Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-3647 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mevlüt AKÇURA |

 • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, tarım ve doğa bilimleri alanlarındaki araştırmalara ilişkin orijinal çalışmaları yayınlayan uluslararası hakemli akademik bir dergidir.
 • Makaleler Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.
 • Dergi yılda dört sayı olarak (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) yayınlanmaktadır.
 • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada benzerlik denetiminden geçirilir. Benzerlik denetimi iThenticate programı aracılığıyla gerçekleştirilir, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. Tarama sonucunda makalenin Benzerlik İndeksi (SI) %20'in üzerinde olması durumunda, ilgili yazar/yazarlara SI'sını %20'in altına düşürmeleri için makale geri gönderilir. Gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda makale reddedilir.
 • Dergide; Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Balıkçılık, Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması, Biyoloji, Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi, Ekoloji, Entomoloji, Genetik ve Kalıtım, Kuş Bilimi, Mantar Bilimi, Su Kaynakları, Viroloji, Zooloji, Çevre Bilimleri, Üreme Biyolojisi, İstatistik ve Olasılık, Veterinerlik, Agronomi, Bahçe Bitkileri, Bitki Bilimleri, Mühendislik, Ziraat, Tarımsal Ekonomi ve Politika, Sütçülük ve Hayvan Bilimleri ve Toprak Bilimi alanlarındaki özgün araştırmalar değerlendirilir.
 • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi bir Açık Erişim Dergisi olup, makalenin sunumu, değerlendirilmesi ve basılması aşamalarında yazarlardan herhangi bir baskı masrafı talep etmez.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi

ISSN 2148-3647 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mevlüt AKÇURA |
Kapak Resmi

102.502

285.607

 • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, tarım ve doğa bilimleri alanlarındaki araştırmalara ilişkin orijinal çalışmaları yayınlayan uluslararası hakemli akademik bir dergidir.
 • Makaleler Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.
 • Dergi yılda dört sayı olarak (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) yayınlanmaktadır.
 • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada benzerlik denetiminden geçirilir. Benzerlik denetimi iThenticate programı aracılığıyla gerçekleştirilir, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. Tarama sonucunda makalenin Benzerlik İndeksi (SI) %20'in üzerinde olması durumunda, ilgili yazar/yazarlara SI'sını %20'in altına düşürmeleri için makale geri gönderilir. Gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda makale reddedilir.
 • Dergide; Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Balıkçılık, Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması, Biyoloji, Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi, Ekoloji, Entomoloji, Genetik ve Kalıtım, Kuş Bilimi, Mantar Bilimi, Su Kaynakları, Viroloji, Zooloji, Çevre Bilimleri, Üreme Biyolojisi, İstatistik ve Olasılık, Veterinerlik, Agronomi, Bahçe Bitkileri, Bitki Bilimleri, Mühendislik, Ziraat, Tarımsal Ekonomi ve Politika, Sütçülük ve Hayvan Bilimleri ve Toprak Bilimi alanlarındaki özgün araştırmalar değerlendirilir.
 • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi bir Açık Erişim Dergisi olup, makalenin sunumu, değerlendirilmesi ve basılması aşamalarında yazarlardan herhangi bir baskı masrafı talep etmez.

Cilt 6 - Sayı 1 - Oca 2019
 1. Projection of Technology Equipment Usage in Agriculture in Turkey
  Sayfalar 1 - 9
  Mehmet Fırat BARAN, Osman GÖKDOĞAN, Ali Ihsan KAYA, Halil İbrahim OĞUZ
 2. Temafosa Maruz Kalan Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhycnhus mykiss, Walbaum, 1972) Hematoloji Parametrelerinin Yanıtları
  Sayfalar 10 - 15
  Veysel PARLAK
 3. Bingöl İl Merkezine Bağlı Ormanardı Köyü Merasının Botanik Kompozisyonun Belirlenmesi
  Sayfalar 16 - 23
  Halit TUTAR, Kağan KÖKTEN
 4. Selection of Barley (Hordeum vulgare L.) Lines for Grain Yield and Some Quality Traits under Rainfed Conditions
  Sayfalar 24 - 33
  Ramazan AYRANCI, Mehmet ŞAHİN, Seydi AYDOGAN
 5. Endüstriyel Yoğurt Kültürleri İle Üretilen Maraş Tarhanasındaki Uçucu Aroma Maddelerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 34 - 43
  Üzeyir DAĞ, Ahmet Levent İNANÇ
 6. Bolu Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinin Verim, Verim Unsurları ve Kalite Yönünden Değerlendirilmesi
  Sayfalar 44 - 51
  Hüseyin GÜNGÖR, Ziya DUMLUPINAR
 7. Türkiye’de Bölgesel Düzeyde Tarımsal Üretim Değeri, Kadınların İşgücüne Katılımı ve Sermaye Stoku Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi İle Karşılaştırması
  Sayfalar 52 - 63
  Arzu KAN
 8. Fan-Ped Serinletme Sisteminin Duyulur ve Gizli Isı Transferine Etkisi ve Sistem Etkinliğinin Belirlenmesi
  Sayfalar 64 - 70
  Sedat BOYACI
 9. The Effect of Drought Stress on Antioxidative Enzyme and Nutrient Exchange in Some Tomato Genotypes
  Sayfalar 71 - 77
  Yekbun ALP, Turgay KABAY
 10. Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Kloramin-T Uygulaması Sonucu Solungaçlarda Meydana Gelen Oksidatif Stresin Beyin Dokusundaki c-Fos ve BDNF Gen Ekspresyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 78 - 83
  Harun ARSLAN, Selçuk ÖZDEMİR
 11. Analysis of Producers Preference in Morkaraman Sheeps with Logit and Probit Models
  Sayfalar 84 - 89
  Ufuk KARADAVUT, Galip ŞİMŞEK, Mehmet Emin YAZICI
 12. Determination of Greenhouse Gas Emissions (GHG) in the Production of Different Aromatic Plants in Turkey
  Sayfalar 90 - 96
  Ömer EREN, Osman GÖKDOĞAN, Mehmet Fırat BARAN
 13. Combined Salt and Nickel Stress Impact on ROS Generation and Antioxidant Enzymes Activities of Lemon Balm (Melissa officinalis)
  Sayfalar 97 - 105
  Hülya TORUN
 14. Üniversite Kampüs Peyzaj Planlaması Üzerine Kullanıcı Değerlendirmesi: Bingöl Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 106 - 117
  Hüccet VURAL, Alperen MERAL, Sülem ŞENYİĞİT DOĞAN
 15. Termal Analiz ve Diferansiyel Termal Analiz Yöntemleri Karşılaştırılarak Asma Kış Gözlerine Ait Ölüm Noktalarının Tespiti
  Sayfalar 118 - 124
  Özkan KAYA, Cafer KÖSE