Başeditör
Ad: Prof.Dr. Mevlut Akcura
E-posta: turkjans@gmail.com
Teknik İletişim
Ad: Arş.Gör. Editorial Secretary - Sekreterya : Ersin KARAKAYA Bingöl ÜniversitesiBingöl /TURKEY
E-posta: karakayaersin@hotmail.com
Telefon: 05378776100
Adres:

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü


Yazım Kuralları
  • Yazım Kuralları TIKLAYINIZ PLEASE CLICK
  • Dergilerin, uluslararası standartları göz önüne alarak, bir makalenin hazırlanması sırasında uyulması gereken ilkeleri belirlemeleri ve değerlendirmeye alacakları makalelerde bu kurallara uygunluğu kontrol etmeleri, bilimsel yayıncılık standartlarımızın yükseltilmesi açısından önem taşımaktadır.
  • TELİF HAKKI DEVİR FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
  • COPYRIGHT RELEASE FORM PLEASE CLICK
Dergimizin Tarandığı İndeksler