Toprak Su Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-7072 | e-ISSN 2148-5534 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü |

Toprak Su Dergisi                                 ISSN:2146-7072 (print)  e-ISSN:2148-5534 (online)

Tarım bilimleri alanında yapılan özgün araştırmalar ve bulgular, toprak ve su kaynakları hakkında yapılan bilimsel çalışmalar yayınlanmaktadır. Yılda iki kez yayınlanana hakemli bir dergidir.


Yayın Sahibinin Adı / Published by
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adına Enstitü Müdürü
On behalf of the Central Research Institute of Soil Fertilizer and Water Resources Director of Institute
Doç. Dr. Aynur ÖZBAHÇE


Başeditör / Editor-in-Chief
Dr. Derya SÜREK


Yayın Kurulu / Editorial Board

Dr. Suat AKGÜL, Dr. Sevinç USLU KIRAN, Dr. Hesna ÖZCAN, Dr. Esin ERDOĞAN, Doç. Dr. Oğuz BAŞKAN, Dr. İlknur YURDAKUL, Dr. Pınar BAHÇEÇİ ALSAN 

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Yayın Türü : Yaygın Süreli Yayın
Type of Publication: Widely Distributed Periodical
Yayın Dili : Türkçe ve İngilizce
Language: Turkish and English
Hakemli bir dergidir
Peer reviewed journal
Yılda iki kez yayınlanır
Published two times a year
ISSN : 2146-7072
E-ISSN : 2148-5534
Kapak Tasarım : Hüseyin Oğuzhan BEŞEN
Grafik Tasarım : Filiz ERYILMAZ
Basım Yeri : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
İvedik Caddesi Bankacılar Sokak No : 10 Yenimahalle, Ankara Türkiye

Toprak Su Dergisi

ISSN 2146-7072 | e-ISSN 2148-5534 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü |
Kapak Resmi

14.499

24.005

Toprak Su Dergisi                                 ISSN:2146-7072 (print)  e-ISSN:2148-5534 (online)

Tarım bilimleri alanında yapılan özgün araştırmalar ve bulgular, toprak ve su kaynakları hakkında yapılan bilimsel çalışmalar yayınlanmaktadır. Yılda iki kez yayınlanana hakemli bir dergidir.


Yayın Sahibinin Adı / Published by
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adına Enstitü Müdürü
On behalf of the Central Research Institute of Soil Fertilizer and Water Resources Director of Institute
Doç. Dr. Aynur ÖZBAHÇE


Başeditör / Editor-in-Chief
Dr. Derya SÜREK


Yayın Kurulu / Editorial Board

Dr. Suat AKGÜL, Dr. Sevinç USLU KIRAN, Dr. Hesna ÖZCAN, Dr. Esin ERDOĞAN, Doç. Dr. Oğuz BAŞKAN, Dr. İlknur YURDAKUL, Dr. Pınar BAHÇEÇİ ALSAN 

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Yayın Türü : Yaygın Süreli Yayın
Type of Publication: Widely Distributed Periodical
Yayın Dili : Türkçe ve İngilizce
Language: Turkish and English
Hakemli bir dergidir
Peer reviewed journal
Yılda iki kez yayınlanır
Published two times a year
ISSN : 2146-7072
E-ISSN : 2148-5534
Kapak Tasarım : Hüseyin Oğuzhan BEŞEN
Grafik Tasarım : Filiz ERYILMAZ
Basım Yeri : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
İvedik Caddesi Bankacılar Sokak No : 10 Yenimahalle, Ankara Türkiye

Cilt 6 - Sayı 2 - Eyl 2017
 1. Yarı Kurak Alanlarda Mikro Havza Su Hasadı Uygulamalarının Toprak Nemine Etkilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1 - 10
  İlknur CEBECİ, Oğuz BAŞKAN, Osman MÜCVHER, Yakup KÖŞKER, Hicrettin CEBEL, Oğuz DEMİRKIRAN, Ödül ÖZTÜRK, Erdal GÖNÜLAL
 2. Farklı Sulama Düzeylerinin Serada Yetiştirilen Domatesin Verim ve Kalitesine Etkisi
  Sayfalar 11 - 17
  Ali Fuat TARI, Mesut SAPMAZ
 3. Aşılı ve Aşısız Patlıcan Bitkilerinin Su Noksanlığı Koşullarındaki Bazı Fizyolojik Özellikleri ve Verim Parametrelerine İlişkin İncelemeler
  Sayfalar 18 - 25
  Sevinç KIRAN, Şebnem KUŞVURAN, Çağla ATEŞ, Şeküre Şebnem ELLİALTIOĞLU
 4. Comparing the Nutritional Status of Organic and Conventional Oil-Bearing Rose (Rosa Damascena Mill.) Gardens in Lakes Region With Leaf and Flower Analyzes
  Sayfalar 26 - 31
  İbrahim ERDAL, Hilal MUNDUZ
 5. Trakya Bölgesi’nde Ayçiçeği Tarımında Kullanılan İmazamox Herbisit'inin Toprak Ortamında Kalıntı Düzeylerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
  Sayfalar 32 - 39
  Ülviye KANBUROĞLU ÇEBİ, Cemile ÖZCAN, Mehmet Ali GÜRBÜZ, Selçuk ÖZER
 6. Soğanda (Allium Cepa) Azot ve Kükürtlü Gübre Uygulamalarının Yaprak Mineral Madde İçeriği Üzerine Etkisi
  Sayfalar 40 - 48
  Barış ALBAYRAK, Ö.Lütfü ELMACI
 7. The Effects of Irrigation Regimes on the Yield and Water Use of Eggplant (Solanum melongena L.)
  Sayfalar 49 - 58
  Serhat AYAS
 8. Toprak Organik Maddesi ile Fosfor Adsorpsiyonu Arasındaki İlişkinin Langmuir Modeli ile Araştırılması
  Sayfalar 59 - 70
  İlknur YURDAKUL, Sadık USTA