Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 3, Sayfalar 255 - 262 2017-07-25

Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği

Ömer EREN [1] , Oğuz PARLAKAY [2] , Merve SAYLAM [3] , Ahmet Bedei EMEN [4]

266 197

Bu araştırma, Ziraat Fakültesi öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumlarını  ve çevre problemlerine karşı duyarlılıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinden elde edilen veriler araştırmanın ana materyalini oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formları kullanılmıştır. Anket toplam 261 Ziraat Fakültesi öğrencisine uygulanmıştır. Sosyo-demografik yapı incelenirken yüzde oranlar ve frekans tablolarından faydalanılmıştır. Öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik tutumları ve çevre duyarlılıklarını belirlemek amacıyla 5’li ve 7’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Anket formunda likert ölçeği kullanılan sorular, güvenilirlik analizine tabii tutulmuştur. Verilerin analizinde yüzde oranlar, ortalama puanlar ve standart sapmalar hesaplanarak tablolarda özetlenmiştir. Ayrıca Likert ölçeğindeki sorulara verilen cevaplar arasında anlamlı bir uyum olup olmadığı ki-kare uygunluk testine tabi tutularak değerlendirilmiştir. Anketlerin değerlendirilmesi sonucunda, Öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynakları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları belirlenmiştir. Öyle ki, jeotermal, hidrolik ve biyokütle enerjisinin yenilenebilir enerji olarak bilenlerin oranı düşüktür. Bununla birlikte, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için devletin vergi indirimi yapmasını kesinlikle destekledikleri, insan faaliyetlerinin küresel ısınma üzerinde önemli bir etkisi olduğu, küresel ısınmanın gelecekteki refahı için önemli bir risk oluşturduğu ve çevresel problemlerin olumsuz etkisinin özellikle insan üzerinde olduğu düşüncelerine sahip oldukları tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Ziraat Fakültelerinde yenilenebilir enerji kaynakları eğitimine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK), çevre duyarlılığı, ziraat fakültesi, Hatay
 • Akgül, A., Çevik, O. 2003. İstatiksel analiz teknikleri. Emek Ofset Ltd. Şti., 435-436, Ankara.
 • Alkan, M.A. 2009. Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının eğitimi ve öğretimi. Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon.
 • Bilen, K., Özel, M., Sürücü, A. 2013. Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36: 101-111.
 • Çelik, A., Karakaya, E. 2017. Bingöl ili Adaklı ilçesi elma üreticilerinin tarımsal ilaç kullanımında bilgi tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi ve ekonomik analizi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 119–129.
 • Çelikler, D., Kara, F. 2011. İlköğretim matematik ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji konusundaki farkındalıkları. II. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler ve Uygulamalar Bildiriler Kitabı, 27-29 Nisan 2011, Antalya, s. 530-540.
 • Çolak, K., Kaymakçı, S., Akpınar, M. 2015. Sosyal bilgiler ders kitaplarında ve öğretmen adaylarının görüşlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri. Eğitim Bilimleri Dergisi, 41: 59-76.
 • Demirtaş, B., Tapkı, N. 2016. Ziraat Fakültesi öğrencilerinin ekolojik dünya görüşlerinin belirlenmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (8): 719-727.
 • Eren, Ö. 2011. Çukurova bölgesinde tatlı sorgum (Sorghum bicolor (l.) moench) üretiminde yaşam döngüsü enerji ve çevresel etki analizi. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Adana.
 • Eren, Z. 2012. Kırsal alanda yaşayan bireylerin rüzgar enerji santralleri hakkındaki düşünceleri: Hatay ili örneği. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Adana.
 • Güneş, T., Alat, K., Gözüm, A.İ.C. 2013. Fen öğretmeni adaylarına yönelik yenilenebilir enerji kaynakları tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 3(2): 269-289.
 • İpekoğlu, H.Y., Üçgül, İ., Yakut, G. 2014. Yenilenebilir enerji algısı anketi: Güvenirlik ve geçerliliği. Süleyman Demirel Üniversitesi Yekarum e-dergi, 2(3): 20-26.
 • Kaçan, E. 2015. Renewable energy awareness in vocational and technical education. Renewable Energy, 76: 126-134.
 • Karabulut, A., Gedik, E., Keçebaş, A., Alkan, M.A. 2011. An investigation on renewable energy education at the university level in Turkey. Renawable Energy, 36: 1293-1297.
 • Karatepe, Y., Neşe S.V., Keçebaş, A., Yumurtacı, M. 2012. The levels of awareness about the renewable energy soruces of univercity students in Turkey. Renewable Energy, 44: 174-179.
 • Kızılaslan, N., Somak, E. 2013. Tokat ili Erbaa ilçesinde bağcılık işletmelerinde tarımsal ilaç kullanımında üreticilerin bilinç düzeyi. Gaziosmanpaşa Journal of Scientific Research, 2013, 4: 79-93.
 • TÜİK, 2016. Türkiye 2014 Yılı Sera gazı emisyon envanteri. (http://www.tuik.gov.tr) (Erişim Tarihi: 03.03.2017).
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Ömer EREN

Yazar: Oğuz PARLAKAY

Yazar: Merve SAYLAM

Yazar: Ahmet Bedei EMEN

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans330681, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {255 - 262}, doi = {}, title = {Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {EREN, Ömer and PARLAKAY, Oğuz and SAYLAM, Merve and EMEN, Ahmet Bedei} }
APA EREN, Ö , PARLAKAY, O , SAYLAM, M , EMEN, A . (2017). Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4 (3), 255-262. Retrieved from http://www.dergipark.gov.tr/turkjans/issue/30559/330681
MLA EREN, Ö , PARLAKAY, O , SAYLAM, M , EMEN, A . "Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (2017): 255-262 <http://www.dergipark.gov.tr/turkjans/issue/30559/330681>
Chicago EREN, Ö , PARLAKAY, O , SAYLAM, M , EMEN, A . "Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (2017): 255-262
RIS TY - JOUR T1 - Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği AU - Ömer EREN , Oğuz PARLAKAY , Merve SAYLAM , Ahmet Bedei EMEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 255 EP - 262 VL - 4 IS - 3 SN - 2148-3647- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği %A Ömer EREN , Oğuz PARLAKAY , Merve SAYLAM , Ahmet Bedei EMEN %T Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği %D 2017 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 4 %N 3 %R %U
ISNAD EREN, Ömer , PARLAKAY, Oğuz , SAYLAM, Merve , EMEN, Ahmet Bedei . "Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 / 3 (Temmuz 2017): 255-262.