Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 4, Sayfalar 447 - 455 2017-10-26

Kırşehir İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi
Determination of Biogas Potential from Animal Waste in Kırşehir Province

Sedat BOYACI [1]

167 243

Bu çalışmada, Kırşehir ili ve ilçelerinde hayvansal (büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı) atıklardan elde edilebilecek gübre miktarlarından biyogaz potansiyelini ve diğer yakıt türlerine eşdeğerliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kırşehir ilinin ilçeler bazında hayvan varlığı incelendiğinde toplam 1347435 adet hayvan bulunduğu görülmektedir. İlin hayvan varlığının %72.15’lik bölümünü kanatlı hayvanlar oluştururken, % 16.28’lık kısmını küçükbaş, bunu da %11.58 ile büyükbaş takip etmektedir. Buna göre ilde toplam 1347435 adet hayvan sayısı için hesaplanan yıllık gübre miktarı toplamı 736504.9 ton/yıl iken kullanılabilir atık miktarı 406168.3 ton/yıl olup bu miktarın %81.09’unu büyükbaş, %11.12’ini kanatlı, %7.79’unu küçükbaş hayvanların atıklarından elde edilmektedir. İl genelinde yılda elde edilebilecek 14855273 m3 lük biyogaz miktarının yaklaşık 69819781 kwh elektrik enerjisine ya da 51547795.7 kg odundan ya da 11141454.4 litre benzine ya da 9804479.9 litre motorinden elde edilen enerjiye eşdeğer olduğu görülmektedir. Buna göre il genelinde 2017 yılı verilerine göre elektrikten elde edilebilecek gelir 8529120,97 $, odundan 4393278,05 $, benzinden 17250263,22 $ TL ve Motorinden 13091208,93 $ dır. Çalışma sonucunda Kırşehir ilinde geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan bireyler için biyogaz üretimi bölgede yaşayanların refahını arttırırken aynı zamanda bölgenin sürdürülebilir kalkınmasında da önemli bir rol oynayabileceği belirlenmiştir.

In this study, it was aimed to determine the production potential of biogas producible from animal waste (bovine, ovine and poultry) in Kırşehir province and its districts and its equivalence to other types of fuels. When the animal existence is examined on the basis of districts of Kırşehir province, it is seen that there are 1347435 animals in total. While the poultry animals constitute 72.15% of the animal existence of the province, ovine animals constitute 16.28% of them and this is followed by bovine animals with 11.58%. Accordingly, the total amount of calculated annual manure for a total of 1347435 animals in the province is 736504.92 ton/year, while the amount of usable waste is 406168.26 ton/year and 81.09% of this amount is obtained from the waste of bovine animals, 11.12% of poultry and 7.79% of ovine animals. It is seen that 14855272.55 m3 of biogas which can be obtained annually in the province in total is equivalent to approximately 69819781 kWh energy obtained from electricity or to the energy obtained from 51547795.74 kg wood or from 11141454.41 liters gasoline or from 9804479.88 liters diesel oil. Accordingly, the province-wide income that can be obtained from electricity is 8529120,97 $, 4393278,05 $ from wood, 17250263,22 $ from gasoline and 13091208,93 $ from diesel oil according to the data of the year 2017. The biogas energy potential from animal waste of Kırşehir province has the potential to create approximately 0.79% of the biogas potential of our country. As a result of the study, it has been suggested that biogas production has the potential not only to increase the living standards of the individuals who provide their livelihood on agriculture and animal husbandry in Kırşehir province, but also to create an important resource for the sustainable development of the region.

