Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 3, Sayfalar 302 - 310 2017-07-25

Gübre ve Toprak Analizi Desteğinin Üreticiler Açısından Değerlendirilmesi: Kırklareli İli Örneği

Başak AYDIN [1] , Erol ÖZKAN [2]

153 305

Bu çalışmada, araştırma sahasındaki tarım işletmelerinin bazı sosyo ekonomik özellikleri belirlenmiş ve gübre ve toprak analizi desteğinin üreticiler yönünden değerlendirilmesi incelenmiştir. Üreticiler; Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olmayan dolayısıyla desteklemelerden yararlanmayan, çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olan ve sadece gübre desteği alan ve gübre ve toprak analizi desteklerinin her ikisinden de yararlananlar olmak üzere üç grupta değerlendirilmiştir. Kırklareli iline bağlı üç ilçe ve bu üç ilçeye bağlı üçer köyden toplam 135 üretici ile çalışılmıştır. Üreticilerin çiftçi kayıt sisteminden beklentileri, kayıt esnasında karşılaştıkları sorunlar, destekleme miktarları ile ilgili görüşleri, gübre ve toprak analiz desteği belirleme kriterleri ile görüşleri irdelenmiştir. Üreticilerin büyük çoğunluğu gübre desteğinin kullanılan fatura bedeline göre, analiz desteğinin ise devlet tarafından karşılanması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca üreticilerin büyük çoğunluğu desteklemelerden çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmayan üreticilerin de yararlanması gerektiği görüşünü ileri sürmüştür.

Gübre desteği, toprak analizi desteği, çiftçi kayıt sistemi, Kırklareli
 • Abay, C., Olhan, E., Uysal, Y., Yavuz, F., Türkekul, B. 2005. Türkiye’de tarım politikalarında değişim. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI: Teknik Kongresi, Ankara. s.63-80.
 • Ağırbaş, N., Işıklı, E. 2007. Doğrudan Gelir Desteği (DGD) Sisteminin Uygulandığı Bölgelerde Üreticilerin, Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı ve Tarımsal Çevreye Etkilerine Duyarlılığı. Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü yayınları, Tokat.
 • Aslan, M., Boz, İ. 2005. Doğrudan gelir desteğinin tarımsal amaçlı kullanımını etkileyen faktörler. Tarım Ekonomisi Dergisi, 11(2): 61–70.
 • Başarır, A. 2008. Doğrudan Gelir Desteği (DGD) Politikasının Tarım İşletmelerine Etkilerinin Araştırılması: Samsun İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi.19 Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı. 156 s.
 • Çiçek, A., Erkan, O. 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 12, Tokat.
 • Daldal, N. 2016. Tarımsal Desteklemelere Üreticilerin Yaklaşımı: Tekirdağ İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı. 120 s.
 • Erdal, G., Erdal, H., Gürkan, M. 2013. Türkiye’de uygulanan tarımsal desteklerin üretici açısından değerlendirilmesi (Kahramanmaraş ili örneği). Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3(2): 92-98.
 • Erdem, E., Nazlıoğlu, Ş. 2007. Tarımsal destekleme politikalarının gelir dağılımı üzerindeki etkileri: Türk tarım sektörü örneği. 16.İstatistik Araştırma Sempozyumu. 10-11 Mayıs 2007, Ankara. s.118-132.
 • Özçelik, A., Özer, O.O. 2006. Çiftçilere yapılan kimyevi gübre desteği ve tarımsal faaliyette kullanılan mazot için destekleme ödemelerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 13(1): 1-8
 • Özkaya, T., Uzmay, A., Adanacıoğlu, H. 2001. Türkiye tarım ekonomisinin 1980-2002 dönemindeki gelişimi. Küreselleşme ve Türkiye Tarımı, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, s.39-59.
 • Topçu, Y. 2008. Çiftçilerin tarımsal destekleme politikalarından faydalanma istekliliğinde etkili faktörlerin analizi: Erzurum ili örneği. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2): 205-212.
 • Yavuz, F. 2001. Tarım Politikası II: Genel Politikalar ve Uluslararası Tarım Ticareti Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No:186, Erzurum, s. 25-30.
 • Yavuz, F., Tan, S., Tunalıoğlu, R., Dellal, İ. 2004. Tarımsal destekleme politikalarının FEOGA çerçevesinde OTP uyumu üzerine bir çalışma. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül, Tokat, s. 44-52.
 • Yılmaz, H., Demircan, V., Dernek, Z. 2008. Türkiye tarımında doğrudan gelir desteği uygulamaları Isparta ili üreticileri açısından bir değerlendirme. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(2): 248-265.
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Başak AYDIN

Yazar: Erol ÖZKAN

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans330688, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {302 - 310}, doi = {}, title = {Gübre ve Toprak Analizi Desteğinin Üreticiler Açısından Değerlendirilmesi: Kırklareli İli Örneği}, key = {cite}, author = {ÖZKAN, Erol and AYDIN, Başak} }
APA AYDIN, B , ÖZKAN, E . (2017). Gübre ve Toprak Analizi Desteğinin Üreticiler Açısından Değerlendirilmesi: Kırklareli İli Örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4 (3), 302-310. Retrieved from http://www.dergipark.gov.tr/turkjans/issue/30559/330688
MLA AYDIN, B , ÖZKAN, E . "Gübre ve Toprak Analizi Desteğinin Üreticiler Açısından Değerlendirilmesi: Kırklareli İli Örneği". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (2017): 302-310 <http://www.dergipark.gov.tr/turkjans/issue/30559/330688>
Chicago AYDIN, B , ÖZKAN, E . "Gübre ve Toprak Analizi Desteğinin Üreticiler Açısından Değerlendirilmesi: Kırklareli İli Örneği". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (2017): 302-310
RIS TY - JOUR T1 - Gübre ve Toprak Analizi Desteğinin Üreticiler Açısından Değerlendirilmesi: Kırklareli İli Örneği AU - Başak AYDIN , Erol ÖZKAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 302 EP - 310 VL - 4 IS - 3 SN - 2148-3647- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Gübre ve Toprak Analizi Desteğinin Üreticiler Açısından Değerlendirilmesi: Kırklareli İli Örneği %A Başak AYDIN , Erol ÖZKAN %T Gübre ve Toprak Analizi Desteğinin Üreticiler Açısından Değerlendirilmesi: Kırklareli İli Örneği %D 2017 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 4 %N 3 %R %U
ISNAD AYDIN, Başak , ÖZKAN, Erol . "Gübre ve Toprak Analizi Desteğinin Üreticiler Açısından Değerlendirilmesi: Kırklareli İli Örneği". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 / 3 (Temmuz 2017): 302-310.