Genel Yayın Yönetmeni

Ali Fuat Arıcı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Yayın Yönetmeni


Suat Ungan, Trabzon Üniversitesi, Türkiye

Bayram Arıcı, Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

Yayın Kurulu


Adem Peker, Atatürk Üniversitesi, Türkiye


Celile Ökten, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye


Ednan Aslan, Viyana Üniversitesi, Avusturya


Elmira Adilbekova, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan


Erdoğan Köse, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye


Esra Karakuş Tayşi, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye


Hasan Basri Gündüz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye


Hayati Akyol, Gazi Üniversitesi, Türkiye


İbrahim Kocabaş, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye


Metin Özkan, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye


M. Eyyüp Sallabaş, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye


Mumtaz Akhter, University of Punjab, Pakistan


Mustafa Gündüz, Yıldız Teknik Üniveritesi, Türkiye


Nursel Topkaya, Ondokuz Mayıs Ünivversitesi, Türkiye


Oqtay Kamiloğlu Alxasov, Devlet Pedagoji Üniversitesi, Azerbaycan


Ramazan Cansoy, Karabük Üniversitesi, Türkiye


Tak Cheung Chan, Kennesaw State University, USA


Timothy Rasinski, Kent State Univertiy, USA


Yahya Altınkurt, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye


Bölüm Editörleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Adnan Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi, Türkiye


Türkçe Eğitimi

Banu Özdemir, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye


Eğitim Yönetimi 

Kürşad Yılmaz, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye

Ramazan Şamil Tatık, Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye


Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

M. Abdullah Aslan, Erzincan Üniversitesi, Türkiye


Okul Öncesi Eğitimi

Murat Bartan, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye


Sınıf Eğitimi

Mustafa Başaran, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye


Matematik Eğitimi

Mustafa Doğan, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye


Fen Bilgisi Eğitimi

Mustafa Sami Topçu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye


Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yeşim Özer Özkan, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye

Yayın Yönetmeni Yardımcıları


Abdullah Kaldırım

E-posta: turkiyeegitimdergisi@gmail.com