Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 4, Sayfalar 426 - 433 2017-10-26

Örtü Altı Baş Salata (Lactuca sativa cv Salinas) Üretiminin Enerji Kullanım Etkinliği ve Ekonomik Analizi
Energy Use Efficiency and Economic Analysis in Greenhouse Head Lettuce (Lactuca sativa cv Salinas) Farming

Ülviye KAMBUROĞLU ÇEBİ [1] , Başak AYDIN [2] , Recep ÇAKIR [3] , Süreyya ALTINTAŞ [4]

134 235

Bu çalışma, Kırklareli ilinde Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü arazisine kurulan plastik örtülü, yay çatılı sera tesisinde yürütülmüştür. Çalışmada, örtü altı baş salata üretiminde enerji kullanım etkinliği belirlenmiş ve ekonomik analiz yapılmıştır. Değerlendirme sonuçlarına göre örtü altı baş salata üretiminde toplam enerji girdisi 26548.95 MJ/ha, enerji çıktısı 60800 MJ/ha, enerji çıktı/girdi oranı 2.29, enerji verimliliği 2.86, spesifik enerji 0.35 ve net enerji 34251.05 MJ/ha olarak hesaplanmıştır. Doğrudan enerjinin toplam enerji içindeki payı %45.20, dolaylı enerjinin payı %54.80, yenilenebilir enerjinin payı %61.58, yenilenemeyen enerjinin payı %38.42 olarak belirlenmiştir. Örtü altında baş salata yetiştiriciliğinde bir kg ürünün maliyetinin 1.13 TL, toplam masrafların 86141.10 TL/ha, gayri safi üretim değerinin 152000 TL/ha, brüt kârın 102513.50 TL/ha, net kârın ise 65858.90 TL/ha olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışmada örtü altında baş salata yetiştiriciliğinde nispi kâr 1.76 olarak hesaplanmıştır. Enerji kullanım etkinliği ve ekonomik analiz sonuçlarına göre örtü altı marul yetiştiriciliğinin avantajlı olduğu belirlenmiştir.

This study was carried out in a Quonset type plastic covered unheated greenhouse on the lands of Atatürk Soil Water and Agricultural Meteorology Institute in Kırklareli. Energy use efficiency and economic analysis of greenhouse grown head lettuce were determined in the study. According to the results, total energy input, energy output, energy output/input ratio, energy productivity, specific energy and net energy in greenhouse head lettuce farming were determined as 26548.95 MJ/ha, 60800 MJ/ha, 2.29, 2.86, 0.35 and 34251.05 MJ/ha, respectively. The ratios of direct energy, indirect energy, renewable energy and non-renewable energy in total energy were determined as 45.20%, 54.80%, 61.58% and 38.42%, respectively. The production cost of one kg of lettuce, total expenses, gross output value, gross profit, net profit and relative profit of lettuce farming were determined as 1.13 TL, 86141.10 TL/ha, 152000 TL/ha, 102513.50 TL/ha, 65858.90 TL/ha and 1.76, respectively. According to energy use efficiency and economic analysis results, lettuce farming in plastic covered greenhouses in the region of the study appeared to be a profitable agricultural activity.

