Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 3, Sayfalar 271 - 276 2017-07-25

Bıldırcın Diyetlerinde Farklı Düzeylerde Kullanılan Bazı Esansiyel Yağlar ve Meyve Kabuğu Tozlarının Yumurtanın Kolesterol, Vitamin A, E ve D Düzeyleri Üzerine Etkisi

Turgay ŞENGÜL [1] , Şebnem İNCİ [2] , Bünyamin SÖĞÜT [3] , A. Yusuf ŞENGÜL [4] , A. Şükrü BENGÜ [5] , Şenol ÇELİK [6]

197 321

Bu çalışma, bıldırcın rasyonlarına farklı düzeylerde katılan bazı esansiyel yağların ve meyve kabuğu tozlarının yumurtanın kolesterol, vit A, vit E ve vit D düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, bıldırcınlar 3 tekrarlamalı olmak üzere 9 farklı gruba ayrılmıştır. Gruplar; kontrol (K), %2-4 düzeylerinde portakal kabuğu tozu (PKT), %2-4 düzeylerinde nar kabuğu tozu (NKT), %0.5-1 düzeylerinde portakal kabuğu yağı (PKY) ve % 0.5-1 düzeylerinde nar çekirdeği yağı (NÇY) şeklinde oluşturulmuştur. Çalışma 8 hafta sürdürülmüş olup, toplanan yumurtaların kolesterol, vit A, vit E ve vit D düzeyleri ölçülmüştür. Deneme gruplarında, en yüksek kolesterol seviyesi kontrol grubunda (72.01 mg/10 g) ve en düşük değer ise % 1 PKY (54.85 mg/10 g) grubunda saptanmıştır. A vitamini için en yüksek değer %0.5 NÇY grubunda (60.60 IU/10g); en düşük değer %2 NKT grubundan (53.10 IU/10g) elde edilmiştir. E vitamini için en yüksek değer %4 PKT grubundaki (0.55 mg/10 g), en düşük ise %1 NÇY grubundadır (0.08 mg/10 g). D vitamini bakımından en yüksek değer %1 PY grubunda (5.38 IU/10g) ve en düşük değer % 2 NKT grubunda (4.79 IU/10g) saptanmıştır. İstatistiksel analizlerde Levene, ANOVA ve Welch testleri kullanılmıştır. Sonuç olarak, yumurta kolesterolü (F=36.934, P<0.01) ve A vitamini düzeyleri (F=3.592, P<0.05) farklı uygulamalardan önemli düzeyde etkilenmişlerdir. Ancak, D vitamini (F=0.718) ve E vitamini (FW=2.362) düzeyleri muamelelerden önemli ölçüde etkilenmemiştir.

