• Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi uluslararası hakemli statüsünde olup tarım ve doğa bilimleri alanlarında yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamaktadır.  
 • Basım dili Türkçe ve İngilizcedir. 
 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences is an internationally reviewed academic journal that publishes original papers on research in the fields of agriculture and natural sciences.
 •  Articles are published in Turkish and English.
 • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Ocak, Nisan,Temmuz ve  Ekim Aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayınlanır.
 • The journal is published four issues (January, April, July and October) per year.
 • Manuscripts submitted to Turkish Journal of Agriculture and Natural Science (TURKJANS) should be original and must not be plagiarized. Every submitted article is checked for plagiarism through ithenticate software. If Similarity Index (SI) of the article is above (excluding referance list) 20%, it is sent back to the corresponding author to revise it and bring its SI below 20%, failure of which will result in rejection of article at very first step. If plagiarism is proved after publication of the article, that article will be immediately withdrawn and removed from the website and the concerned authors will be considered ineligible for publication of their articles in Turkish Journal of Agriculture and Natural Science (TURKJANS) for ten years.
 • Yazım kuralları ve dergimizin tarandığı indeks listesi dergimizin ana sayfasında yazım kuralları ve dergimizin tarandığı indeksler bloklarının altına word ve pdf dosyası olarak eklenmiştir.
 • Writing rules and the index list scanned by our journal have been added as word and pdf files under the writing rules block and the index block pages on the main page of our journal.

Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 4 - Eki 2017
Yazım Kuralları
 • Yazım Kuralları TIKLAYINIZ PLEASE CLICK
 • Dergilerin, uluslararası standartları göz önüne alarak, bir makalenin hazırlanması sırasında uyulması gereken ilkeleri belirlemeleri ve değerlendirmeye alacakları makalelerde bu kurallara uygunluğu kontrol etmeleri, bilimsel yayıncılık standartlarımızın yükseltilmesi açısından önem taşımaktadır.
 • TELİF HAKKI DEVİR FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
 • COPYRIGHT RELEASE FORM PLEASE CLICK
Dergimizin Tarandığı İndeksler