJİK RAHATLIK ALGISININ ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 359 - 378
  Hamide Aslı SAVAŞ