Bıldırcın, diyet, esansiyel yağ, meyve kabuğu tozu, kolesterol, Vit A, Vit E
 • Aydın, 2011. Etlik Piliç Karmalarına Portakal Kabuğu (Citrus sinensis L.) Uçucu Yağı İlavesinin Broyler Performansına Etkileri. Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), Van.
 • Aydın, A., Korkunç, M., Demirel, D. Ş., Gül, S. 2017. The importance of essential oil isolated from orange peel (Citrus sinensis l.). International Congress on Medicinal and Aromatic Plants Natural and Healthy Life. 10-12 May, Konya-Turkey.
 • Bülbül, A., Ulutas, E., Özdemir, V., Bülbül, T. 2017. Karvakrol, alfa pinen ve sineol’den zengin esansiyel yağ karışımlarının yumurtacı bıldırcınlarda performans, yumurta verimi ve kalitesi ile yumurta lipid peroksidasyonu üzerine etkisi. Eurasian J. Vet. Sci., 33, 1: 60-67.
 • Chiang, C.L. 2003. Statistical methods of analysis. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., USA.
 • Çabuk, M., Eratak, S., Alçiçek, A. 2007. Karma yeme esansiyel yağ karışımı ilavesinin Japon bıldırcınlarında büyüme performansına etkisi. IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, s.224-227, 24-28 Haziran, Bursa.
 • Erişir, Z., Şimşek, Ü.G., Çiftçi, M., Yıldız, N., Dalkılıç, B. 2015. Portakal kabuğu yağı ve cinsiyet oranının yumurtacı bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) yumurta verimi ve yumurta özellikleri üzerine etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 29(1): 23-30.
 • Filya, İ., Karabulut, A., Değirmencioğlu, T., Canbolat, Ö., Kalkan, H. 2001. Turunçgil posalarının muhafaza ve yem değeri özelliklerinin geliştirilmesi. Turk J Vet Anim Sci 25: 939-945.
 • Hicks, C. R. 2009. Deney Düzenlemede İstatistik Yöntemler (Çev: Zehra Muluk, Öniz Toktamış, Ergün Karaağaoğlu, Serdar Kurt). Gazi Kitapevi, Ankara, s. 363.
 • İnci H., Söğüt B., Şengül A.Y., Şengül T. 2013 The Effect of Dried Rumen Content on Growth Performance and Carcass Traits of Japanese Quails Agricultural Journal 8 (5): 232-235.
 • İnci H., Özdemir G., Söğüt B., Şengül A.Y., Şengül T., Taysi M. R. 2016a. Comparison of growth performance and carcass traits of Japanese quails reared in conventional, pasture, and organic conditions, Revista Brasileira de Zootecnia, 45(1): 8-15.
 • İnci H., Özdemir G., Şengül A.Y., Söğüt B., Nursoy H., Şengül T. 2016b. Using Juniper Berry (Juniperus communis) as a Supplement in Japanese Quail Diets. R. Bras. Zoolec., 5(5): 230-235.
 • Labib, F. and A. Hossin, 2009. Effect of pomegranate (Punica granatum L.) peels and it’s extract on obese hypercholesterolemic rats. Pakistan Journal of Nutrition, 8(8): 1251-1257.
 • Mendeş, M. 2013. Uygulamalı Bilimler İçin İstatistik ve Araştırma Yöntemleri. Kriter Yayınevi, İstanbul.
 • Montgomery, D. C. 2006. Design and Experiments. John Wiley Sons, Inc, New York.
 • Nakamura, Y., Tonogai, Y. 2002. Effect of grape seed polyphenols on serum and hepatic lipid contents and fecal steroid excretion in normal and hypercholesterolemic rats. Journal of Health Science, 48 (6): 570-578.
 • Sarıca, Ş., 2011. Nar suyu yan ürünlerinin hayvan beslemede kullanım olanakları. GOP Üniv., Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2): 97-101.
 • Saki, A. A., Rabet, M., Zamani, P., Yousefi, A. 2014. The Effects of different levels of pomegranate seed pulp with multi‐enzyme on performance, egg quality and serum antioxidant in laying hens. Iranian Journal of Applied Animal Science, 4(4): 808-813.
 • Sevinç, A., Merdun, B. 1995. Türkiye’de Yetişen Uçucu Yağ İçeren Bitkiler ve Kullanım Alanları. Ank. Üniv., Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü.
 • Söğüt, B., İnci, H., Özdemir, G. 2012. Effect of supplemented black seed (Nigella sativa) on growth performance and carcass characteristics of broilers. J. Anim. Vet. Adv. 11: 2480-2484.
 • Suhendi, A., Muhtadi, M. 2015. Potential activity of rambutan (Nephelium lappaceum L.) fruit peel extract as antidiabetic and antihyper cholesterolemia. ICETEA, 20-23.
 • Şengezer, E., Güngör, T. 2008. Esansiyel yağlar ve hayvanlar üzerindeki etkileri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 48(2): 101-110.
 • Tahan, M. 2009. Çörek Otu (Nigella sativa) ve Maydanozun (Petroselinum crispum) yumurtacı Bıldırcın Rasyonlarında Kullanılmasının Yumurta Verimi, İç Kalitesi ile Kuluçka Sonuçları Üzerine Etkisi. Afyon Kocatepe Üniv., Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Vardin, H., Abbasoğlu, V. 2004. Nar ekşisi ve narın diğer değerlendirme olanakları. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 23-24 Eylül 2004, Van.
 • Yiğit, E., Gamgam, H. 2011. Homojen olmayan varyans varsayımı altında ortalamaların eşitliği için bazı test istatistikleri ve karşılaştırmaları. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(1): 57-71.
 • Zarei, M., Azizi, M., Zeinolabedin, B.S. 2011. Evaluation of physicochemical characteristics of pomegranate (Punica granatum L.) fruit during ripening. Fruits, 66: 121-129.
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Turgay ŞENGÜL

