Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 4, Sayfalar 402 - 408 2017-10-26

Economic Analysis of Good Agricultural Practices in Grape Farming: Case of Thrace Region
Üzüm Üretiminde İyi Tarım Uygulamalarının Ekonomik Analizi: Trakya Bölgesi Örneği

Başak AYDIN [1] , Mehmet Ali KİRACI [2] , Duygu AKTÜRK [3] , Erol ÖZKAN [4] , Harun HURMA [5]

212 483

This study includes the vineyard farms which apply and do not apply good agricultural practices in Thrace Region. The basic purpose of this study is the economical comparison of the farms applying and not applying good agricultural practices. The 27 grape producers who applied good agricultural practices were interviewed and data were gathered by using questionnaire method in Kırklareli, Edirne and Tekirdağ provinces. In the same provinces, the same survey was also conducted with the same number of producers which do not apply good agricultural practices. In Thrace Region, the one kg grape production cost was calculated 1.12 TL in the farms which applied good agriculture while it was calculated 1.14 TL at the farms which did not apply the good agriculture. Total production cost, gross production value, gross profit, net profit and relative profit were determined to be respectively as 1341.56 TL, 1825 TL, 1034.85TL, 483.45 TL and 1.36 in the farms applying good agricultural practices. Total production cost, gross production value, gross profit, net profit and relative profit were determined to be respectively as 1366.45 TL, 1800 TL, 988.94 TL, 433.55 TL and 1.32 in the farms not applying good agricultural practices. Grape farming is profitable in both production types but grape farming is more profitable in the farms applying good agricultural practices.

Bu çalışma, Trakya Bölgesinde iyi tarım uygulaması yapan ve yapmayan üzüm üreten tarım işletmelerini kapsamaktadır. Çalışmanın temel amacı, iyi tarım uygulaması yapan ve yapmayan işletmelerin ekonomik olarak karşılaştırılmasıdır. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illerinde iyi tarım uygulaması yapan 27 üzüm üreticisinin  tamamıyla, aynı sayıda iyi tarım uygulaması yapmayan üzüm üreticisi ile anket çalışması yapılmıştır. Trakya Bölgesinde iyi tarım uygulaması yapan işletmelerde bir kg üzüm yetiştirmenin maliyeti 1.12 TL/da, iyi tarım uygulaması yapmayan işletmelerde 1.14/da TL olarak belirlenmiştir. İyi tarım uygulaması yapan işletmelerde toplam masraflar 1341.56 TL/da, gayri safi üretim değeri 1825 TL/da, brüt kâr 1034.85 TL/da, mutlak kâr 483.45 TL/da,  nispi kâr 1.36 olarak hesaplanmıştır. İyi tarım uygulaması yapmayan işletmelerde toplam masraflar 1366.45 TL/da, gayri safi üretim değeri 1800 TL/da, brüt kâr 988.94 TL/da, mutlak kâr 433.55 TL/da, nispi kâr ise 1.32 olarak belirlenmiştir. Her iki üretim tarzında da üzüm yetiştiriciliği kârlı olmakla birlikte, iyi tarım uygulaması yapan işletmelerde üzüm yetiştiriciliği daha kârlı görülmektedir.

