Kabul Edilmiş Makaleler

 • Kırsal Turizme Katılan Bireylerin Mental İyi Oluş Halinin Sosyo Demografik Veriler Açısından İncelenmesi
  Reşad Emre ÖZGÜNEŞ, Düriye BOZOK, Cevdet AVCIKURT, Emin GÜLEÇ 4 Ara 2018
 • UÇAK-İÇİ DERGİ GENEL MÜDÜR SÖYLEMLERİNİN HALKLA İLİŞKİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  MELTEM CABER 19 Ara 2018
 • Yabancı Turistlerin Çekici Seyahat Motivasyonlarının Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisi
  Savaş ARTUĞER, Emine KOCATÜRK 2 Oca 2019
 • Kent Turizminde Turistlerin Mekansal Tercihleri ve Mekansal Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Tarihi Yarımada Örneği
  Ceren Avcı, Azize HASSAN 17 Oca 2019
 • Turizm Talebinin Panel Çekim Modeli Çerçevesinde Analizi
  Hasan Gül, Ferda Yerdelen Tatoğlu 30 Oca 2019
 • Seyahat Acentalarının Bölgesel Sürdürülebilir Gelişime Katkısı: Turlar ve Rehberler Kapsamında Travelife Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme
  F. ÖZLEM GÜZEL, FUNDA ÖN ESEN 5 Şub 2019
 • Otel İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin İş Özellikleri ve Örgütsel Yapı Algılarının Yabancılaşma Düzeylerine Etkisi
  Sertaç SERT, Serdar TARAKÇIOĞLU 5 Şub 2019
 • AZ GELİŞMİŞ BÖLGELERDE TURİZM GELİŞİMİ: SEYAHAT ACENTELERİ'NDEN NOTLAR
  UĞUR ÇALİŞKAN 5 Şub 2019
 • Etik Liderlik ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Yapıcı Ses Çıkartma Davranışının Aracı Rolü
  ÜLKER ERDOĞAN ARACI 7 Şub 2019
 • Gastronomi Eğitiminin Ortaöğretim ve Yükseköğretim Düzeyinde Değerlendirilmesi
  gökhan yılmaz 13 Şub 2019
 • Konaklama İşletmelerinde Şikayet Yönetimi: Müşteri – İşgören İletişiminde Sözsüz İletişim Konusunda Bir Model Önerisi
  Uğur Kilinç 17 Şub 2019
 • Turizm Sektöründeki Sosyal Girişim Çalışanlarının Sosyal Girişimcilik Davranışı, İş ve Yaşam Tatmini: Tatuta Projesi Narköy Örneği
  Fuat Çiftçi, Ebru Zencir 21 Şub 2019
 • A Study on Perceived Socio-Economic Impacts of Cultural Festival on Local Residents Participation: Kafkasör Culture Tourism and Art Festival
  Ebru Düşmezkalender, Cansev Özdemir, Medet Yolal 14 Mar 2019