Yazar: Şebnem İNCİ

Yazar: Bünyamin SÖĞÜT

Yazar: A. Yusuf ŞENGÜL

Yazar: A. Şükrü BENGÜ

Yazar: Şenol ÇELİK

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans330684, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {271 - 276}, doi = {}, title = {Bıldırcın Diyetlerinde Farklı Düzeylerde Kullanılan Bazı Esansiyel Yağlar ve Meyve Kabuğu Tozlarının Yumurtanın Kolesterol, Vitamin A, E ve D Düzeyleri Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Şenol and İNCİ, Şebnem and ŞENGÜL, Turgay and SÖĞÜT, Bünyamin and BENGÜ, A. Şükrü and ŞENGÜL, A. Yusuf} }
APA ŞENGÜL, T , İNCİ, Ş , SÖĞÜT, B , ŞENGÜL, A , BENGÜ, A , ÇELİK, Ş . (2017). Bıldırcın Diyetlerinde Farklı Düzeylerde Kullanılan Bazı Esansiyel Yağlar ve Meyve Kabuğu Tozlarının Yumurtanın Kolesterol, Vitamin A, E ve D Düzeyleri Üzerine Etkisi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4 (3), 271-276. Retrieved from http://www.dergipark.gov.tr/turkjans/issue/30559/330684
MLA ŞENGÜL, T , İNCİ, Ş , SÖĞÜT, B , ŞENGÜL, A , BENGÜ, A , ÇELİK, Ş . "Bıldırcın Diyetlerinde Farklı Düzeylerde Kullanılan Bazı Esansiyel Yağlar ve Meyve Kabuğu Tozlarının Yumurtanın Kolesterol, Vitamin A, E ve D Düzeyleri Üzerine Etkisi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (2017): 271-276 <http://www.dergipark.gov.tr/turkjans/issue/30559/330684>
Chicago ŞENGÜL, T , İNCİ, Ş , SÖĞÜT, B , ŞENGÜL, A , BENGÜ, A , ÇELİK, Ş . "Bıldırcın Diyetlerinde Farklı Düzeylerde Kullanılan Bazı Esansiyel Yağlar ve Meyve Kabuğu Tozlarının Yumurtanın Kolesterol, Vitamin A, E ve D Düzeyleri Üzerine Etkisi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (2017): 271-276
RIS TY - JOUR T1 - Bıldırcın Diyetlerinde Farklı Düzeylerde Kullanılan Bazı Esansiyel Yağlar ve Meyve Kabuğu Tozlarının Yumurtanın Kolesterol, Vitamin A, E ve D Düzeyleri Üzerine Etkisi AU - Turgay ŞENGÜL , Şebnem İNCİ , Bünyamin SÖĞÜT , A. Yusuf ŞENGÜL , A. Şükrü BENGÜ , Şenol ÇELİK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 271 EP - 276 VL - 4 IS - 3 SN - 2148-3647- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Bıldırcın Diyetlerinde Farklı Düzeylerde Kullanılan Bazı Esansiyel Yağlar ve Meyve Kabuğu Tozlarının Yumurtanın Kolesterol, Vitamin A, E ve D Düzeyleri Üzerine Etkisi %A Turgay ŞENGÜL , Şebnem İNCİ , Bünyamin SÖĞÜT , A. Yusuf ŞENGÜL , A. Şükrü BENGÜ , Şenol ÇELİK %T Bıldırcın Diyetlerinde Farklı Düzeylerde Kullanılan Bazı Esansiyel Yağlar ve Meyve Kabuğu Tozlarının Yumurtanın Kolesterol, Vitamin A, E ve D Düzeyleri Üzerine Etkisi %D 2017 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 4 %N 3 %R %U
ISNAD ŞENGÜL, Turgay , İNCİ, Şebnem , SÖĞÜT, Bünyamin , ŞENGÜL, A. Yusuf , BENGÜ, A. Şükrü , ÇELİK, Şenol . "Bıldırcın Diyetlerinde Farklı Düzeylerde Kullanılan Bazı Esansiyel Yağlar ve Meyve Kabuğu Tozlarının Yumurtanın Kolesterol, Vitamin A, E ve D Düzeyleri Üzerine Etkisi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 / 3 (Temmuz 2017): 271-276.