 • Açıl, A.F., Demirci, R. 1984. Tarım Ekonomisi Dersleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No. 880, Ankara.
 • Anonim, 2014a. Gıda Güvenliği ve Veteriner Halk Sağlığı. (mtayar.uludag.edu.tr) (Erişim tarihi, 09.09.2014).
 • Anonim, 2014b. İyi Tarım Uygulamaları Nedir. (belgelendirme.ctr.com.tr) (Erişim tarihi: 09.09.2014).
 • Anonim, 2014c. Konular. Bitkisel Üretim. İyi Tarım Uygulamaları, İstatistikler (www.tarim.gov.tr) (Erişim tarihi, 18.09.2014).
 • Bayramoğlu, Z., Gündoğmuş, E., Çelik, Y. 2010. Ankara ili Kalecik ilçesinde yetiştirilen sofralık ve şaraplık üzüm üretiminin karlılık analizi üzerine bir araştırma. Tarım Ekonomisi Dergisi, 16(1): 25-31.
 • Çakır, A., Karakaya, E., Kuzu, K. 2014a. Diyarbakır ili Eğil ilçesi bağcılığının mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(4): 490-500.
 • Çakır, A., Karakaya, E., Işıkırık, M., Çelik, Maraşlı, R. 2014b. Lice (Diyarbakır) ilçesi üzüm üreticilerinin sorunları ve çözüm önerileri. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 3(2): 14-19.
 • Çakır, A., Karakaya, E., Uçar, H.K. 2015. Mardin ili Savur ilçesi bağ işletmelerinin mevcut durumu ve potansiyeli. Iğdır Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,5(1): 9-19.
 • Çakır, A., Sanyürek, Karaca, N., Karakaya, E., Ay, Ş. 2017. Nusaybin (Mardin) ilçesi bağcılığı sorunları ve çözüm önerileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(1): 15-25.
 • Erkoyuncu, C., 2008. Ankara İli Beypazarı İlçesinde Organik ve Geleneksel Olarak Yapılan Domates Yetiştiriciliğinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı. 126 s.
 • FAO, 2014. FAOSTAT Internet Tarım İstatistikleri. www.fao.org.
 • Karabat, S., Savaş, Y., İnan, M.S., Güler, A., Aydın, B. 2015. İzmir ve Manisa İllerinde Üreticilerin İyi Tarım Uygulamalarına Yaklaşımı ve Uygulamaların Ekonomik Analizi. Proje Sonuç Raporu. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.
 • Kıral, T., Kasnakoğlu, H., Tatlıdil, F.F., Fidan, H., Gündoğmuş, E. 1999. Tarımsal Ürünler İçin Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi. Proje Raporu 1999-13, Yayın No:37, Ankara.
 • Özkan, B., Uzun, H.İ., Elidemir, A.Y., Bayır, A., Karadeniz, C.F. 2005. Örtüaltı ve açıkta üzüm üretiminin ekonomik analizi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1): 77-85.
 • Semerci, A., Kızıltuğ, T., Çelik, D.A., Kiracı, A.M. 2015. Türkiye Bağcılığının Genel Durumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2): 42-51.
 • Şirikçi, B.S., Gül, M. 2016. Kahramanmaraş ilinde üzüm maliyet ve karlılığındaki gelişmelerin analizi. Türkiye XII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27 Mayıs, Isparta, s. 1581-1588.
 • Tanrıvermiş, H. 2000. Orta Sakarya Havzası’nda Domates Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımının Ekonomik Analizi. Ankara Üniversitesi Araştırma Enstitüsü, Yayın No:42, Mayıs 2000, Ankara.
 • TÜİK, 2016. İstatistik Göstergeler. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara. www.tuik.gov.tr
 • Uysal, H. ve Ateş, F. 2016. Organik ve konvansiyonel tüplü asma fidanı üretim uygulamalarının ekonomik karşılaştırması. Meyve Bilimi, 3(2): 8-12.
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Başak AYDIN

Yazar: Mehmet Ali KİRACI

Yazar: Duygu AKTÜRK

Yazar: Erol ÖZKAN

Yazar: Harun HURMA

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans346670, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {402 - 408}, doi = {}, title = {Üzüm Üretiminde İyi Tarım Uygulamalarının Ekonomik Analizi: Trakya Bölgesi Örneği}, key = {cite}, author = {KİRACI, Mehmet Ali and HURMA, Harun and ÖZKAN, Erol and AKTÜRK, Duygu and AYDIN, Başak} }
APA AYDIN, B , KİRACI, M , AKTÜRK, D , ÖZKAN, E , HURMA, H . (2017). Üzüm Üretiminde İyi Tarım Uygulamalarının Ekonomik Analizi: Trakya Bölgesi Örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4 (4), 402-408. Retrieved from http://www.dergipark.gov.tr/turkjans/issue/31628/346670
MLA AYDIN, B , KİRACI, M , AKTÜRK, D , ÖZKAN, E , HURMA, H . "Üzüm Üretiminde İyi Tarım Uygulamalarının Ekonomik Analizi: Trakya Bölgesi Örneği". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (2017): 402-408 <http://www.dergipark.gov.tr/turkjans/issue/31628/346670>
Chicago AYDIN, B , KİRACI, M , AKTÜRK, D , ÖZKAN, E , HURMA, H . "Üzüm Üretiminde İyi Tarım Uygulamalarının Ekonomik Analizi: Trakya Bölgesi Örneği". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (2017): 402-408
RIS TY - JOUR T1 - Üzüm Üretiminde İyi Tarım Uygulamalarının Ekonomik Analizi: Trakya Bölgesi Örneği AU - Başak AYDIN , Mehmet Ali KİRACI , Duygu AKTÜRK , Erol ÖZKAN , Harun HURMA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 402 EP - 408 VL - 4 IS - 4 SN - 2148-3647- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Üzüm Üretiminde İyi Tarım Uygulamalarının Ekonomik Analizi: Trakya Bölgesi Örneği %A Başak AYDIN , Mehmet Ali KİRACI , Duygu AKTÜRK , Erol ÖZKAN , Harun HURMA %T Üzüm Üretiminde İyi Tarım Uygulamalarının Ekonomik Analizi: Trakya Bölgesi Örneği %D 2017 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 4 %N 4 %R %U
ISNAD AYDIN, Başak , KİRACI, Mehmet Ali , AKTÜRK, Duygu , ÖZKAN, Erol , HURMA, Harun . "Üzüm Üretiminde İyi Tarım Uygulamalarının Ekonomik Analizi: Trakya Bölgesi Örneği". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 / 4 (Ekim 2017): 402-408.