Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-3647 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mevlüt AKÇURA |

 • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, tarım ve doğa bilimleri alanlarındaki araştırmalara ilişkin orijinal çalışmaları yayınlayan uluslararası hakemli akademik bir dergidir.
 • Makaleler Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.
 • Dergi yılda dört sayı olarak (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) yayınlanmaktadır.
 • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada benzerlik denetiminden geçirilir. Benzerlik denetimi iThenticate programı aracılığıyla gerçekleştirilir, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. Tarama sonucunda makalenin Benzerlik İndeksi (SI) %20'in üzerinde olması durumunda, ilgili yazar/yazarlara SI'sını %20'in altına düşürmeleri için makale geri gönderilir. Gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda makale reddedilir.
 • Dergide; Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Balıkçılık, Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması, Biyoloji, Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi, Ekoloji, Entomoloji, Genetik ve Kalıtım, Kuş Bilimi, Mantar Bilimi, Su Kaynakları, Viroloji, Zooloji, Çevre Bilimleri, Üreme Biyolojisi, İstatistik ve Olasılık, Veterinerlik, Agronomi, Bahçe Bitkileri, Bitki Bilimleri, Mühendislik, Ziraat, Tarımsal Ekonomi ve Politika, Sütçülük ve Hayvan Bilimleri ve Toprak Bilimi alanlarındaki özgün araştırmalar değerlendirilir.
 • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi bir Açık Erişim Dergisi olup, makalenin sunumu, değerlendirilmesi ve basılması aşamalarında yazarlardan herhangi bir baskı masrafı talep etmez.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi

ISSN 2148-3647 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mevlüt AKÇURA |
Kapak Resmi

100.526

260.928

 • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, tarım ve doğa bilimleri alanlarındaki araştırmalara ilişkin orijinal çalışmaları yayınlayan uluslararası hakemli akademik bir dergidir.
 • Makaleler Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.
 • Dergi yılda dört sayı olarak (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) yayınlanmaktadır.
 • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada benzerlik denetiminden geçirilir. Benzerlik denetimi iThenticate programı aracılığıyla gerçekleştirilir, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. Tarama sonucunda makalenin Benzerlik İndeksi (SI) %20'in üzerinde olması durumunda, ilgili yazar/yazarlara SI'sını %20'in altına düşürmeleri için makale geri gönderilir. Gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda makale reddedilir.
 • Dergide; Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Balıkçılık, Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması, Biyoloji, Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi, Ekoloji, Entomoloji, Genetik ve Kalıtım, Kuş Bilimi, Mantar Bilimi, Su Kaynakları, Viroloji, Zooloji, Çevre Bilimleri, Üreme Biyolojisi, İstatistik ve Olasılık, Veterinerlik, Agronomi, Bahçe Bitkileri, Bitki Bilimleri, Mühendislik, Ziraat, Tarımsal Ekonomi ve Politika, Sütçülük ve Hayvan Bilimleri ve Toprak Bilimi alanlarındaki özgün araştırmalar değerlendirilir.
 • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi bir Açık Erişim Dergisi olup, makalenin sunumu, değerlendirilmesi ve basılması aşamalarında yazarlardan herhangi bir baskı masrafı talep etmez.

