Yazım Kuralları
  • Yazım Kuralları TIKLAYINIZ PLEASE CLICK
  • Dergilerin, uluslararası standartları göz önüne alarak, bir makalenin hazırlanması sırasında uyulması gereken ilkeleri belirlemeleri ve değerlendirmeye alacakları makalelerde bu kurallara uygunluğu kontrol etmeleri, bilimsel yayıncılık standartlarımızın yükseltilmesi açısından önem taşımaktadır.
  • TELİF HAKKI DEVİR FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
  • COPYRIGHT RELEASE FORM PLEASE CLICK
Dergimizin Tarandığı İndeksler