Sportive
Kapak Resmi
Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ahmet UZUN |

    Genel anlamda multidisipliner bir alan olan Spor Bilimleri, özelinde ise Spor Eğitimi, Spor Yönetimi, Rekreasyon, Sporcu Sağlığı, Spor Psikolojisi, Hareket ve Antrenman Bilimi konularını kapsamaktadır. Ancak spor bilimleri alanında yapılan özgün araştırmaları ve derleme (review) makaleleri yayımlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçedir ancak yazarların  İngilizcede yazılmış çalışmalarına da yer verilmektedir. Spor Eğitim ve Rekreasyon dergisinin temel amacı Spor Bilimleri alanında nitelikli bilimsel çalışmaları okuyucularla buluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda periyodik olarak, yılda 2 kez (Haziran-Aralık), bilimsel açıdan üst düzey ve özgün araştırmalar hakem değerlendirmesi sonucunda yayınlanacaktır. Son makale gönderim tarihi Haziran sayısı için 15 Mayıs, Aralık sayısı için ise 15 Kasımdır.  Sadece derginin ilk sayısı olan 1. sayısı 2018 Aralık ayında çıkartılacak olup diğer sayılar yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında çıkacaktır. İstenildiği taktirde özel sayı çıkarılabilecektir. Dergi de tablo, şekil, başlık, alt başlık, özet, kaynakça gibi yazımlarda ve biçimsel olarak APA 6.0 yazım ve kaynakça gösterim kuralları geçerlidir (http://dergipark.gov.tr/uploads/files/4d53/3a73/0e3c/572f7df1cee3c.pdf). Dergide yer alacak makale yazarlarının makalenin okunabilirliği ile tanınırlığını arttırmak amacıyla uluslararası "ORCID" bilgisine çalışma ana başlığı ve isimlerinden sonra yer verilmesi zorunludur.ORCID ID numarası 2017'den sonraki araştırmalarda tüm yazarlar için zorunludur. https://orcid.org/register. adresinden bir ORCID iD numarası alabilirsiniz. Dergide yayınlanacak olan makalelere ilişkin intihal raporları (Turnitin ya da iThenticate) mutlaka çalışma ile birlikte mail (sportivescience@gmail.com) yoluyla gönderilmelidir. Çalışmalar için belirlenen intihal oranı en fazla %25'dir. Dergiye gönderilen bilimsel yazılarda COPE'un (International Committee of Medical Journal Editors) editör ve yazarlar için uluslararası standartları ikkate alınmaktadır. Tüm yazarlar ve çalışma gönderen kişiler dergi tarafından belirtilen kurallara uymayı taahhüt eder. En az iki farklı hakem değerlendirmesinden geçen ve düzeltmeleri (varsa) yapıp intihal belgesini gönderen çalışmalar dergi de yayınlanabilecektir. Etik ihlaller dergi yönetimi ve hakemler tarafından kontrol edilecektir fakat fark edilmeyen herhangi bir etik ihlal de (Aşırma (Plagiarism), Uydurma (Fabrication), Çarpıtma (Falsification) v.b.) sorumlu çalışma yazarı(ları)dır. Tüm yayınlar ücretsiz yayınlanır, okunup indirilebilir.Dergide çıkan çalışmalar ücretsiz olarak okunabilir ve indirilebilir.Spor, eğitim ve Rekreasyon Dergisi Doçentlik Başvurusu Ulusal Makale (B Maddesi) kapsamında olacaktır.

