Dergimizin Temmuz-Aralık 2018 sayısına makale kabulü sona ermiştir.