 • Anonim, 2017a. http://bahcebitkileri.cu.edu.tr/upload/nturemis/turkiyeortualti.pdf (erişim tarihi: 25.04.2017).
 • Anonim, 2017b. www.tarim.gov.tr (erişim tarihi: 25.04.2017).
 • Baran, M.F., Gökdoğan, O. 2014. Karpuz ve kavun yetiştiriciliğinde enerji girdi-çıktı analizi: Kırklareli ili örneği. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 29(3): 217-224.
 • Baran, M.F., Oğuz, H.İ., Gökdoğan, O. 2016. Determining the energy usage efficiency of walnut (Juglans Regia L.) cultivation in Turkey. Erwerbs-Obstbau, 59(1):77-82, DOI: 10.1007/s10341-016-0301-y.
 • Bilalis, D., Kamariari, P.E., Karkanis, A., Efthimiadou, A., Zorpas, A., Kakabouki, I. 2013. Energy inputs, output and productivity in organic and conventional maize and tomato production, under mediterranean conditions. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, 41(1): 190-194.
 • Çanakçı, M., Topakçı, M., Akıncı, İ., Özmerzi, A. 2005. Energy use pattern of some field crops and vegetable production: case study for Antalya region, Turkey. Energy and Conversion Management, 46(4): 655-666.
 • Çanakçı, M., Akıncı, I. 2006. Energy use pattern analyses of greenhouse vegetable production. Energy; 31: 1243-1256.
 • Çetin, B., Vardar, A. 2008. An economic analysis of energy requirements and input costs for tomato production in Turkey. Renewable Energy, 33(3): 428-433.
 • Darijani, F., Veisi, H., Khoshbakht, K., Liaghati, H., Alipour, A. 2012. An input-output energy analysis in intensive agro-ecosystems: a case study of greenhouse cucumber production in Varamin county of Tehran province, Iran. Environmental Sciences, 10(1): 79-90.
 • De, D., Singh, S., Chandra, H. 2001. Technological impact on energy consumption in rain fed soybean cultivation in Madhya Pradesh. Applied Energy, 70: 193-213
 • Dimitrijević, A., Đević, M., Blažin, S., Blažin, D. 2010. Energy efficiency of the lettuce greenhouse production. http://agris.fao.org/agris-search/search.do? recordID=RS2011000353 (Erişim tarihi: 25.04.2017).
 • Dimitrijević, A., Blažin, S., Blažin, D., Ponjican, O. 2015. Energy efficiency of the tomato open field and greenhouse production system. Journal on Processing and Energy in Agriculture, 19(3): 132-135.
 • Eraktan, S. 1995. Anamur Muz İşletmelerinin Ekonomik Analizi, Sorunlar ve Çözüm Yolları. A.Ü.Z.F. Yayın No: 1432, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler No: 794, Ankara.
 • Erkuş, A., Bülbül, M., Kıral, T., Açıl, F. ve Demirci, R. 1995. Tarım Ekonomisi. A.Ü.Z.F. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:5, Ankara.
 • Esengün, K., Erdal, G, Gündoğmuş, O., Erdal, H. 2007. An economic analysis and energy use in stake-tomato production in Tokat province of Turkey. Renewable Energy, 32: 1873-1881.
 • Hatırlı, S.A., Özkan, B., Fert, C. 2006. Energy inputs and crop yield relationship in greenhouse tomato production. Renewable Energy, 31: 427-438.
 • İbrahim, H.Y. 2011. Energy use pattern in vegetable production under fadama in North Central Nigeria. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 14(2011): 1019-1024.
 • Jadidi, M.R., Sabuni, M.S., Homayounifar, M., Mohammadi, A. 2012. Assessment of energy use pattern for tomato production in Iran: A case study from the Marand region. Research in Agricultural Engineering, 58(2): 50-56.
 • Kıral, T. 1993. Ankara İlinde T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Besi Bölge Şefliği Tarafından Desteklenen Sığır Besiciliği İşletmelerinin Ekonomik Analizi. A.Ü. Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1289, Ankara.
 • Kıral, T., Kasnakoğlu, H., Tatlıdil, F.F., Fidan, H., Gündoğmuş, E. 1999. Tarımsal Ürünler İçin Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi. Proje Raporu 1999-13, Yayın No:37, Ankara.
 • Kuswardhani, N., Soni, P., Shivakoti, G.P. 2013. Comparative energy input-output and financial analyses of greenhouse and open field vegetables production in West Java, Indonesia. Energy, 53(2013): 83-92.
 • Mandal, K.G., Saha, K.P., Gosh, P.L., Hati, K.M., Bandyopadhyay, K.K. 2002. Bioenergy and economic analyses of soybean based crop production systems in central India. Biomass & Bioenergy, 23: 337- 345.
 • Mihov, M., Tringovska, I. 2010. Energy efficiency improvement of greenhouse tomato production by applying new biofertilizers. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16(4): 454-458.
 • Mirasi, A., Samadi, M., Rabiee, A.H. 2015. An analytical method to survey the energy input-output and emissions of greenhouse gases from wheat and tomato farms in Iran. Biological Forum, 7(1): 52-58.
