Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 35 - 47 2017-06-28

Sokakta Çalıştırılan Çocukların Karşılaştıkları Güçlükler Üzerine Nitel Bir Araştırma: Ankara Örneği
A Qualitative Research on Challenges Children Working on the Streets Experience: Ankara Example

Süleyman Cüce [1]

318 877

Sokakta çalıştırılan çocuk sorunu, yalnızca bugünü değil, geleceği de bir ölçüde şekillendiren sosyal sorunlardan biridir. Sokakta çalıştırılan çocuk, çeşitli hizmetlerin ve günümüz dünyasının gerisinde kalabilmekte ve kendini gelecek için hazırlayamamaktadır. Çocuk, her yönden savunmasızdır. Bu özelliğiyle algıladığı veya algılayamadığı birçok tehlikeye karşı açık konumdadır. Çocuğun sokakta çalıştırılması da bu tehlikelere fırsat vermekte ve gelişimini ciddi anlamda etkileyebilecek olay ve durumlara şahit olmasına neden olabilmektedir. Bu doğrultuda; çalışmanın amacı, sokakta çalıştırılan çocukların çalışma sebeplerinin ve sokakta yaşadıkları güçlüklerin neler olduğunu belirlemektir. Nitel araştırma yöntemi temel alınarak yapılan araştırma betimsel analiz tekniğine uygun olarak yorumlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara’nın farklı semtlerinde sokaklarda çalışan 14 çocuk oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sokakta çalıştırılan çocukların sokaklarda şiddet ve hakarete maruz kalabildikleri, ailelerine destek olabilmek için çalıştırıldıkları, günlük kazançlarının yüksekliğine bağlı olarak sokaklarda gönüllü olarak çalıştıkları ve ilk ve ortaokul düzeyinde olan çocukların eğitimlerine devam ettikleri görülmüştür. Bunun yanı sıra çocukların insanları bir tehdit olarak algılamadıkları; insanların kendilerine sözlü veya sözsüz herhangi bir şiddet uygulamadığı tespit edilmiş; çocukların sokaklarda çalıştırılmamaları için gerekli ihtiyaçları ise ekonomik yardım ve eğitimde süreklilik olduğu öğrenilmiştir. 

The issue of children working on the streets is one of the social problems shaping not only today but also the future. The child who works on the street may not benefit from the social services and the opportunities of the world today, and as a result cannot prepare himself for the future. The child is defenseless in every aspect. S/he is open to many threats that s/he cannot perceive. Working on the street also gives them an opportunity to witness some events and circumstances that may seriously affect their development. In this context; the aim of the study is to determine the reasons why they work on the streets and the challenges they experience on the streets. The research based on a qualitative research method is interpreted in accordance with the descriptive analysis technique. The study group is consisted of 14 children working on the streets in different districts of Ankara. Interview technique was used as a data collection tool. As a result of the research, it is found that the children working on the streets are exposed to violence and insult; they work in order to support their families, they work voluntarily on the streets because of high daily income, however they still continue their education at primary and secondary school level. In addition to this, it is important to state that children do not perceive the people as a threat; the people do not display any verbal or nonverbal violence behaviour against them; it is apparent that the children need to have financial support and continuing education in order for them not to work on the streets. 

  • Açıkalın, N. (2008). Yoksulluk ve Genç Kuşakların Toplumsal Hareketlilik Şansları: İstanbul ve Gaziantep Örnekleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(3), 34-54.
  • Berg, B. L. (2004). Qualitative Research Methods (5. b.). California State University. Bonifas, R. (2015). Dr. Robin Bonifas İle Nitel Araştırma. J. L. Krysik, J. Finn, & E. Erbay (Dü.) içinde, Etkili Uygulama İçin Sosyal Hizmet Araştırması (A. Aykara, & K. Düzyurt, Çev., s. 187-226). Ankara: Nika Yayınları.
  • Erbay, E. (2008). Çocuk İşçi Olmak. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını. Güneş, F. (2012). Göç, Yoksulluk ve Sosyal Politika. Adana.
  • ILO. (2015, Haziran 18). International Labour Organisation. Eylül 16, 2017 tarihinde Uluslar Arası Çalışma Örgütü Web Sitesi: http://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377311/lang-- tr/index.htm adresinden alındı
  • Özdoğan, A., Sevinç, B., Gürer, C., Büker, H., Demir, İ., Köseli, M., . . . Köksal, T. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (4. b.). (K. Böke, Dü.) İstanbul: Alfa Yayıncılık.
  • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. b.). Ankara: Şeçkin Yayıncılık.
Konular Sosyal Çalışma
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Süleyman Cüce
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { tushad349744, journal = {Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi}, issn = {2602-3393}, address = {MD Publishing}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {35 - 47}, doi = {}, title = {Sokakta Çalıştırılan Çocukların Karşılaştıkları Güçlükler Üzerine Nitel Bir Araştırma: Ankara Örneği}, key = {cite}, author = {Cüce, Süleyman} }
APA Cüce, S . (2017). Sokakta Çalıştırılan Çocukların Karşılaştıkları Güçlükler Üzerine Nitel Bir Araştırma: Ankara Örneği. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 35-47. Retrieved from http://www.dergipark.gov.tr/tushad/issue/31792/349744
MLA Cüce, S . "Sokakta Çalıştırılan Çocukların Karşılaştıkları Güçlükler Üzerine Nitel Bir Araştırma: Ankara Örneği". Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 1 (2017): 35-47 <http://www.dergipark.gov.tr/tushad/issue/31792/349744>
Chicago Cüce, S . "Sokakta Çalıştırılan Çocukların Karşılaştıkları Güçlükler Üzerine Nitel Bir Araştırma: Ankara Örneği". Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 1 (2017): 35-47
RIS TY - JOUR T1 - Sokakta Çalıştırılan Çocukların Karşılaştıkları Güçlükler Üzerine Nitel Bir Araştırma: Ankara Örneği AU - Süleyman Cüce Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 47 VL - 1 IS - 1 SN - 2602-3393- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi Sokakta Çalıştırılan Çocukların Karşılaştıkları Güçlükler Üzerine Nitel Bir Araştırma: Ankara Örneği %A Süleyman Cüce %T Sokakta Çalıştırılan Çocukların Karşılaştıkları Güçlükler Üzerine Nitel Bir Araştırma: Ankara Örneği %D 2017 %J Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi %P 2602-3393- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Cüce, Süleyman . "Sokakta Çalıştırılan Çocukların Karşılaştıkları Güçlükler Üzerine Nitel Bir Araştırma: Ankara Örneği". Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 1 / 1 (Haziran 2017): 35-47.