Cilt 5 - Sayı 4 - Eki 2018
 1. Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinde Farklı Gelişme Dönemlerinde Oluşan Kuraklığın Bazı Fizyolojik Karakterlere Etkisi
  Sayfalar 375 - 385
  İrfan ÖZTÜRK, Kayıhan Z. KORKUT
 2. Asma Fidanı Üretim Parselinde Solarizasyon Uygulaması Öncesi ve Sonrası Toprak Mikrofunguslarının Belirlenmesi
  Sayfalar 386 - 395
  Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ, Davut Soner AKGÜL, Esra ALBAZ, Yüksel SAVAŞ
 3. Fındık Üretiminde Kimyasal İlaç Kullanımının Çevresel Duyarlılık Yönünden İncelenmesi: Giresun İli Örneği
  Sayfalar 396 - 405
  Burhan KILIÇ, A. Semih UZUNDUMLU, Göksel TOZLU
 4. Basic Vegetation Characteristics of Village Pastures Connected to Mardin Province and Its Provinces
  Sayfalar 406 - 413
  Seyithan SEYDOŞOGLU, Kağan KÖKTEN, Uğur SEVİLMİŞ
 5. Bazı Yerli ve Yabancı Üzüm Çeşitlerinde Sürgünlerin Kesme Kuvveti ve Enerjisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 414 - 423
  Abdullah SESSİZ, , Emin GÜZEL, Yılmaz BAYHAN
 6. Ortaokul Öğrencilerinin Mekâna Bağlı Serbest Zaman Aktivite Tercihleri ve Rekreasyonel Eğilimleri
  Sayfalar 424 - 432
  Hüccet VURAL, Sevgi YILMAZ
 7. Bireylerin Organik Sebze-Meyve Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Tokat İli Merkezi Örneği)
  Sayfalar 433 - 439
  Rüveyda YÜZBAŞIOĞLU
 8. Damla Sulama Sistemi İle Uygulanan Farklı Seviyelerdeki Azotun Washington Navel Portakalında Verim Üzerine Etkisi
  Sayfalar 440 - 446
  Dilek GÜVEN, *, Nuri ARI, Zeynep ERYILMAZ, Cevdet Fehmi ÖZKAN, Filiz OKTUREN ASRİ, E.Işıl DEMİRTAŞ, M. Ali ÇELİKYURT
 9. Karadeniz’de Karaya Vuran ve Kazara Yakalanan Yunuslar (Cetacea) Hakkında: Ölüm Nedenleri, Beslenme Özellikleri ve Gebelik Durumu
  Sayfalar 447 - 454
  Sabri BİLGİN, Hatice ONAY, Ozay KÖSE, Tuncay YEŞİLÇİÇEK
 10. Baharatlık Kırmızı Biber (Maraş Biberi) Üretiminin Ekonomik Analizi
  Sayfalar 455 - 464
  Yeşim AYTOP, Cuma AKBAY
 11. Karadeniz’de Avlanan Hamsi Balığı, Engraulis encrasicolus, Etinin Amino Asit İçeriğinin LC-MS/MS Kullanılarak Tespiti
  Sayfalar 465 - 470
  Özlem BİLGİN, Uğur ÇARLI, Selahattin ERDOĞAN, Murat Emrah MAVIŞ, Gökçe GOKSU GURSU, Muhittin YILMAZ
 12. Investigation of Bioactive Chemicals of Passion Flower (Passiflora incarnata L.)
  Sayfalar 471 - 476
  Dilek DÜLGER, Fatma ERGÜN, Nazan DEMIR
 13. Release Effect of Ladybird, Serangium parcesetosum Sicard (Coleoptera: Coccinellidae) Against Bemisia tabaci (Genn.) (Homoptera: Aleyrodidae) on Eggplant in Laboratory Conditions
  Sayfalar 477 - 481
  Halil KÜTÜK
 14. Ticari Mikrobiyal Gübre Sim Derma (Trichoderma harzianum, Kuen 1585) Uygulamasının Ispanakta Çimlenme, Gelişme ve Verim Üzerine Etkisi
  Sayfalar 482 - 491
  Nusret ÖZBAY, Muharrem ERGUN, Ali Rıza DEMİRKIRAN
 15. Investigating Combination and Individual Impact of Phosphorus and Humic Acid on Yield of Wheat and Some Soil Properties
  Sayfalar 492 - 500
  Aftab JAMAL, Iqrar HUSSAIN, Muhammad Sarirullah SARIR, Muhammad SHARIF, Muhammad FAWAD
 16. Bursa Bölgesi Sulama Şebekelerinin İstatistiksel Yöntemlerle Değerlendirilmesi
  Sayfalar 501 - 508
  Hakan BÜYÜKCANGAZ, Hasan DEĞİRMENCİ, Sinan KARTAL
 17. Beyaz Yeni Zelanda Tavşanlarında Büyüme Eğrilerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 509 - 515
  Turgay ŞENGÜL, Şenol ÇELİK, M. Reşit TAYSI, Bünyamin SÖĞÜT
 18. Tüketicilerin Kooperatif Markalı Ürünleri Tercihinin İncelenmesi: Çanakkale İli Örneği
  Sayfalar 516 - 522
  Bengü EVEREST, Özge Can NİYAZ, Sibel TAN, Murat YERCAN
 19. Bıldırcınlarda Göğüs Etinin Rengi ve Ph’sı Üzerine Yaş, Cinsiyet ve Canlı Ağırlığın Etkisi
  Sayfalar 523 - 529
  Turgay ŞENGÜL, Şenol ÇELİK, A. Yusuf ŞENGÜL
 20. Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinin Ar-Ge Potansiyelinin İncelenmesi: Çanakkale İli Örneği