 • Mohammadi, A., Tabatabaeefar, A., Shahin, S., Rafiee, S., Keyhani, A. 2008. Energy use and economical analysis of potato production in Iran a case study: Ardabil province. Energy Conversion and Management, 49(12): 3566-3570.
 • Mohammadi, A., Omid, M. 2010. Economical analysis and relation between energy inputs and yield of greenhouse cucumber production in Iran. Applied Energy, 87(1): 191-196.
 • Monjezi, N., Sheikhdavoodi, M.J., Taki, M. 2011. Energy use pattern and optimization of energy consumption for greenhouse cucumber production in Iran using data envelopment analysis (DEA). Modern Applied Science, 5(6): 139-151.
 • Özkan, B., Kürklü, A., Akçaöz, H. 2004. An input-output energy analysis in greenhouse vegetable production: a case study for Antalya region of Turkey. Biomass Bioenergy, 26(1): 189-195.
 • Öztürk, H.H. 2011. Bitkisel üretimde enerji yönetimi. Hasad Yayıncılık. Ankara. 256s. ISBN:978-975-8377-78-7.
 • Pahlavan, R., Omid, M., Akram, A. 2011. Modeling and sensivity analysis of energy inputs for greenhouse cucumber production. Journal of Agricultural Technology, 7(6): 1509-1521.
 • Pahlavan, R., Omid, M., Akram, A. 2012. The relationship between energy inputs and crop yield in greenhouse basil production. Journal of Agricultural Science and Technology, 14: 1243-1253.
 • Pashaee, F., Rahmati, M.H., Pashaee, P. 2008. Study and determination of energy consumption to produce tomato in the greenhouse. The 5th National Conference on Agricultural Machinery Engineering and Mechanization. 27-28 Ağustos, Mashhad, Iran.
 • Rafiee, S., Seyed, H., Mousavi, A., Ali, M. 2010. Modeling and sensivity analysis of energy inputs for apple production in Iran. Energy, 35: 3301-3306.
 • Razavinia, B., Fallah, H., Niknejad, Y. 2015. Energy efficiency and economic analysis of winter caltivation (lettuce, bersim clover, broad bean) in Mazandaran province of Iran. Biological Forum, 7(1): 1452-1460.
 • Rezvani Moghaddam, P., Feizi, H., Mondani F. 2011. Evaluation of tomato production systems in terms of energy use efficiency and economical analysis in Iran. Not Sci Biol, 3(4): 58-65.
 • Sabaghi, M.A., Masihi, S. 2014. Examination of relationship between energy of consumption inputs and performance of tomato crops in cultivation under plastic in Dezful city. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 4: 383-389.
 • Sami, M., Reyhani, H. 2015. Environmental assessment of cucumber farming using energy and greenhouse gas emission indexes. IIOAB Journal, 6(5): 15-21.
 • Sepat, N.K., Sepat, S.R., Sepat, S., Kumar, A. 2013. Energy use efficiency and cost analysis of tomato under greenhouse and open field production system at Nubra walley of Jammu and Kashmir. International Journal of Environmental Sciences, 3(4): 1233-1241.
 • Sevgican, A., Tüzel, Y., Gül, A., Eltez, R.Z. 1990. Türkiye’de örtü altı yetiştiriciliği. V. Türkiye Ziraat Mühendisleri Teknik Kongresi, 17-21 Ocak, Ankara, Bildiriler Kitabı (II) s: 679-707.
 • Sevgican, A. 1999. Örtüaltı Sebzeciliği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:528, 302 s., Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
 • Singh, J.M. 2002. On farm energy use pattern in different cropping systems in Haryana, India. International Institute of Management University of Flensburg. Sustainable Energy Systems and Management. Master of Science, Germany.
 • Taki, M., Ajabshirchi, Y., Mobtaker, H.G., Abdi, R. 2012. Energy consumption, input-output relationship and cost analysis for greenhouse productions in Esfahan province of Iran. American Journal of Experimental Agriculture, 2(3): 485-501.
 • Taki, M., Abdi, R., Akbarpour, M., Mobtaker, H.G. 2013. Energy inputs-yield relationship and sensivity analysis for tomato greenhouse production in Iran. CIGR Journal, 15(1): 59-67.
 • Yaldız, O., Öztürk, H.H., Zeren, Y., Başçetinçelik, A. 1993. Energy usage in production of field crops in Turkey. 5th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture. Kuşadası, 11-14 Ekim, s. 527-536.
 • Yılmaz, İ., Özalp, A., Aydoğmuş, F. 2010. Antalya ili bodur elma üretiminde enerji kullanım etkinliğinin belirlenmesi: Elmalı ilçesi örneği. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(2): 93-97.
 • Yousefi, M., Darijani, F., Jahangiri, A.A. 2012. Comparing energy flow of greenhouse and open-field cucumber production systems in Iran. African Journal of Agricultural Research, 7(4): 624-628.
Konular Fen
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Ülviye KAMBUROĞLU ÇEBİ