Sportive

Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ahmet UZUN |
Kapak Resmi

112

269

    Genel anlamda multidisipliner bir alan olan Spor Bilimleri, özelinde ise Spor Eğitimi, Spor Yönetimi, Rekreasyon, Sporcu Sağlığı, Spor Psikolojisi, Hareket ve Antrenman Bilimi konularını kapsamaktadır. Ancak spor bilimleri alanında yapılan özgün araştırmaları ve derleme (review) makaleleri yayımlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçedir ancak yazarların  İngilizcede yazılmış çalışmalarına da yer verilmektedir. Spor Eğitim ve Rekreasyon dergisinin temel amacı Spor Bilimleri alanında nitelikli bilimsel çalışmaları okuyucularla buluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda periyodik olarak, yılda 2 kez (Haziran-Aralık), bilimsel açıdan üst düzey ve özgün araştırmalar hakem değerlendirmesi sonucunda yayınlanacaktır. Son makale gönderim tarihi Haziran sayısı için 15 Mayıs, Aralık sayısı için ise 15 Kasımdır.  Sadece derginin ilk sayısı olan 1. sayısı 2018 Aralık ayında çıkartılacak olup diğer sayılar yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında çıkacaktır. İstenildiği taktirde özel sayı çıkarılabilecektir. Dergi de tablo, şekil, başlık, alt başlık, özet, kaynakça gibi yazımlarda ve biçimsel olarak APA 6.0 yazım ve kaynakça gösterim kuralları geçerlidir (http://dergipark.gov.tr/uploads/files/4d53/3a73/0e3c/572f7df1cee3c.pdf). Dergide yer alacak makale yazarlarının makalenin okunabilirliği ile tanınırlığını arttırmak amacıyla uluslararası "ORCID" bilgisine çalışma ana başlığı ve isimlerinden sonra yer verilmesi zorunludur.ORCID ID numarası 2017'den sonraki araştırmalarda tüm yazarlar için zorunludur. https://orcid.org/register. adresinden bir ORCID iD numarası alabilirsiniz. Dergide yayınlanacak olan makalelere ilişkin intihal raporları (Turnitin ya da iThenticate) mutlaka çalışma ile birlikte mail (sportivescience@gmail.com) yoluyla gönderilmelidir. Çalışmalar için belirlenen intihal oranı en fazla %25'dir. Dergiye gönderilen bilimsel yazılarda COPE'un (International Committee of Medical Journal Editors) editör ve yazarlar için uluslararası standartları ikkate alınmaktadır. Tüm yazarlar ve çalışma gönderen kişiler dergi tarafından belirtilen kurallara uymayı taahhüt eder. En az iki farklı hakem değerlendirmesinden geçen ve düzeltmeleri (varsa) yapıp intihal belgesini gönderen çalışmalar dergi de yayınlanabilecektir. Etik ihlaller dergi yönetimi ve hakemler tarafından kontrol edilecektir fakat fark edilmeyen herhangi bir etik ihlal de (Aşırma (Plagiarism), Uydurma (Fabrication), Çarpıtma (Falsification) v.b.) sorumlu çalışma yazarı(ları)dır. Tüm yayınlar ücretsiz yayınlanır, okunup indirilebilir.Dergide çıkan çalışmalar ücretsiz olarak okunabilir ve indirilebilir.Spor, eğitim ve Rekreasyon Dergisi Doçentlik Başvurusu Ulusal Makale (B Maddesi) kapsamında olacaktır.

Cilt 1 - Sayı 1 - Ara 2018
 1. Lise Spor Takımlarında Antrenör-Sporcu İlişkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 11
  Arif KESKİN, Ayşegül ÖZDEMİR, Alparslan Aziz TUNÇ, Erhan DEVRİLMEZ
 2. Sportif Rekreasyon Faaliyeti Olarak Masa Tenisi Oynayan Sporcuların Spora Yönelik Tutumlarının Cinsiyete ve Medeni Duruma Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 12 - 18
  Yalçın TÜKEL
 3. Boksörlerde Akut Yorgunluğun Statik Dengeye Etkisi
  Sayfalar 19 - 30
  Recep SOSLU, Melek GÜLER, Ömer ÖZER, Meltem DEVRİLMEZ, Güngör CİNCİOĞLU, Ali Ahmet DOĞAN, Hüseyin Tolga ESEN
 4. Boks Antrenörlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 31 - 41
  Alperen AKBULUT, Mustafa ALTINKÖK
 5. Akdeniz Üniversitesi Çalışanlarının Obezite Sıklığının Belirlenmesi
  Sayfalar 42 - 52
  Kadriye AYDEMİR, Alperen AKBULUT, Hülya KAMARLI, Tahir KILIÇ