Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 3, Sayfalar 263 - 270 2017-07-25

Kırklareli İli Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Düzeyi

İhsan Engin KAYHAN [1] , Başak AYDIN [2] , Mehmet Fırat BARAN [3]

185 447

Bu çalışma; Kırklareli ilinin tarım işletmelerinin tarımsal yapısı ve mekanizasyon düzeyini belirlemek amacıyla 250 işletmede 2012-2013 yılı üretim döneminde yapılmıştır. En fazla traktör sayısı 0-5 yaş grubunda olup (%26.71), 6-10 yaş ve 11-15 yaş grubundaki traktörlerin sayısı da oldukça fazladır. Araştırma alanındaki traktörlerin güç grupları dağılımına göre en fazla traktör sayısının 73 adet ve %25 oran ile 50.1-60 kW arasında olduğu belirlenmiştir. En fazla traktör gücü ortalamasına sahip ilçe 62.73 kW ile Vize ilçesidir. Bunu sırasıyla 62.26 kW ile Babaeski ilçesi, 61.62 kW ile Lüleburgaz ilçesi, 58.36 kW ile Pehlivanköy ilçesi takip etmektedir. Yılda 401-500 saat arası kullanılan traktör oranı %23.29 iken, 201-300 saat arası kullanılan traktör oranı ise %21.23 olarak belirlenmiştir. Babaeski ilçesinde anket yapılan işletmelerde toplam 699, Demirköy'de 55, Kofçaz'da 143, Lüleburgaz'da 637, Merkez ilçede 743, Pehlivanköy'de 196, Pınarhisar'da 202 ve Vize'de 608 adet alet-makine bulunmaktadır. İşletme başına düşen traktör sayısı 1.17 adet, alet-makine sayısı 13.13 adet, işletme başına düşen traktör gücü 69.35 kW, ortalama traktör gücü 59.38 kW, traktör başına düşen alet-makine sayısı 11.24 adet, traktör başına düşen alet-makine ağırlığı 5.96 ton,  birim alana düşen traktör gücü 2.97 kW, 1000 ha alana düşen traktör sayısı 50 adet, 1000 işletmeye düşen traktör sayısı 1168 adet ve bir traktöre düşen işlenen alan ise 20.02 ha olarak belirlenmiştir.

