Turkish Journal of Hydraulic
Cover Image
e-ISSN 2636-8382 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Veli Süme | https://www.scienceliterature.com/index.php/tjohyd/index

Türk Hidrolik Dergisi, uluslararası, hakemli, akademik ve açık erişimli bir dergidir. Yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır.  Mühendislik ve Fen alanlarında özgün makaleleri kabul etmektedir. Dergi dili Türkçe ve İngilizce'dir. (Turkish Journal of Hydraulic)

Turkish Journal of Hydraulics  is an International, refereed, academic and open-access journal. It is published as two issues a year. It accepts original articles in Engineering and Science fields. The journal is in Turkish and English.

Turkish Journal of Hydraulic

e-ISSN 2636-8382 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Veli Süme | https://www.scienceliterature.com/index.php/tjohyd/index
Cover Image

605

2.489

Türk Hidrolik Dergisi, uluslararası, hakemli, akademik ve açık erişimli bir dergidir. Yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır.  Mühendislik ve Fen alanlarında özgün makaleleri kabul etmektedir. Dergi dili Türkçe ve İngilizce'dir. (Turkish Journal of Hydraulic)

Turkish Journal of Hydraulics  is an International, refereed, academic and open-access journal. It is published as two issues a year. It accepts original articles in Engineering and Science fields. The journal is in Turkish and English.

Volume 2 - Issue 2 - Dec 2018
  1. İstanbul’un Eski Su Kaynakları; Sarnıçlar
    Pages 1 - 8
    Ali KERİM, Veli Süme
  2. Silis Dumanı Katkılı Harçlar Üzerine Deneysel Bir Çalışma
    Pages 9 - 12
    Murat Çetin, Vahiddin Alperen BAKİ, Ali Gurbuz