Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-7523 | e-ISSN 2630-5631 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/tocd/googlec77a8a5cdd976a4c.html

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayımlayarak Ortadoğu coğrafyasına dair Türkiye perspektifli analizlere yer verip, Türkiye’nin bölgesel politikalardaki aktivizmine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Özellikle Ortadoğu’ya ilişkin olarak Türk dış politikasının uygulanışı, karar verme süreçleri, enstrümanları ve Türkiye’nin bölgesel ve küresel aktörlerle ilişkilerinin Ortadoğu bağlamında değerlendirilmesi dergimizin öncelikli olarak ilgilendiği alanlar olacaktır.  Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Dergimiz, Budapeşte Açık Erişim Girişimi ilkelerini benimsediğinden, içeriğine anında açık erişim sağlamakta olup dergimize gönderilecek makalelerden başvuru aşamasında veya sonraki süreçlerde herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergimize gönderilen makaleler intihale mahal vermemek maksadıyla özgünlük taramasından (iThenticate) geçirilmektedir.

Gönderilen yazılar, yayın kurulunda incelendikten sonra, konunun uzmanı iki hakemin (çift taraflı kör hakemlik), gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakemin değerlendirmesi ve yayın kurulunun nihai onayıyla yayınlanır. Yayın kurulu, araştırma makaleleri dışındaki yazılan (sempozyum, kongre haberleri, kitap tanıtımları vb.) bizzat inceleyip hakeme göndermeden doğrudan kabul ve ret kararı verebilir.

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi;  DOAJ, EBSCO, ASOS Index, Index Islamicus, Index Copernicus, Columbia International Affairs Online (CIAO) , Worldwide Political Science Abstracts, Erih Plus, Google Scholar, OpenAIRE, OALib, CrossRef, SciLit, WorldCat, ResearchBib, BASE, İSAM, Sobiad, Akademik Dizin, Arastirmax, Journal Factor, MAIR, ESJI ,ISI, SIS, I2OR, DRJI, JIFactor, DIIF, JournalsDirectory, ICI, Science Library Index, Acarindex, EZB, ZBD, LIVIVO, Wilbert, JournalTOCs, İdealonline,J-Gate, Academic Keys,CiteFactor ve ROAD tarafından taranmaktadır.

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi

ISSN 2147-7523 | e-ISSN 2630-5631 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/tocd/googlec77a8a5cdd976a4c.html
Kapak Resmi

24.899

72.895

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayımlayarak Ortadoğu coğrafyasına dair Türkiye perspektifli analizlere yer verip, Türkiye’nin bölgesel politikalardaki aktivizmine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Özellikle Ortadoğu’ya ilişkin olarak Türk dış politikasının uygulanışı, karar verme süreçleri, enstrümanları ve Türkiye’nin bölgesel ve küresel aktörlerle ilişkilerinin Ortadoğu bağlamında değerlendirilmesi dergimizin öncelikli olarak ilgilendiği alanlar olacaktır.  Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Dergimiz, Budapeşte Açık Erişim Girişimi ilkelerini benimsediğinden, içeriğine anında açık erişim sağlamakta olup dergimize gönderilecek makalelerden başvuru aşamasında veya sonraki süreçlerde herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergimize gönderilen makaleler intihale mahal vermemek maksadıyla özgünlük taramasından (iThenticate) geçirilmektedir.

Gönderilen yazılar, yayın kurulunda incelendikten sonra, konunun uzmanı iki hakemin (çift taraflı kör hakemlik), gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakemin değerlendirmesi ve yayın kurulunun nihai onayıyla yayınlanır. Yayın kurulu, araştırma makaleleri dışındaki yazılan (sempozyum, kongre haberleri, kitap tanıtımları vb.) bizzat inceleyip hakeme göndermeden doğrudan kabul ve ret kararı verebilir.

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi;  DOAJ, EBSCO, ASOS Index, Index Islamicus, Index Copernicus, Columbia International Affairs Online (CIAO) , Worldwide Political Science Abstracts, Erih Plus, Google Scholar, OpenAIRE, OALib, CrossRef, SciLit, WorldCat, ResearchBib, BASE, İSAM, Sobiad, Akademik Dizin, Arastirmax, Journal Factor, MAIR, ESJI ,ISI, SIS, I2OR, DRJI, JIFactor, DIIF, JournalsDirectory, ICI, Science Library Index, Acarindex, EZB, ZBD, LIVIVO, Wilbert, JournalTOCs, İdealonline,J-Gate, Academic Keys,CiteFactor ve ROAD tarafından taranmaktadır.