Dergimiz Ocak-Haziran 2018 makale kabulü devam etmektedir.