Değerli Bilim İnsanları;

Türkiye Eğitim Dergisi (TED)'nin ana amacı, (i) eğitim ve okulu kültür ve medeniyet tartışmaları bağlamında ele almak, (ii) özgün ve yerli bir eğitim ve okul tasavvurunun geliştirilmesine katkı verecek tartışmalara akademik zemin oluşturmaktır.

Bu minvalde kaleme alınmış, özgün, teorik ve uygulamalı çalışmaları dergimize göndererek katkı vermeye davet ediyoruz. 

Dergi Yayım Kurulu