Sayın Yazarlar; dergimize makale yüklerken makale ile birlikte telif hakkı formunu da yüklemeyi unutmayınız. Telif hakkı formunun Türkçe ve İngilizce hali sistemde yazım kuralları bölümünde mevcuttur.

Dear authors; When uploading articles to our journal, do not forget to include the copyright form along with the article. The Turkish and English versions of the copyright form are available in the editorial section of the system.

Best Regards...

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri dergisinin sıkı bir yayın etiği politikası vardır. Gönderilen her çalışmada benzerlik indeksinin olup olmadığı ithenticate programı ile kontrol edilir.  Turkish Journal of Agricultural and Natural Science (TURKJANS) has a  stringent publication ethics policy. Every submitted paper is checked for similarity index using (www.ithenticate.com)

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi uluslararası hakemli statüsünde olup tarım ve doğa bilimleri alanlarında yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamaktadır. 

Yazım Kuralları
  • Yazım Kuralları TIKLAYINIZ PLEASE CLICK
  • Dergilerin, uluslararası standartları göz önüne alarak, bir makalenin hazırlanması sırasında uyulması gereken ilkeleri belirlemeleri ve değerlendirmeye alacakları makalelerde bu kurallara uygunluğu kontrol etmeleri, bilimsel yayıncılık standartlarımızın yükseltilmesi açısından önem taşımaktadır.
  • TELİF HAKKI DEVİR FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
  • COPYRIGHT RELEASE FORM PLEASE CLICK
Dergimizin Tarandığı İndeksler