Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-7523 | e-ISSN 2630-5631 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/tocd/googlec77a8a5cdd976a4c.html

Yayın periyodu,makale kabul tarihleri, dergi kapsamı ve yayın dili: Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergimize her zaman makale gönderebilirsiniz ancak makalenizin yayınlanmasını hedeflediğiniz sayı için belirlenen takvime uymanızda fayda vardır. Haziran sayısı için son makale kabul tarihi 15 Nisan, Aralık sayısı için ise 15 Ekim'dir. 

Dergimiz, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayımlayarak Ortadoğu coğrafyasına dair Türkiye perspektifli analizlere yer verip, Türkiye’nin bölgesel politikalardaki aktivizmine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Özellikle Ortadoğu’ya ilişkin olarak Türk dış politikasının uygulanışı, karar verme süreçleri, enstrümanları ve Türkiye’nin bölgesel ve küresel aktörlerle ilişkilerinin Ortadoğu bağlamında değerlendirilmesi dergimizin öncelikli olarak ilgilendiği alanlar olacaktır. 

Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Açık erişim politikası ve özgünlük denetimi: Dergimiz, Budapeşte Açık Erişim Girişimi ilkelerini benimsediğinden, içeriğine anında açık erişim sağlamakta olup dergimize gönderilecek makalelerden başvuru aşamasında veya sonraki süreçlerde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimize gönderilen makaleler intihale mahal vermemek maksadıyla özgünlük taramasından (iThenticate) geçirilmektedir.Benzerlik kabul oranı %15'tir. Bu sebeple yazarların makale göndermeden önce benzerlik taraması yaparak, belirlenen oranı aşan çalışmaları gözden geçirmeleri faydalı olacaktır.

Hakem süreci: Gönderilen yazılar, yayın kurulunda incelendikten sonra, konunun uzmanı iki hakemin (çift taraflı kör hakemlik), gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakemin değerlendirmesi ve yayın kurulunun nihai onayıyla yayınlanır. Yayın kurulu, araştırma makaleleri dışındaki yazılan (sempozyum, kongre haberleri, kitap tanıtımları vb.) bizzat inceleyip hakeme göndermeden doğrudan kabul ve ret kararı verebilir.

İndeksler: Dergimizi tarayan ulusal ve uluslararası indekslerin bazıları ana sayfadaki Dizinler ve Platformlar sekmesinde belirtilmiştir. TR Dizin, WoS ve Scopus dizinleri için değerlendirme sürecimiz devam etmektedir.

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi

ISSN 2147-7523 | e-ISSN 2630-5631 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/tocd/googlec77a8a5cdd976a4c.html
Kapak Resmi

25.558

82.177

Yayın periyodu,makale kabul tarihleri, dergi kapsamı ve yayın dili: Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergimize her zaman makale gönderebilirsiniz ancak makalenizin yayınlanmasını hedeflediğiniz sayı için belirlenen takvime uymanızda fayda vardır. Haziran sayısı için son makale kabul tarihi 15 Nisan, Aralık sayısı için ise 15 Ekim'dir. 

Dergimiz, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayımlayarak Ortadoğu coğrafyasına dair Türkiye perspektifli analizlere yer verip, Türkiye’nin bölgesel politikalardaki aktivizmine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Özellikle Ortadoğu’ya ilişkin olarak Türk dış politikasının uygulanışı, karar verme süreçleri, enstrümanları ve Türkiye’nin bölgesel ve küresel aktörlerle ilişkilerinin Ortadoğu bağlamında değerlendirilmesi dergimizin öncelikli olarak ilgilendiği alanlar olacaktır. 

Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Açık erişim politikası ve özgünlük denetimi: Dergimiz, Budapeşte Açık Erişim Girişimi ilkelerini benimsediğinden, içeriğine anında açık erişim sağlamakta olup dergimize gönderilecek makalelerden başvuru aşamasında veya sonraki süreçlerde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimize gönderilen makaleler intihale mahal vermemek maksadıyla özgünlük taramasından (iThenticate) geçirilmektedir.Benzerlik kabul oranı %15'tir. Bu sebeple yazarların makale göndermeden önce benzerlik taraması yaparak, belirlenen oranı aşan çalışmaları gözden geçirmeleri faydalı olacaktır.

Hakem süreci: Gönderilen yazılar, yayın kurulunda incelendikten sonra, konunun uzmanı iki hakemin (çift taraflı kör hakemlik), gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakemin değerlendirmesi ve yayın kurulunun nihai onayıyla yayınlanır. Yayın kurulu, araştırma makaleleri dışındaki yazılan (sempozyum, kongre haberleri, kitap tanıtımları vb.) bizzat inceleyip hakeme göndermeden doğrudan kabul ve ret kararı verebilir.

İndeksler: Dergimizi tarayan ulusal ve uluslararası indekslerin bazıları ana sayfadaki Dizinler ve Platformlar sekmesinde belirtilmiştir. TR Dizin, WoS ve Scopus dizinleri için değerlendirme sürecimiz devam etmektedir.