Kırklareli, mekanizasyon düzeyi, traktör
 • Ademoğlu, M.A. 2015. Şanlıurfa İli Hilvan İlçesinde Tarım İşletmelerinin Tarımsal Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi. Yüksek lisans tezi. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Şanlıurfa.
 • Akıncı, İ., Topakçı, M., Çanakçı, M. 1997. Antalya bölgesi tarım işletmelerinin tarımsal yapı ve mekanizasyon özellikleri. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, 17-19 Eylül, Tokat, s.45-58.
 • Anonim, 2011. İl Tarım Müdürlüğü, Tarım Raporları Brifingi –Kırklareli
 • Anonim, 2017. http://www.tarmakbir.org/haberler /typrapor2.pdf (Erişim tarihi: 15 Nisan 2017).
 • ASAE, 1995. Agricultural Machinery Management Data. ASAE Standarts, ASAE D497.2 March, p.335-342.
 • Ayata, M., Çakır, E. 2003. Manisa ilinin tarımsal yapısı ve mekanizasyon düzeyi. Tarımsal Mekanizasyon 21. Ulusal Kongresi, 3-5 Eylül, Konya, s.79-84.
 • Aybek, A. 2002. Kahramanmaraş yöresi tarım işletmecilerinin traktör satın alırken dikkate aldıkları faktörler. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 5(2): 88-94.
 • Baydar, S., Yumak, H. 2000. Van ve Bitlis illerinin tarımsal mekanizasyon durumu ve sorunları üzerine bir araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, 1-2 Haziran, Erzurum, s.62-68.
 • Demircan, V., Soysal, A. 2002. Ceyhan ilçesi tarım işletmelerinin mekanizasyon düzeyi ve makine alımını etkileyen faktörler. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1): 55-62.
 • Eroğlu, M.C., Konak, M. 2000. Mardin ili tarım işletmelerinin tarımsal yapı ve mekanizasyon durumunun belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, 1-2 Haziran, Erzurum s.56-61.
 • Eryılmaz, T., Gökdoğan, O., Yeşilyurt, M.K. 2014. Yozgat ilinin tarımsal mekanizasyon durumunun incelenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(2): 262-268.
 • Gökdoğan, O. 2005. Eğirdir ilçesi tarım işletmelerinin mekanizasyon düzeyi. Yüksek lisans tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Isparta.
 • Gökdoğan, O., Baran, M.F. 2014. Avanos ilçesinin tarımsal mekanizasyon özellikleri. Haci Bektaşi Veli Üniversitesi, Avanos Sempozyumu, 23-25 Ekim, Nevşehir, s.741-748.
 • Gürsoy, S. 2013. Batman ilinin tarımsal mekanizasyon düzeyinin ilçeler bazında değerlendirilmesi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 3(2):146-158.
 • Işık, E., Güler, T., Ayhan, A. 2003. Bursa iline ilişkin mekanizasyon düzeyinin belirlenmesine yönelik bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(2): 125-136.
 • Kic, P., Pokorny, K., Gurdil, G.A.K. 1999. Level of agricultural mechanization in Czech Republic. 7th International Congress on Agricultural Mechanization and Energy, 26-27 May, Adana, s.456-461.
 • Koçtürk, D., Onurbaş Avcıoğlu, A. 2007. Türkiye’de bölgelere ve illere göre tarımsal mekanizasyon düzeyinin belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 3(1): 17-24.
 • Newbold, P. 1995. Statistics for Business and Economics. Prentice-Hall International, New Jersey, 867p.
 • Oğuz, C., Bayramoğlu, Z., Ağızan, S., Ağızan, K. 2017. Tarım işletmelerinde tarımsal mekanizasyon kullanım düzeyi, Konya ili örneği. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 31(1): 63-72.
 • Özmen, T.B. 2014. Erzurum, Erzincan ve Bayburt İllerinin (TRA1 Düzey 2 Bölgesi) Tarımsal Mekanizasyon Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Erzurum.
 • Özpınar, S. 2001. Marmara bölgesinin tarımsal mekanizasyon özelliklerinin belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi, 13-15 Eylül, Şanlıurfa, s.41-46.
 • Sabancı, A., Akıncı, İ. 1994. Dünyada ve Türkiye’ de tarımsal mekanizasyon düzeyi ve son gelişmeler. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, 20-22 Eylül, Antalya, s.404-413.
 • Sağlam, R. 1995. GAP bölgesinde tarımsal mekanizasyon durumu. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül, Bursa, s.55-65.
 • Sessiz, A., Turgut, M.M., Pekitkan, F.G., Esgici, R. 2006. Diyarbakır ilindeki tarım işletmelerinin tarımsal yapı ve mekanizasyon özellikleri. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 2(1): 87-93.
 • Turgut, N., Çelik, A., Öztürk, İ. 2000. Doğu Anadolu bölgesinin tarımsal mekanizasyon özellikleri. Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, 1-2 Haziran, Erzurum, s.37-42.
 • TÜİK, 2012. “İstatistik Göstergeler”. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara (www.tuik.gov.tr)
 • Vurarak, Y., Sağlam, C., Çıkman, A. 2007. Şanlıurfa ilinde bulunan büyük tarım işletmelerinin mekanizasyon düzeyi . Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül, Kahramanmaraş, s.98-107.
 • Yalmancı, B. 2008. Konya İli Kadınhanı İlçesinde Tarım İşletmelerinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi. Yüksek lisans tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Tokat. Yeşilyurt, M.K., Eryılmaz, T., Gökdoğan, O., Yumak, B. 2013. Kırıkkale ilinin tarımsal mekanizasyon düzeyi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(2):7-13.
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: İhsan Engin KAYHAN

Yazar: Başak AYDIN

Yazar: Mehmet Fırat BARAN

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans330683, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {263 - 270}, doi = {}, title = {Kırklareli İli Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Düzeyi}, key = {cite}, author = {KAYHAN, İhsan Engin and BARAN, Mehmet Fırat and AYDIN, Başak} }
APA KAYHAN, İ , AYDIN, B , BARAN, M . (2017). Kırklareli İli Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Düzeyi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4 (3), 263-270. Retrieved from http://www.dergipark.gov.tr/turkjans/issue/30559/330683
MLA KAYHAN, İ , AYDIN, B , BARAN, M . "Kırklareli İli Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Düzeyi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (2017): 263-270 <http://www.dergipark.gov.tr/turkjans/issue/30559/330683>
Chicago KAYHAN, İ , AYDIN, B , BARAN, M . "Kırklareli İli Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Düzeyi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (2017): 263-270
RIS TY - JOUR T1 - Kırklareli İli Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Düzeyi AU - İhsan Engin KAYHAN , Başak AYDIN , Mehmet Fırat BARAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 263 EP - 270 VL - 4 IS - 3 SN - 2148-3647- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Kırklareli İli Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Düzeyi %A İhsan Engin KAYHAN , Başak AYDIN , Mehmet Fırat BARAN %T Kırklareli İli Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Düzeyi %D 2017 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 4 %N 3 %R %U
ISNAD KAYHAN, İhsan Engin , AYDIN, Başak , BARAN, Mehmet Fırat . "Kırklareli İli Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Düzeyi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 / 3 (Temmuz 2017): 263-270.