Dergimizin Temmuz-Aralık 2018 sayısına makale kabulü başlamıştır.