  Sayfalar 530 - 536
  Sibel TAN, Cansu TEPELİ DÖNMEZ
 21. Kahramanmaraş Doğal Florasında Yetişen Salep Orkide Bitkisinin Mineral Beslenme Özellikleri ile Yetiştiği Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 537 - 544
  Esra BULUNUZ PALAZ, Cafer Hakan YILMAZ, Halil AYTOP, Yeşim BÜYÜKÇINGIL
 22. Broiler Üretiminde Üretici Memnuniyetini Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 545 - 550
  Emine İKİKAT TÜMER, Hasan Burak AĞIR, Deniz GÜRLER
 23. Tunceli İlinde Yetiştirilen Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Antioksidan Aktivitenin ve Fenolik Bileşiklerin Belirlenmesi
  Sayfalar 551 - 555
  Nesrin KARACA SANYÜREK, Hande TAHMAZ, Atilla ÇAKIR, Gökhan SÖYLEMEZOĞLU
 24. Hatay İlinde Tıbbi ve Aromatik Bitki Pazarlayan İşletmelerin Değerlendirilmesi ve Aktarların Sosyo-Ekonomik Analizi
  Sayfalar 556 - 562
  Hasan ASİL, Selim TAŞGIN
 25. Bartın Koşullarında Tritikale Çeşitlerinin Yem Verim Potansiyellerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 563 - 568
  Ayşe GENÇ LERMİ, Şahin PALTA
 26. Çanakkale Gökçeada'da Yetiştirilen Kalabaki Üzümünün Tane Yüzeyindeki Maya Çeşitliliğinin Tanımlanması ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 569 - 577
  Tülay TURGUT GENÇ, Çağla ÇAKALOĞLU
 27. Karasu Nehri’nden (Erzincan) Alınan Su, Sediment ve Capoeta umbla Dokularındaki Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 578 - 588
  Teoman Özgür SÖKMEN, Muharrem GÜNEŞ, Muammer KIRICI
 28. Toprak Verimliliğinin Değerlendirilmesinde Pedo-Jeolojik Yaklaşım
  Sayfalar 589 - 603
  Timuçin EVEREST, Hasan ÖZCAN
 29. The Classification of Soils Formed Over Göynük River (Bingöl) Terraces and Determination of Their Physico-Chemical Propertiesa
  Sayfalar 604 - 612
  Yasin DEMİR, Mustafa Yıldırım CANBOLAT
 30. Türkiye'de Ticari Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinde Bean common mosaic virus ve Bean common mosaic necrosis virus Etmenlerine Dayanıklılıkla İlişkili Genlerin Karakterizasyonu
  Sayfalar 613 - 619
  Mehmet Zahit YEKEN, Göksel ÖZER, Ali ÇELİK, Vahdettin ÇİFTÇİ
 31. Sivas Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Yonca Çeşitlerinin Bazı Agronomik ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 620 - 627
  Tolga KARAKÖY, Handan SARAÇ
 32. Influence of Prey Egg Age on The Consumption Capacity of Amblyseius swirskii and Neoseiulus californicus (Acari: Mesostigmata: Phytoseiidae)
  Sayfalar 628 - 633
  Rana AKYAZI, Yunus Emre ALTUNÇ, Mete SOYSAL
 33. Effects of Post-Harvest UV-C and Hot Water Treatments on Quality Attributes of ‘0900 Ziraat’ Cherries throughout the Cold Storage in Modified Atmosphere Packages
  Sayfalar 634 - 642
  Şeyda ÇAVUŞOĞLU, Onur TEKİN, Aşkın BAHAR, Sezai ERCİŞLİ, Koray ÖZRENK, Nevzat DURMAZ
 34. Environmental Impacts Having Different Altitude on Day-Degree Units with Yield and Fiber Quality of Cotton (Gossypium hirsutum L.) F1 Hybrids Obtained By Line x Tester Design
  Sayfalar 643 - 658
  Ramazan Şadet GÜVERCİN, Fatih KILLI, Selçuk SUNULU
 35. Çanakkale Boğazı (Kepez) Midye (Mytilus galloprovincialis L., 1819) Örneklerinde Ağır Metal ve Antioksidan Enzim Düzeylerinin Mevsimsel Değişimi
  Sayfalar 659 - 665
  Neslihan DEMİR, Gülsüm AKKUŞ
 36. Characteristics of Users Affecting Edible Plant Demand in Urban Parks
  Sayfalar 666 - 675
  Emrah YALÇINALP, Özgür DEMİRCİ
 37. Nergis (Narcissus cv. 'Royal Connection') Bitkisinin Gelişimi Üzerine Katı ve Sıvı Solucan Gübresi Dozlarının Etkileri
  Sayfalar 676 - 684
  Ferhat BADEMKIRAN, Arzu ÇIĞ, Nalan TÜRKOĞLU
 38. Zeytin Ağaçlarında Göz Ardı Edilen Bir Zararlı: Resseliella oleisuga (Targioni-Tozzetti, 1887) (Diptera: Cecidomyiidae)
  Sayfalar 685 - 690
  Gülay KAÇAR