Toprak Su Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-7072 | e-ISSN 2148-5534 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü |

Toprak Su Dergisi                                 ISSN:2146-7072 (print)  e-ISSN:2148-5534 (online)

Tarım bilimleri alanında yapılan özgün araştırmalar ve bulgular, toprak ve su kaynakları hakkında yapılan bilimsel çalışmalar yayınlanmaktadır. Yılda iki kez yayınlanana hakemli bir dergidir.


Yayın Sahibinin Adı / Published by
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adına Enstitü Müdürü
On behalf of the Central Research Institute of Soil Fertilizer and Water Resources Director of Institute
Doç. Dr. Aynur ÖZBAHÇE


Başeditör / Editor-in-Chief
Dr. Derya SÜREK


Yayın Kurulu / Editorial Board

Dr. Suat AKGÜL, Dr. Sevinç USLU KIRAN, Dr. Hesna ÖZCAN, Dr. Esin ERDOĞAN, Doç. Dr. Oğuz BAŞKAN, Dr. İlknur YURDAKUL, Dr. Pınar BAHÇEÇİ ALSAN 

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Yayın Türü : Yaygın Süreli Yayın
Type of Publication: Widely Distributed Periodical
Yayın Dili : Türkçe ve İngilizce
Language: Turkish and English
Hakemli bir dergidir
Peer reviewed journal
Yılda iki kez yayınlanır
Published two times a year
ISSN : 2146-7072
E-ISSN : 2148-5534
Kapak Tasarım : Hüseyin Oğuzhan BEŞEN
Grafik Tasarım : Filiz ERYILMAZ
Basım Yeri : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
İvedik Caddesi Bankacılar Sokak No : 10 Yenimahalle, Ankara Türkiye

Toprak Su Dergisi

ISSN 2146-7072 | e-ISSN 2148-5534 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü |
Kapak Resmi

17.092

32.977

Toprak Su Dergisi                                 ISSN:2146-7072 (print)  e-ISSN:2148-5534 (online)

Tarım bilimleri alanında yapılan özgün araştırmalar ve bulgular, toprak ve su kaynakları hakkında yapılan bilimsel çalışmalar yayınlanmaktadır. Yılda iki kez yayınlanana hakemli bir dergidir.


Yayın Sahibinin Adı / Published by
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adına Enstitü Müdürü
On behalf of the Central Research Institute of Soil Fertilizer and Water Resources Director of Institute
Doç. Dr. Aynur ÖZBAHÇE


Başeditör / Editor-in-Chief
Dr. Derya SÜREK


Yayın Kurulu / Editorial Board

Dr. Suat AKGÜL, Dr. Sevinç USLU KIRAN, Dr. Hesna ÖZCAN, Dr. Esin ERDOĞAN, Doç. Dr. Oğuz BAŞKAN, Dr. İlknur YURDAKUL, Dr. Pınar BAHÇEÇİ ALSAN 

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Yayın Türü : Yaygın Süreli Yayın
Type of Publication: Widely Distributed Periodical
Yayın Dili : Türkçe ve İngilizce
Language: Turkish and English
Hakemli bir dergidir
Peer reviewed journal
Yılda iki kez yayınlanır
Published two times a year
ISSN : 2146-7072
E-ISSN : 2148-5534
Kapak Tasarım : Hüseyin Oğuzhan BEŞEN
Grafik Tasarım : Filiz ERYILMAZ
Basım Yeri : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
İvedik Caddesi Bankacılar Sokak No : 10 Yenimahalle, Ankara Türkiye

Cilt 7 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. İyi Tarım Uygulamalarının Mandarin Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliği ve Ekonomik Analiz Üzerine Etkisi: İzmir İli Örneği
  Sayfalar 1 - 10
  Selçuk KARABAT, Başak AYDIN
 2. Narlı Ovası Topraklarının Ağır Metal Kapsamı Üzerine Çimento Fabrikası Baca Tozların Etkileri
  Sayfalar 11 - 20
  Kadir Saltalı, Recep Gündoğan, Ömer Faruk Demir, Zekeriya Kara, Tuğrul Yakupoğlu, Hüseyin Dikici, Kadir Yılmaz
 3. Bursa Koşullarında Soya Fasulyesinin Su Üretim Fonksiyonlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 21 - 30
  Burak Nazmi CANDOĞAN, Senih YAZGAN
 4. Havucun Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Sulama Suyu Tuzluluğu ve Kalsiyumun İnteraktif Etkileri
  Sayfalar 31 - 39
  Ahmet Turhan, Neşe Özmen, Hayrettin Kuşçu
 5. Pamukta Farklı Lateral Aralıkları ve Azotun Fertigasyonda Uygulama Sıklığının Lif Verimi ile Besin İçeriğine Etkisi
  Sayfalar 40 - 48
  Neşe ÜZEN, Öner ÇETİN
 6. Ankara Haymana Kızılkoyun Gölet Havzası Sediment Verimi
  Sayfalar 49 - 56
  Oğuz DEMİRKIRAN, Yakup KÖŞKER, Suat AKGÜL, Oğuz BAŞKAN
 7. Seyhan Havzası Akım Verilerinin Hidrolojik Kuraklık Analizi
  Sayfalar 57 - 64
  Mete Özfidaner, Duygu Şapolyo, Fatih Topaloğlu