Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-3647 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mevlüt AKÇURA |

 • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, tarım ve doğa bilimleri alanlarındaki araştırmalara ilişkin orijinal çalışmaları yayınlayan uluslararası hakemli akademik bir dergidir.
 • Makaleler Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.
 • Dergi yılda dört sayı olarak (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) yayınlanmaktadır.
 • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada benzerlik denetiminden geçirilir. Benzerlik denetimi iThenticate programı aracılığıyla gerçekleştirilir, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. Tarama sonucunda makalenin Benzerlik İndeksi (SI) %20'in üzerinde olması durumunda, ilgili yazar/yazarlara SI'sını %20'in altına düşürmeleri için makale geri gönderilir. Gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda makale reddedilir.
 • Dergide; Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Balıkçılık, Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması, Biyoloji, Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi, Ekoloji, Entomoloji, Genetik ve Kalıtım, Kuş Bilimi, Mantar Bilimi, Su Kaynakları, Viroloji, Zooloji, Çevre Bilimleri, Üreme Biyolojisi, İstatistik ve Olasılık, Veterinerlik, Agronomi, Bahçe Bitkileri, Bitki Bilimleri, Mühendislik, Ziraat, Tarımsal Ekonomi ve Politika, Sütçülük ve Hayvan Bilimleri ve Toprak Bilimi alanlarındaki özgün araştırmalar değerlendirilir.
 • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi bir Açık Erişim Dergisi olup, makalenin sunumu, değerlendirilmesi ve basılması aşamalarında yazarlardan herhangi bir baskı masrafı talep etmez.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi

ISSN 2148-3647 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mevlüt AKÇURA |
Kapak Resmi

92.370

225.837

 • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, tarım ve doğa bilimleri alanlarındaki araştırmalara ilişkin orijinal çalışmaları yayınlayan uluslararası hakemli akademik bir dergidir.
 • Makaleler Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.
 • Dergi yılda dört sayı olarak (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) yayınlanmaktadır.
 • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada benzerlik denetiminden geçirilir. Benzerlik denetimi iThenticate programı aracılığıyla gerçekleştirilir, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. Tarama sonucunda makalenin Benzerlik İndeksi (SI) %20'in üzerinde olması durumunda, ilgili yazar/yazarlara SI'sını %20'in altına düşürmeleri için makale geri gönderilir. Gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda makale reddedilir.
 • Dergide; Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Balıkçılık, Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması, Biyoloji, Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi, Ekoloji, Entomoloji, Genetik ve Kalıtım, Kuş Bilimi, Mantar Bilimi, Su Kaynakları, Viroloji, Zooloji, Çevre Bilimleri, Üreme Biyolojisi, İstatistik ve Olasılık, Veterinerlik, Agronomi, Bahçe Bitkileri, Bitki Bilimleri, Mühendislik, Ziraat, Tarımsal Ekonomi ve Politika, Sütçülük ve Hayvan Bilimleri ve Toprak Bilimi alanlarındaki özgün araştırmalar değerlendirilir.
 • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi bir Açık Erişim Dergisi olup, makalenin sunumu, değerlendirilmesi ve basılması aşamalarında yazarlardan herhangi bir baskı masrafı talep etmez.

