Türklük Bilimi Araştırmaları
Kapak Resmi
ISSN 1300-7874 | e-ISSN 2564-6915 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Nazım Hikmet POLAT |

Türklük Bilimi Araştırmaları

ISSN 1300-7874 | e-ISSN 2564-6915 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Nazım Hikmet POLAT |
Kapak Resmi

162.955

465.871
Sayı 44 - Ara 2018
 1. TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN KAZAKLARIN RUSÇANIN KAZAK TÜRKÇESİNE ETKİSİYLE YAPTIKLARI YANLIŞLAR
  Sayfalar 11 - 27
  Erdal AYDOĞMUŞ
 2. TEMSİLİYETLER BAĞLAMINDA AHMET MİDHAT EFENDİ’NİN ROMANLARINDA “İNGİLİZ”, “İNGİLİZLİK” VE “İNGİLTERE”*
  Sayfalar 29 - 44
  Serap Aslan Cobutoğlu
 3. İŞKODRA VİLAYETİNDE İLKÖĞRETİM OKULLARININ SAYI VE İSİMLERİNİN TESPİTİ
  Sayfalar 45 - 77
  İlkay Erken
 4. HASAN SABRİ AYVAZOF’UN “USÛL-İ TEDRÎS VE TA’LÎM-TERBİYE” ADLI ESERİ VE PEDAGOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 79 - 106
  CELÂL GÖRGEÇ
 5. EDEBİYAT TARİHİNDE UNUTULMUŞ BİR ŞAİR: CELİS
  Sayfalar 107 - 134
  Ali İhsan Kolcu
 6. HALK HEKİMLİĞİNDE “GÖBEK DÜŞMESİ” HASTALIĞI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
  Sayfalar 135 - 151
  Berna KOLOT
 7. KARA KİTAP’TA İDELEŞTİRME YAHUT ÖZGÜR VE ERGİN OLMA SORUNU
  Sayfalar 153 - 168
  Oğuz Öcal
 8. ÇEVRE SORUNLARINA MİTLERİN IŞIĞINDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Sayfalar 169 - 192
  Türkan Topcu, Nâzım Hikmet Polat
 9. Bir Türkçünün Portresi: Reha Oğuz Türkkan
  Sayfalar 193 - 214
  Emre Şamlı
 10. ÖMER SEYFETTİN HİKÂYELERİNİN TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Sayfalar 215 - 251
  TUNCAY TÜRKBEN
 11. SANDIKLARDAN ÇIKANLAR VİLDAN UZEL’İN SAKLI KALMIŞ ROMANI
  Sayfalar 253 - 271
  Ayşe Melda Üner
 12. Cemal Kurnaz (2018), Bir Köy Vardı
  Sayfalar 273 - 277
  Arife Ece EVİRGEN
 13. Yayın Tanıtım
  Sayfalar 279 - 284
  Merve Gülcü
 14. Yayın Tanıtımı: Bir Güneş Avcısı Ahmet Hamdi Tanpınar
  Sayfalar 285 - 288
  Tayfun Haykır