Yazar: Başak AYDIN

Yazar: Recep ÇAKIR

Yazar: Süreyya ALTINTAŞ

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans346678, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {426 - 433}, doi = {}, title = {Örtü Altı Baş Salata (Lactuca sativa cv Salinas) Üretiminin Enerji Kullanım Etkinliği ve Ekonomik Analizi}, key = {cite}, author = {KAMBUROĞLU ÇEBİ, Ülviye and ALTINTAŞ, Süreyya and ÇAKIR, Recep and AYDIN, Başak} }
APA KAMBUROĞLU ÇEBİ, Ü , AYDIN, B , ÇAKIR, R , ALTINTAŞ, S . (2017). Örtü Altı Baş Salata (Lactuca sativa cv Salinas) Üretiminin Enerji Kullanım Etkinliği ve Ekonomik Analizi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4 (4), 426-433. Retrieved from http://www.dergipark.gov.tr/turkjans/issue/31628/346678
MLA KAMBUROĞLU ÇEBİ, Ü , AYDIN, B , ÇAKIR, R , ALTINTAŞ, S . "Örtü Altı Baş Salata (Lactuca sativa cv Salinas) Üretiminin Enerji Kullanım Etkinliği ve Ekonomik Analizi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (2017): 426-433 <http://www.dergipark.gov.tr/turkjans/issue/31628/346678>
Chicago KAMBUROĞLU ÇEBİ, Ü , AYDIN, B , ÇAKIR, R , ALTINTAŞ, S . "Örtü Altı Baş Salata (Lactuca sativa cv Salinas) Üretiminin Enerji Kullanım Etkinliği ve Ekonomik Analizi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (2017): 426-433
RIS TY - JOUR T1 - Örtü Altı Baş Salata (Lactuca sativa cv Salinas) Üretiminin Enerji Kullanım Etkinliği ve Ekonomik Analizi AU - Ülviye KAMBUROĞLU ÇEBİ , Başak AYDIN , Recep ÇAKIR , Süreyya ALTINTAŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 426 EP - 433 VL - 4 IS - 4 SN - 2148-3647- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Örtü Altı Baş Salata (Lactuca sativa cv Salinas) Üretiminin Enerji Kullanım Etkinliği ve Ekonomik Analizi %A Ülviye KAMBUROĞLU ÇEBİ , Başak AYDIN , Recep ÇAKIR , Süreyya ALTINTAŞ %T Örtü Altı Baş Salata (Lactuca sativa cv Salinas) Üretiminin Enerji Kullanım Etkinliği ve Ekonomik Analizi %D 2017 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 4 %N 4 %R %U
ISNAD KAMBUROĞLU ÇEBİ, Ülviye , AYDIN, Başak , ÇAKIR, Recep , ALTINTAŞ, Süreyya . "Örtü Altı Baş Salata (Lactuca sativa cv Salinas) Üretiminin Enerji Kullanım Etkinliği ve Ekonomik Analizi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 / 4 (Ekim 2017): 426-433.