 • Alayi, R., Shamel, A., Kasaeian, A., Harasii, H., Topchlar, M.A. 2016. The role of biogas to sustainable development (aspects environmental, security and economic). Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 8(4): 112-118.
 • Alçiçek, A., Demirulus, H. 1994. Çiftlik Gübrelerinin biyogaz teknolojilerinde kullanılması. Ekolojik Çevre Dergisi, 3: 5-9.
 • Altıkat, S., Çelik, A. 2012. Biogas potential from animal waste of Iğdır province. Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology, 2(1): 61-66.
 • Ardıç, İ., Taner, F. 2005. Biyokütleden biyogaz üretimi I: Anerobik arıtımın temelleri. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, 19-21 Ekim, Mersin, s. 242-245.
 • Atılgan, A., Alagöz, T., Saltuk, B., Erkan, M. 2005. Hayvan barinaklarinda gübre depolarinin mevcut durumu ve geliştirilmesi. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2): 37-46.
 • Aybek, A., Üçok, S., İspir, M.A., Bilgili, M.E. 2015. Digital mapping and determination of biogas energy potential of usable animal manure and cereal straw wastes in Turkey. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 12(3): 109-120.
 • Baran, M.F., Lüle, F., Gökdoğan, O. 2017. Adıyaman İlinin Hayvansal Atıklardan Elde Edilebilecek Enerji Potansiyeli. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi,4(3): 245-249.
 • Boyacı, S., Akyüz, S., Kükürtcü, S. 2011. Environmental pollutions caused by manure in animal barns and potential solutions. Research Journal of Agricultural Sciences, 4(1): 49-55.
 • Chang, I., Zhao, J., Yin, X., Wub, J., Jia, Z., Wang, L. 2015. Comprehensive utilizations of biogas in Inner Mongolia, China. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15: 1442-1453.
 • Doğru, C. 2010. Trakya bölgesinin biyogaz potansiyeli ve mevcut potansiyelin bölge ekonomisine katkisi üzerine bir inceleme. II. Trakya Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, 1-2 Ekim, Kırklareli, s. 113-121.
 • Dursun, B., Demir, C., Kocabey, S., Gönülol, E. 2015. The efficient use of renewable energy resources in agriculture in Thrace region, Turkey. Journal of Agricultural Machinery Science, 11(1): 47-53.
 • Erkan, M. 2005. Mersin yöresindeki büyükbaş hayvancılık tesislerinin mevcut durumu ve bu tesislerde ortaya çıkan atıkların yarattığı çevre kirliliği üzerinde bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, Türkiye.
 • Eryilmaz, T., Yesilyurt, M.K.., Gökdoğan, O., Yumak, B. 2015. Determination of biogas potential from animal waste in turkey: a case study for Yozgat province. European Journal of Science and Technology, 2(4): 106-111.
 • ETKB, 2017. Biyoyakıt ile İlgili Bilgi ve Belgeler. Available: http://www.enerji.gov.tr/
 • Gençoğlan, S., Gençoğlan, C., Başpınar, A. 2015. Kahramanmaraş ilinin hayvansal kaynaklı biyogaz potansiyelinin belirlenmesi. 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, 29-1 Haziran, Bursa, 2015, s. 1-7.
 • Harris, BL., Hoffman, D.W., Mazac, F.J. 2001. Reducing contamination by improving livestock manure storage and treatment facilities. Natural Resources Conservation Service Office, Texas.
 • Ilgar, R. 2016. A Study for determination of biogas potential in Çanakkale, assets by animals. Eastern Geographical Review 35: 89-106.
 • Karaman, S. 2005. Tokat yöresinde hayvan barınaklarından kaynaklanan çevre kirliliği ve çözüm olanakları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2): 57-65.
 • Karim, K., Hoffmann, R., Klasson, T.K., Al-Dahhan, M.H. 2005. Anaerobic digestion of animal waste: Effect of mode of mixing. Water Research, 39: 3597-3606.
 • Kılıç, F.Ç. 2011. Biyogaz, önemi, genel durumu ve Türkiye’deki yeri. Mühendis ve Makine, 52: 94-106.
 • Koçen, N., Öner, C., Sugözü, İ., 2006. Castle-dealing potential of Turkey and biogas production. Research of Eastern Anatolia Region, 4(2): 7-20.
 • Toruk, F., Eker B. 2003. Trakya bölgesinde biyogaz enerjisinin kullanilabilirliliği. Yenilebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 15-18 Ekim, İzmir, s. 1-6.
 • TUIK, 2017. Bölgesel İstatistikler. Available: http://www.tuik.gov.tr/.
 • Ulusoy, Y., Arslan, R., Ulukardeşler, A.H., Kaplan, C., Kul, B., Arslan, R. 2015. Biogas potential of agricultural organic waste in Bursa and investigation of use of biogas as a fuel in diesel engines. The Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, 29(2): 39-45.
 • Yıldız, Ş., Saltabaş, F., Balahorli, V., Sezer, K., Yağmur, K. 2009. Organik atiklardan biyogaz üretimi (Biyometanizasyon) projesi – İstanbul örneği. TÜRKAY 2009 Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, 15-17 Haziran, İstanbul, s. 1-8.
 • Yokuş, İ., Onurbaş Avcıoğlu, A. 2012. Determining biogas potential from animal waste of Sivas province. 27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül, Samsun, p. 488-498.
Konular Fen
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Sedat BOYACI

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans346812, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {447 - 455}, doi = {}, title = {Kırşehir İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {BOYACI, Sedat} }
APA BOYACI, S . (2017). Kırşehir İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4 (4), 447-455. Retrieved from http://www.dergipark.gov.tr/turkjans/issue/31628/346812
MLA BOYACI, S . "Kırşehir İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (2017): 447-455 <http://www.dergipark.gov.tr/turkjans/issue/31628/346812>
Chicago BOYACI, S . "Kırşehir İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (2017): 447-455
RIS TY - JOUR T1 - Kırşehir İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi AU - Sedat BOYACI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 447 EP - 455 VL - 4 IS - 4 SN - 2148-3647- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Kırşehir İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi %A Sedat BOYACI %T Kırşehir İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi %D 2017 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 4 %N 4 %R %U
ISNAD BOYACI, Sedat . "Kırşehir İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 / 4 (Ekim 2017): 447-455.