Cilt 5 - Sayı 3 - Tem 2018
 1. Yağlık Ayçiçeği Genotiplerinin (Helianthus annuus L.) Erzurum Ekolojik Koşullarında Adaptasyonu ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 222 - 230
  Fırat SEFAOĞLU, Canan KAYA
 2. Micropropagation and Acclimatization of Large Cardamom (Amomum subulatum Roxb.)
  Sayfalar 231 - 235
  Krishna POUDEL, Hari Kumar PRASAI, Jiban SHRESTHA
 3. Yamaç Mikrohavzası’nda (Bingöl) Arazi Kullanımı Durumunun CBS ile Belirlenmesi ve Agro-Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 236 - 244
  Alaaddin YÜKSEL, Alperen MERAL, Yasin DEMİR, Engin EROĞLU
 4. Thiacloprid’in, Anadolu Bal Arısı (Apis mellifera anatoliaca) ve Kafkas Bal Arısı (Apis mellifera causica)’nın Yaşam Sürelerine Etkileri
  Sayfalar 245 - 252
  Ahmed KARAHAN, Mehmet Ali KUTLU, İsmail KARACA
 5. DDVP (2,2- Diklorovin Dimetil Fosfat)’nin Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhycnhus mykiss (Walbaum, 1972)) GH-I, IGF-I ve IGF-II Gen Ekspresyonları Üzerine Etkisi
  Sayfalar 253 - 260
  Veysel PARLAK, Orhan ERDOĞAN
 6. Kuraklık Stresine Tolerans Bakımından İki Mürdümük (Latyhrus sativus L.) Genotipinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 261 - 267
  Mehmet ARSLAN, Elçin AKSU, Emine DOĞAN
 7. Yerel Bir Küçükbaş Hayvancılık İşletmesi’nin Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi
  Sayfalar 268 - 272
  Muhammed TAŞOVA
 8. Toprağa Karıştırılan Asma Budama Atıkları Kompostu ve Çay Çöpü Kompostunun Eisenia fetida ve Octodrilus transpadanus (Annelida-Clitellata) Topraksolucanı Yönelimlerine Etkisi
  Sayfalar 273 - 279
  Cafer TÜRKMEN, Esra ŞAHİN, Alper DARDENİZ, Nuray Mücellâ MÜFTÜOĞLU
 9. Çanakkale İli Çilek Alanlarında Yeni Bir Zararlı Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae)’nin Yayılış Alanları ve Bulaşıklılığı
  Sayfalar 280 - 284
  Levent EFİL
 10. Effects of Antioxidants Via In Ovo Injection on Chick Development and Developmental Stability of Bilateral Morphological Traits Induced Maternal Hypoxia in Daily Hatched Quail Chicks
  Sayfalar 285 - 290
  Elif BABACANOĞLU
 11. Çanakkale İli Enginar Alanlarında Yeni Zararlılar, Acanthiophilus helianthi (Rossi, 1794), Terellia fuscicornis (Loew, 1844) (Diptera: Tephritidae) ve Cassida rubiginosa (Müller, 1776) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nın Tespiti
  Sayfalar 291 - 297
  Levent EFİL
 12. Relationships among Some Quality Characteristics in Broiler Hatching Eggs
  Sayfalar 298 - 302
  Nezih OKUR, Sabri Arda ERATALAR, Ahmet YAMAN
 13. A Comparison of Artificial Neural Networks and Some Nonlinear Models of Leaf Area Estimation of Sugar Beet at Different Nitrogen Levels
  Sayfalar 303 - 309
  Sultan KIYMAZ, Ufuk KARADAVUT, Ahmet ERTEK
 14. Tekrarlanan Ölçümlerde Varyans-Kovaryans Unsurlarının Tahmin Edilmesinde Farklı Yaklaşımların Performanslarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 310 - 316
  Serhat ARSLAN, Mehmet Kazım KARA
 15. Hatay/Kırıkhan’da Yetiştirilen Safran (Crocus sativus L.) Stigmasının Ekstraktının GC-MS analizi
  Sayfalar 317 - 321
  Ersen GÖKTÜRK, Hasan ASİL
 16. Effect of Moringa, Thyme, Sumac Powders and Their Mixture on Growth Performance in Broiler Chicken
  Sayfalar 322 - 330
  Bünyamin SÖĞÜT, Amed Mohammed Ameen MOHAMMAD
 17. Bazı Amerikan Anaçlarının Kabarcık ve Hönüsü (Mahrabaşı) Üzüm Çeşitlerinde Aşı Başarısı ve Fidan Kalitesi Üzerine Etkileri
  Sayfalar 331 - 338
  Muhammet Ali GÜNDEŞLİ
 18. Türkiye’de Ceviz Üretiminin Rekabet Analizi
  Sayfalar 339 - 347
  Cihangir Kenan KETENCİ, Zeki BAYRAMOĞLU
 19. Asmada (Vitis vinifera L.) Klasik Melezleme Sonucu Elde Edilmiş F1 Genotiplerinin SSR Metodu ile Ebeveyn Tayini
  Sayfalar 348 - 354
  Atilla ÇAKIR, Gökhan SÖYLEMEZOĞLU
 20. Ordu İli Mısır Yetiştiriciliği Yapılan Alanlardaki Endoparazit Nematodlar Kök-ur Nematodu (Meloidogyne spp.) ile Kök Lezyon Nematod (Pratylenchus spp.)’larının Mevsimsel Populasyon Dalgalanması
  Sayfalar 355 - 363
  Uğur YİĞİT, Faruk AKYAZI
 21. Arazi Toplulaştırma Öncesi ve Sonrası Arazi Parçalılık Değişiminin Analizi: Denizli Tavas İlçesi Pınarlar Köyü Örneği
  Sayfalar 364 - 371
  Şerife Tülin AKKAYA ASLAN
 22. Bingöl İli Merkez İlçede Kayısı Ağaçlarında Tespit Edilen Fungal Hastalık Etmenleri
  Sayfalar 372 - 374
  Işıl SARAÇ